Zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace 20.05.2019

Úvod

Společnost Bouncer Sp. z o. o. (LTD) (dále jen "my" nebo "nás" nebo "naše") může při návštěvě našich webových stránek usebouncer.com, včetně jakéhokoli jiného mediálního formuláře, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace, která s nimi souvisí nebo je s nimi propojena (dále jen "Stránky"), používat soubory cookie, webové majáky, sledovací pixely a další sledovací technologie, které vám pomohou přizpůsobit Stránky a zlepšit váš zážitek.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady používání souborů cookie kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Na všechny změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto Zásad používání souborů cookie. Jakékoli změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění aktualizovaných Zásad používání souborů cookie na Stránkách a vy se vzdáváte práva na zvláštní upozornění na každou takovou změnu nebo úpravu.

Doporučujeme vám, abyste tyto zásady používání souborů cookie pravidelně kontrolovali a byli informováni o jejich aktualizacích. Bude se mít za to, že jste byli seznámeni se změnami v jakýchkoli revidovaných Zásadách používání souborů cookie, že se na vás tyto změny vztahují a že je přijímáte, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění těchto revidovaných Zásad používání souborů cookie.

Používání souborů cookie

"Cookie" je řetězec informací, který vám přiřazuje jedinečný identifikátor, který ukládáme ve vašem počítači. Váš prohlížeč pak poskytne tento jedinečný identifikátor, který se použije při každém zadání dotazu na Stránky. Soubory cookie používáme na Stránkách mimo jiné k tomu, abychom sledovali služby, které jste použili, zaznamenávali registrační informace, zaznamenávali vaše uživatelské preference, udržovali vás přihlášené na Stránkách, usnadňovali nákupní postupy a sledovali navštívené stránky. Soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak jsou Stránky používány, a zlepšit vaše uživatelské prostředí.

Typ souborů cookie

Při návštěvě Stránek mohou být použity následující typy souborů cookie:

  • Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie umisťují do vašeho počítače inzerenti a reklamní servery, aby vám zobrazovali reklamy, které vás pravděpodobně zaujmou. Tyto soubory cookie umožňují inzerentům a reklamním serverům shromažďovat informace o vašich návštěvách Stránek a jiných webových stránek, střídat reklamy odesílané na konkrétní počítač a sledovat, jak často a kým byla reklama zobrazena. Tyto soubory cookie jsou spojeny s počítačem a neshromažďují o vás žádné osobní údaje.

  • Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie sledují, jak se uživatelé dostali na stránky a jak s nimi komunikují a jak se na nich pohybují. Tyto soubory cookie nám umožňují zjistit, které funkce na Stránkách fungují nejlépe a které funkce na Stránkách lze vylepšit.

  • Naše soubory cookie

Naše soubory cookie jsou "soubory cookie první strany" a mohou být trvalé nebo dočasné. Jedná se o nezbytné soubory cookie, bez nichž by Stránky nefungovaly správně nebo by nemohly poskytovat určité funkce a vlastnosti. Některé z nich lze ve vašem prohlížeči ručně zakázat, mohou však ovlivnit funkčnost Stránek.

  • Soubory cookie pro personalizaci

Personalizační soubory cookie se používají k rozpoznání opakovaných návštěvníků stránek. Tyto soubory cookie používáme k zaznamenávání historie prohlížení, navštívených stránek a vašich nastavení a preferencí při každé návštěvě Stránek.

  • Bezpečnostní soubory cookie

Bezpečnostní soubory cookie pomáhají identifikovat bezpečnostní rizika a předcházet jim. Tyto soubory cookie používáme k ověřování uživatelů a ochraně uživatelských dat před neoprávněnými osobami.

  • Soubory cookie pro správu webu

Soubory cookie pro správu stránek se používají k zachování vaší identity nebo relace na stránkách, abyste nebyli neočekávaně odhlášeni a aby se všechny zadané informace uchovávaly od stránky ke stránce. Tyto soubory cookie nelze jednotlivě vypnout, ale můžete zakázat všechny soubory cookie ve svém prohlížeči.

  • Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran mohou být do vašeho počítače při návštěvě stránek umístěny společnostmi, které provozují určité služby, jež nabízíme. Tyto soubory cookie umožňují třetím stranám shromažďovat a sledovat určité informace o vás. Tyto soubory cookie lze ve vašem prohlížeči ručně zakázat.

Kontrola souborů cookie

Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Soubory cookie však můžete v nastavení prohlížeče odstranit nebo odmítnout. Upozorňujeme, že takový postup může ovlivnit dostupnost a funkčnost Stránek.

Další informace o kontrole souborů cookie najdete v nastavení prohlížeče nebo zařízení, kde můžete soubory cookie kontrolovat nebo odmítat, nebo na následujících odkazech:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

Blackberry

Iphone nebo Ipad (Chrome)

Iphone nebo Ipad (Safari)

Kromě toho můžete některé soubory cookie třetích stran odmítnout prostřednictvím stránky Nástroj Opt-Out iniciativy pro síťovou reklamu.

Další sledovací technologie

Kromě souborů cookie můžeme na Stránkách používat webové majáky, pixelové značky a další sledovací technologie, které nám pomáhají přizpůsobit Stránky a zlepšit vaše zkušenosti. "Web beacon" nebo "pixelová značka" je malý objekt nebo obrázek vložený do webové stránky nebo e-mailu. Používají se ke sledování počtu uživatelů, kteří navštívili určité stránky a prohlíželi e-maily, a k získávání dalších statistických údajů. Shromažďují pouze omezený soubor údajů, jako je číslo souboru cookie, čas a datum zobrazení stránky nebo e-mailu a popis stránky nebo e-mailu, na kterém se nacházejí. Webové majáky a pixelové značky nelze odmítnout. Jejich používání však můžete omezit kontrolou souborů cookie, které s nimi komunikují. Další sledovací technologie shromažďují sněkteré další informace - například IP adresa a/nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení - jsou shromažďovány automaticky při návštěvě našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Další informace o tom, jak používáme informace shromážděné pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií, naleznete na našich stránkách. Tyto Zásady používání souborů cookie jsou součástí a jsou začleněny do našich Zásady ochrany osobních údajů. Používáním stránek souhlasíte s těmito Zásadami používání souborů cookie a našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám používání souborů cookie, kontaktujte nás prosím na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polsko

[email protected]

Soubory cookie používáme pro co nejlepší zážitek z prohlížení, analýzu návštěvnosti stránek a správu cílené reklamy. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Pokud s našimi zásadami nesouhlasíte, zavřete prosím tuto stránku.

Zásady používání souborů cookie