Sprememba obdelave podatkov 
(DPA)

Zadnja posodobitev 15.02.2022
Obdelava osebnih podatkov na varen, pošten in pregleden način je za družbo Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("mi", "nas" ali "naše") izjemno pomembna. V okviru teh prizadevanj obdelujemo osebne podatke v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ("GDPR"), ki ureja ravnanje z različnimi vrstami osebnih podatkov, in industrijskimi standardi.
Da bi bolje zaščitili osebne podatke posameznikov, zagotavljamo te pogoje, ki urejajo naše in vaše ravnanje z osebnimi podatki ("sprememba o obdelavi podatkov" ali "DPA"). Ta DPA spreminja in dopolnjuje naše Pogoje uporabe storitev.

Opredelitve pojmov

Spletna stranhttps://usebouncer.com in vse njegove poddomene
Storitev ali storitve - vse storitve, izdelke in vsebine, ki so na voljo na spletnem mestu, v aplikaciji in API ali prek njih, med drugim tudi preverjanje e-poštnih naslovov z uporabo Bouncerjeve aplikacije, API ali spletnega mesta.
Aplikacija - Bouncerjeva spletna aplikacija, ki je strankam na voljo za uporabo in konfiguriranje Bouncerjevih storitev, med drugim za preverjanje e-poštnih naslovov.
API - Vmesnik za programiranje aplikacij, ki je izpostavljen za povezovanje storitev družbe Bouncer z drugimi strežniki, aplikacijami ali spletnimi mesti.
GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

Pogoji Komisija, upravljavec, posameznik, država članica, osebni podatki, kršitev varstva osebnih podatkov, obdelava, obdelovalec in nadzorni organ ima enak pomen, kot je določen v Splošni uredbi o varstvu podatkov, in se razume v skladu s tem.

Splošno

Družba Bouncer lahko pri opravljanju storitev za stranko v imenu stranke obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Stranka priznava in potrjuje, da je edini upravljavec osebnih podatkov, družba Bouncer pa je obdelovalec osebnih podatkov, kar pomeni, da družba Bouncer obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obe stranki se strinjata, da bosta upoštevali naslednje določbe v zvezi z vsemi Osebnimi podatki, shranjenimi in/ali drugače Obdelanimi prek družbe Bouncer.
V izogib dvomu se Bouncer in stranka strinjata, da:
Družba Bouncer stranki zagotovi vse informacije, ki jih potrebuje, da zagotovi, da oba izpolnjujeta obveznosti v skladu z uredbo GDPR.

  • Stranka je odgovorna za ohranjanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
  • Odbijač pomaga kontrolerju, ki omogoča Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljajo svoje pravice.
  • Družba Bouncer zagotavlja, da so osebe (Bouncerjevo osebje ali pogodbeniki), ki dostopajo do osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti.
  • Družba Bouncer bo vse osebne podatke varovala kot zaupne in jih ne bo razkrila tretjim osebam, razen če jo je za to pooblastila stranka ali če to zahteva zakon.

Zakonska podlaga

Stranka priznava in potrjuje, da ima zakonito podlago za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Družba Bouncer bo osebne podatke obdelovala le v imenu stranke, v obsegu in na način, ki je potreben za namen zagotavljanja storitev stranki, ali po drugih navodilih stranke v vsakem trenutku. Naročnikova navodila se dokumentirajo v ustreznem naročilu, vozovnici za podporo ali drugem pisnem sporočilu. Družba Bouncer obvesti stranko, kadar koli obstaja utemeljen razlog, da so strankina navodila v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Narava, namen in predmet obdelave podatkov

Namen obdelave je ugotoviti, ali e-poštni naslov obstaja, ali je na ta naslov mogoče dostaviti e-poštno sporočilo in zbrati dodatne značilnosti e-poštnega naslova. To preverjanje poteka v spletnem, popolnoma avtomatiziranem sistemu. Predmet pogodbe je preverjanje elektronske pošte.

Vrsta osebnih podatkov

Za preverjanje e-poštnega naslova družba Bouncer zahteva samo e-poštni naslov, ki je kontaktni podatek, vendar se lahko stranka odloči, da bo poslala tudi dodatne osebne podatke.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko spadajo v katero koli od naslednjih kategorij: stranke, potencialne stranke, naročniki, zaposleni, dobavitelji, zastopniki, kontaktne osebe ali katere koli druge kategorije.

Trajanje obdelave

Trajanje obdelave podatkov prek aplikacije in API je odvisno od količine e-poštnih sporočil, ki jih je treba preveriti v eni zahtevi, od delčka sekunde do 24 ur pri velikih količinah e-poštnih sporočil. Obdelava se začne takoj, ko je to mogoče, potem ko stranka sproži preverjanje. V skladu s to pogodbo lahko stranka začne obdelavo podatkov, dokler družba Bouncer zagotavlja svoje storitve.

Varnost obdelave

Družba Bouncer sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti obdelave podatkov.
Podatki se obdelujejo samodejno, brez človeškega posredovanja. Na zahtevo stranke ali v določenih primerih vzdrževanja ima družba Bouncer pravico do pregleda podatkov in rezultatov preverjanja. Če mora družba Bouncer raziskati pritožbo, lahko podatke obdela ali ponovno obdela prek svojega sistema. Družba Bouncer poskrbi, da so njeno osebje in izvajalci preverjeni in usposobljeni, preden jim dovoli, da opravijo kakršen koli pregled. Ta pregled poteka v varnem okolju, vsi podatki pa so po pregledu izbrisani.
Vsi zaposleni in pogodbeniki družbe Bouncer, ki dostopajo do osebnih podatkov, morajo podpisati pogodbo o nerazkrivanju podatkov.

Navodila in dnevniki

Stranka mora družbi Bouncer naročiti obdelavo osebnih podatkov. Družba Bouncer bo podatke obdelala po navodilih stranke. Družba Bouncer zagotavlja popolnoma avtomatiziran sistem, v katerem lahko Stranka sproži obdelavo podatkov prek aplikacije in API (izvajanje metod API se šteje za takšno sprožitev).
Bouncer beleži dnevnike vseh dejavnosti. Med drugim zahteve za obdelavo, prejemanje rezultatov prek aplikacije in API ter število uspešnih klicev API.

Čezmejni prenos osebnih podatkov

Družba Bouncer hrani in obdeluje osebne podatke v v oblaku infrastrukturni niz - hibrid rešitev v oblaku AWS in OVH, ki imata sedež v Evropski uniji (AWS - regija Frankfurt, OVH - Francija in Združeno kraljestvo), zato se podatki ne prenašajo zunaj Evropske unije..

Izbris osebnih podatkov

Bouncer hrani osebne podatke le do 60 dni (z namenom, da stranki omogoči pridobitev rezultatov preverjanja), po tem obdobju pa se vsi osebni podatki anonimizirajo in nato samodejno in trajno izbrišejo.
Poleg tega lahko stranka kadar koli izbriše vse podatke, povezane z določeno zahtevo, z uporabo izpostavljene funkcije API.

Kršitev osebnih podatkov

Družba Bouncer bo stranko obvestila o vseh kršitvah varstva osebnih podatkov, med drugim o naključnem ali nezakonitem dostopu ali razkritju, v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo.

Nadzorni organi

Družba Bouncer se strinja, da se bo uskladila z nadzornimi organi.

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Rafal Wojciechowski je imenovan za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Bouncer in stranka ga lahko kontaktira na naslovu [email protected].

Pristojno pravo

Za to pogodbo in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz nje ali so z njo povezani, velja poljsko pravo.

Pišite nam

Če imate dodatna vprašanja ali pripombe o nas ali naših pravilih, nam pišite na [email protected] ali se z nami povežite po pošti na naslov:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Poljska