Новата функция е въведена! Сегментирайте по-добре и подобрете кампаниите си за имейли с Обогатяване на данните на компанията!Научете повече!