Sme hrdí na podporu Európskej únie

Spoločnosť Bouncer je hrdá na to, že je príjemcom prostriedkov z európskych fondov v rámci programu Inteligentný rast, ktoré poskytuje Európska únia: Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

eu

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Inteligentný rast 2014 - 2020.

Opatrenie 1.3: Činnosť v oblasti výskumu a vývoja financovaná s účasťou kapitálových fondov

Podopatrenie 1.3.1: Podpora projektov výskumu a vývoja vo fáze "pre-seed" prostredníctvom fondov na overenie koncepcie - BRIdge Alfa

Cieľ projektu: Výskumné a vývojové činnosti zamerané na vytvorenie presného riešenia na overovanie e-mailov

Spolufinancovanie projektu EÚ: 640 000,00 PLN