Priemysel: Generovanie olova

Ďalšie informácie o službe GetSales

Služba Get Sales pomáha realizovať ambiciózne plány predaja.

Robia cold mailing , ale tiež pomáhajú spoločnostiam s marketingovou a predajnou stratégiou a procesmi (vedenie seminárov alebo webinárov). Get Sales pomáha spoločnostiam kontaktovať potenciálnych spotrebiteľov a urobiť prvý krok k predaju. Podporujú proaktívny prístup k predaju.

mäkký odraz
2019

Založenie

 

+1000

Kampane

 

250

Zákazníci

 

35

Odvetvia

Zoznámte sa s naším HERO!

Magda Matuszewska

Vedúci výskumného tímu

Som vedúci výskumného tímu. Sme priamo zodpovední za prípravu databáz (je to jadro našej činnosti). Mojou úlohou je koordinovať prácu tímu, rozvíjať celý tím, vyvíjať súbor nástrojov. Pripravujeme údaje o spoločnostiach, ktoré treba kontaktovať, a na to sa hodí Bouncer. Nechceme spamovať ani si navzájom blokovať schránky, preto je overovanie e-mailových adries naším nepostrádateľným nástrojom pri každodennej práci. 

01

Magda's výzva

Začali sme sa obzerať po overovacích nástrojoch, pretože vysoká miera odskočenia. Posielame kampane s veľkým objemom, takže je pre nás veľmi dôležité, aby sme dosiahli doručenú poštu. 

Kľúčovou výhodou oproti konkurencii bol pomer nákladov a kvality výsledkov overovania e-mailov. Samotné rozhranie je mimoriadne pohodlné. Je používateľsky prívetivé a jednoduché na pochopenie aj pre nového človeka v tíme. Je tak jednoduchý a intuitívny, že sa naši kolegovia často naučia používať Bouncer sami, bez akejkoľvek prehliadky produktu alebo školenia.) Bouncer nám pomohol znížiť mieru odskočenia na približne 5%, čo je v odvetví Lead Generation veľmi nízka hodnota.

02

Prečo Vyhadzovač?

03

Použili ste nejaké iné Nástroje EV?

Áno, testovali sme hlavných poskytovateľov na trhu, ale najviac sa nám páčil Bouncer a najlepšie výsledky v testoch kvality (pokiaľ ide o výkon a presnosť). Je bezpečný a spoľahlivý (nemá žiadne výpadky a to je pre nás mimoriadne dôležité).

Vo všeobecnosti nám Bouncer pomáha overovať správnosť našich databáz a zlepšovať kvalitu údajov.

Overovanie API je kľúčový nástroj, ktorý používame, ale v niekoľkých procesoch kontrolujeme zoznam ručne, takže používame aj overovanie jednotlivých e-mailov a overovanie e-mailov v zozname. A môžem povedať, že všetky tieto funkcie sú špičkové. Vrelo odporúčam!

04

Ktoré Výrobky pre vyhadzovače používate?

05

Čo sa zmenil vo vašej každodennej práci, odkedy ste začali používať Bouncer?

Pomáha nám generovať väčšie príjmy z našich kampaní a chrániť dobré meno našej domény.

Vďaka službe Bouncer nestrácame čas a máme lepšiu kvalitu e-mailov. Okrem toho, naša miera odmietnutia má sa znížila na maximálne 5%, aby sme mohli lepšie slúžiť našim zákazníkom a dosahovať uspokojivú návratnosť investícií. Keď sa e-mail vráti, pridá nám to viac práce a vďaka nástroju Bouncer sa môžeme sústrediť na dôležitejšie procesy. Nedoručiteľné e-maily by mohli poškodiť našu povesť, potom by sme museli znovu prehrievať schránku a začať kampaň odznova. Okrem toho je Bouncer výnimočne presný, preto je nízky počet neznámych e-mailov, čo je dôležité pri odosielaní veľkých objemov.

Čo ďalej?

Naplánujte si hovor a nechajte nás zvýšiť vašu doručiteľnosť!