Andmetöötluse muudatus 
(DPA)

Viimane uuendus 29.08.2019

Isikuandmete turvaline, õiglane ja läbipaistev töötlemine on meie jaoks äärmiselt oluline. Põrgutaja Sp. z.o.o (LTD) ("meie", "meid" või "meie"). Selle raames töötleme isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ("GDPR"), mis reguleerib eri liiki isikuandmete käitlemist, ja tööstusharu standarditega.
Selleks, et paremini kaitsta üksikisikute isikuandmeid, esitame need tingimused, mis reguleerivad meid ja teie isikuandmete töötlemist ("Andmetöötlusmuudatus" või "DPA"). Käesolev DPA muudab ja täiendab meie teenusetingimusi.

Määratlused

Veebilehthttps://usebouncerprod.wpengine.com ja kõik selle alamdomeenid
Teenus või teenused - kõik teenused, tooted ja sisu, mis on kättesaadavad või läbi veebilehe, rakenduse ja APIsealhulgas, kuid mitte ainult e-posti aadresside kontrollimine kasutades Bouncer's, App, API või veebilehte
App - Bouncer'i veebirakendus, mis on tehtud klientidele kättesaadavaks Bouncer'i teenuste kasutamiseks ja seadistamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, kontrollimiseks. email aadressid.
API - Rakenduse programmeerimisliides, mida kasutatakse Bounceri teenuste ühendamiseks teiste serverite, rakenduste või veebilehtedega.
GDPR - Üldine andmekaitsemäärus (EL) 2016/679.

Tingimused Komisjon, vastutav töötleja, andmesubjekt, liikmesriik, isikuandmed, isikuandmete rikkumine, töötlemine, volitatud töötleja ja järelevalveasutus on sama tähendus, mis on antud isikuandmete kaitse üldmääruses, ja seda tuleb mõista vastavalt sellele.

Üldine

Teenuse osutamisel Kliendile võib Bouncer Kliendi nimel töödelda Andmesubjekti isikuandmeid. Klient tunnistab ja kinnitab, et ta on ainus Isikuandmete vastutav töötleja ja Bouncer on Isikuandmete volitatud töötleja, mis tähendab, et Bouncer töötleb Isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Mõlemad pooled nõustuvad järgima järgmisi sätteid seoses Bounceri kaudu säilitatavate ja/või muul viisil töödeldavate isikuandmetega.
Kahtluse vältimiseks lepivad Bouncer ja klient kokku, et:
Bouncer annab kliendile kõik andmed, mida ta vajab, et tagada, et nad mõlemad täidavad GDPRi kohaseid kohustusi.

  • Klient vastutab andmesubjektide õiguste säilitamise eest.
  • Põrgumäe aitab kontrollerit, mis võimaldab Andmesubjektid kasutavad oma õigusi.
  • Bouncer tagab, et isikutel (Bounceri töötajatel või töövõtjatel), kes pääsevad ligi isikuandmetele, on konfidentsiaalsuskohustus.
  • Bouncer hoiab kõik Isikuandmed konfidentsiaalsena ja ei avalda neid andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud selleks loa või kui seda nõuab seadus.

Seaduslik alus

Klient tunnistab ja kinnitab, et ta on töötlemise seaduslik alus Andmesubjektiga seotud isikuandmed.
Bouncer töötleb Isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja viisil, mis on vajalik Kliendile teenuste osutamiseks või vastavalt Kliendi poolt igal ajal antud juhistele. Kliendi juhised dokumenteeritakse asjakohases tellimuses, tugipiletis või muus kirjalikus teatises. Bouncer teavitab Klienti alati, kui on põhjendatud alus, et Kliendi juhised on vastuolus kehtivate seaduste ja eeskirjadega.

Andmetöötluse laad, eesmärk ja teema

Töötlemise eesmärk on tuvastada, kas e-posti aadress on olemas, kas sellele aadressile on võimalik saata e-kiri ja koguda e-posti aadressi täiendavaid omadusi. See kontrollimine toimub veebipõhises, täielikult automatiseeritud süsteemis. Lepingu objektiks on e-posti kinnitamine.

Isikuandmete liik

E-posti aadressi kontrollimiseks nõuab Bouncer ainult e-posti aadressi, see on kontaktandmed, kuid klient võib soovi korral saata ka täiendavaid isikuandmeid.

Andmesubjektide kategooriad

Andmesubjektid võivad kuuluda mis tahes järgmistesse kategooriatesse: kliendid, potentsiaalsed kliendid, tellijad, töötajad, tarnijad, esindajad, kontaktisikud või muud kategooriad.

Töötlemise kestus

Andmetöötluse kestus rakenduse ja API kaudu sõltub ühe taotlusega kontrollitavate e-kirjade mahust, mis ulatub sekundi murdosast kuni 24 tunnini suure hulga e-kirjade puhul. Töötlemine algab niipea kui võimalik pärast seda, kui klient on kontrolli algatanud. Käesoleva lepingu kohaselt võib klient algatada andmetöötlust nii kaua, kui Bouncer pakub oma teenuseid.

Töötlemise turvalisus

Bouncer võtab asjakohaseid meetmeid, et tagada andmetöötluse turvalisus.
Andmeid töödeldakse automaatselt, ilma inimese sekkumiseta. Kliendi taotlusel või teatud hooldusjuhtumite korral on Bounceril õigus andmeid ja kontrollimise tulemusi kontrollida. Juhul, kui Bouncer peab kaebust uurima, võib Bouncer oma süsteemi kaudu andmeid töödelda või ümber töödelda. Bouncer veendub, et tema töötajad ja töövõtjad on kontrollitud ja koolitatud, enne kui nad lubavad neil teostada mis tahes läbivaatamist. Läbivaatamine toimub turvalises keskkonnas ja kõik andmed kustutatakse pärast läbivaatamist.
Kõik Bounceri töötajad ja töövõtjad, kes pääsevad ligi isikuandmetele, peavad allkirjastama salastatuse lepingu.

Juhised ja logid

Klient peab andma Bouncerile korralduse isikuandmete töötlemiseks. Bouncer töötleb andmeid vastavalt Kliendi juhistele. Bouncer pakub täielikult automatiseeritud süsteemi, kus Klient saab Andmetöötlust algatada rakenduse ja API kaudu (API meetodite täitmist loetakse selliseks algatamiseks).
Bouncer peab kõigi tegevuste kohta logisid. Näiteks, kuid mitte ainult, töötlemistaotlused, tulemuste saamine nii rakenduse kui ka API kaudu, edukate API-kutsete arv.

Isikuandmete piiriülene edastamine

Bouncer säilitab ja töötleb isikuandmeid pilvepõhine infrastruktuuripinu - AWS pilvede ja OVH pilvelahenduste hübriid, mis mõlemad asuvad Euroopa Liidus (AWS - Frankfurdi piirkond, OVH - Prantsusmaa ja Ühendkuningriik), seega ei edastata andmeid väljapoole Euroopa Liitu..

Isikuandmete kustutamine

Bouncer säilitab Isikuandmeid ainult kuni 60 päeva (selleks, et võimaldada Kliendile saada kontrollimise tulemusi), pärast seda perioodi kõik Isikuandmed anonüümseks muudetakse ning seejärel kustutatakse automaatselt ja jäädavalt.
Lisaks sellele võib klient igal ajal kustutada kõik konkreetse taotlusega seotud andmed, kasutades avatud API-funktsiooni.

Isikuandmete rikkumine

Bouncer teavitab klienti kõigist isikuandmete rikkumistest, sealhulgas, kuid mitte ainult, juhuslikust või ebaseaduslikust juurdepääsust või avalikustamisest, 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist.

Järelevalveasutused

Põrgupidaja nõustub kooskõlastama oma tegevust järelevalveasutustega.

Andmekaitseametnik

Radoslaw Kaczynski on Bounceri andmekaitseametnik ja klient võib temaga ühendust võtta aadressil [email protected].

Kohaldatav õigus

Käesolevat lepingut ja sellest tulenevaid või sellega seotud vaidlusi või nõudeid reguleerib Poola õigus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on lisaküsimusi või kommentaare meie või meie poliitikate kohta, saatke meile e-kiri aadressil [email protected]usebouncer.dev2.mohi.to või võtke meiega ühendust posti teel aadressil:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Poola