Hvordan kan vi hjelpe?
Innholdsfortegnelse
< Alle emner

DKIM (DomainKeys Identified Mail) er en protokoll for e-postautentisering som gjør det mulig for avsendere å signere e-postmeldinger digitalt for å verifisere avsenderens autentisitet og sikre at meldingen ikke har blitt manipulert under transport. DKIM bidrar til å forhindre e-postspoofing, phishing og andre typer e-postsvindel ved at e-postmottakerne kan verifisere at e-postmeldingen de har mottatt, faktisk kommer fra det domenet som den utgir seg for å stamme fra.

DKIM fungerer ved å bruke offentlig nøkkelkryptografi til å generere en digital signatur for hver e-postmelding som sendes fra et domene. Avsenderens e-postserver bruker en privat nøkkel til å generere signaturen, og mottakerens e-postserver bruker en offentlig nøkkel til å verifisere signaturen. Hvis signaturen stemmer overens, anses e-posten som autentisk og leveres til mottakerens innboks. Hvis signaturen ikke stemmer overens, kan e-posten bli blokkert eller merket som søppelpost.

Hvorfor er DKIM viktig for e-postsikkerheten?

DKIM er en viktig del av e-postsikkerheten fordi det kan bidra til å forhindre e-postsvindel og beskytte omdømmet til legitime e-postavsendere. Med DKIM kan e-postmottakerne være sikre på at e-posten de mottar, kommer fra det domenet den utgir seg for å være fra, og ikke fra en ondsinnet avsender som utgir seg for å være noen andre.

DKIM er også viktig for levering av e-post fordi det kan bidra til å forbedre tilliten og omdømmet til et domene. E-postleverandører som Gmail, Yahoo!, Outlook og andre bruker DKIM som ett av mange signaler for å avgjøre om en e-post skal leveres til innboksen eller søppelpostmappen. Hvis et domene har et godt rykte for å sende legitime e-poster, er det mer sannsynlig at e-postene blir levert til innboksen.

Hvordan kan Usebouncer.com hjelpe deg med DKIM?

Usebouncer.com er en e-postverifiseringstjeneste som kan hjelpe bedrifter med å sikre at deres utgående e-poster er korrekt autentisert med DKIM. Usebouncer.com verifiserer DKIM-signaturen for hver e-post som sendes fra et domene, og gir tilbakemelding om eventuelle problemer som kan hindre at e-postene blir riktig autentisert.

Usebouncer.com kan også hjelpe bedrifter med å opprettholde et godt omdømme for e-postlevering ved å verifisere e-postadressene til abonnentene og fjerne eventuelle ugyldige eller inaktive e-postadresser fra e-postlisten.

Hvis du ønsker å forbedre sikkerheten og leveringsdyktigheten til e-postkampanjene dine, kan du prøve Usebouncer.com i dag og se hvordan vi kan hjelpe deg!