Vi er stolte over at få støtte fra Den Europæiske Union

Bouncer er stolt af at være modtager af EU's Smart Growth-fond, som er tildelt af EU: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

eu

Projektet er blevet realiseret inden for rammerne af det operationelle program for intelligent vækst 2014-2020.

Foranstaltning 1.3: F&U-aktivitet finansieret med kapitalfondsdeltagelse

Delforanstaltning 1.3.1: Støtte til F&U-projekter i "pre-seed"-fasen ved hjælp af proof of concept-fonde - BRIdge Alfa

Projektets mål: F&U-aktiviteter med det formål at skabe en præcis løsning til verifikation af e-mail

Samfinansiering af EU-projektet: 640 000,00 PLN