Πολιτική Cookie

Τελευταία ενημέρωση 20.05.2019

Εισαγωγή

Η Bouncer Sp. z o. o. (LTD) ("εμείς" ή "εμάς" ή "μας") μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, web beacons, pixels παρακολούθησης και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας usebouncer.com, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης φόρμας μέσων, καναλιού μέσων, ιστοσελίδας για κινητά ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται ή συνδέονται με αυτήν (συλλογικά, η "Ιστοσελίδα") για να βοηθήσει στην προσαρμογή της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" της παρούσας Πολιτικής Cookie. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της ενημερωμένης Πολιτικής Cookie στην Ιστοσελίδα και παραιτείστε από το δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση.

Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Cookies για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση, θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιαδήποτε αναθεωρημένη Πολιτική Cookie από τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία ανάρτησης της αναθεωρημένης Πολιτικής Cookie.

Χρήση των Cookies

Ένα "cookie" είναι μια σειρά πληροφοριών που σας αποδίδει ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιήγησής σας παρέχει αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό για χρήση κάθε φορά που υποβάλλετε ένα ερώτημα στην Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, για να παρακολουθούμε τις υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει, να καταγράφουμε πληροφορίες εγγραφής, να καταγράφουμε τις προτιμήσεις σας ως χρήστη, να σας κρατάμε συνδεδεμένους στην Ιστοσελίδα, να διευκολύνουμε τις διαδικασίες αγοράς και να παρακολουθούμε τις σελίδες που επισκέπτεστε. Τα cookies μάς βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστης.

Τύπος cookies

Οι ακόλουθοι τύποι cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο:

  • Cookies διαφήμισης

Τα διαφημιστικά cookies τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διαφημιστές και διακομιστές διαφημίσεων προκειμένου να προβάλλονται διαφημίσεις που είναι πιθανότερο να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαφημιστές και τους διακομιστές διαφημίσεων να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους, να εναλλάσσουν τις διαφημίσεις που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και να παρακολουθούν πόσο συχνά έχει προβληθεί μια διαφήμιση και από ποιον. Αυτά τα cookies συνδέονται με έναν υπολογιστή και δεν συγκεντρώνουν προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

  • Cookies ανάλυσης

Τα cookies ανάλυσης παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έφτασαν στον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και κινούνται στον Ιστότοπο. Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να γνωρίζουμε ποιες λειτουργίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν καλύτερα και ποιες λειτουργίες της Ιστοσελίδας μπορούν να βελτιωθούν.

  • Τα cookies μας

Τα cookies μας είναι "first-party cookies" και μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Πρόκειται για απαραίτητα cookies, χωρίς τα οποία ο Ιστότοπος δεν θα λειτουργεί σωστά ή δεν θα μπορεί να παρέχει ορισμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Ορισμένα από αυτά μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου.

  • Cookies εξατομίκευσης

Τα cookies εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να καταγράψουμε το ιστορικό περιήγησής σας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί, καθώς και τις ρυθμίσεις και προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.

  • Cookies ασφαλείας

Τα cookies ασφαλείας βοηθούν στον εντοπισμό και την πρόληψη των κινδύνων ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να πιστοποιούμε τους χρήστες και να προστατεύουμε τα δεδομένα των χρηστών από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

  • Cookies διαχείρισης ιστότοπου

Τα cookies διαχείρισης ιστότοπου χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ταυτότητάς σας ή της συνεδρίας σας στον ιστότοπο, ώστε να μην αποσυνδεθείτε απροσδόκητα και να διατηρούνται οι πληροφορίες που εισάγετε από σελίδα σε σελίδα. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

  • Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο από εταιρείες που διαχειρίζονται ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στα τρίτα μέρη να συλλέγουν και να παρακολουθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτά τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Έλεγχος των cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, μπορείτε να αφαιρέσετε ή να απορρίψετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη σας ότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας για το πώς μπορείτε να ελέγξετε ή να απορρίψετε τα cookies ή επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Όπερα

Android (Chrome)

Blackberry

Iphone ή Ipad (Chrome)

Iphone ή Ipad (Safari)

Επιπλέον, μπορείτε να εξαιρεθείτε από ορισμένα cookies τρίτων μέσω της ιστοσελίδας Εργαλείο Opt-Out της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου.

Άλλες τεχνολογίες εντοπισμού

Εκτός από τα cookies, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε web beacons, pixel tags και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού στον Ιστότοπο για να βοηθήσουμε στην προσαρμογή του Ιστότοπου και στη βελτίωση της εμπειρίας σας. Ένα "web beacon" ή "pixel tag" είναι ένα μικροσκοπικό αντικείμενο ή εικόνα ενσωματωμένο σε μια ιστοσελίδα ή ένα email. Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του αριθμού των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες και είδαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για την απόκτηση άλλων στατιστικών δεδομένων. Συλλέγουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο δεδομένων, όπως ο αριθμός του cookie, η ώρα και η ημερομηνία προβολής της σελίδας ή του email και μια περιγραφή της σελίδας ή του email στο οποίο βρίσκονται. Τα web beacons και οι ετικέτες pixel δεν μπορούν να απορριφθούν. Ωστόσο, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση τους ελέγχοντας τα cookies που αλληλεπιδρούν με αυτά. Άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης συλλέγουν sΟρισμένες πρόσθετες πληροφορίες - όπως η διεύθυνση IP ή/και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής - συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας.

Πολιτική απορρήτου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην ανάρτηση στην Ιστοσελίδα. Η παρούσα Πολιτική για τα cookies αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στην Πολιτική απορρήτου. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Cookie, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Πολωνία

[email protected]