De 8 beste e-postmålingene for å spore kampanjesuksess

24. juni 2024
13

Har du noen gang lurt på hva som er de beste indikatorene for å måle kampanjesuksess? I det enorme landskapet av e-postmarkedsføring kan det å forstå hvilke måleparametere som bør overvåkes, være nøkkelen til å frigjøre det fulle potensialet i kampanjene dine.

E-postmålinger å spore - forsidebilde

Ved å spore de riktige indikatorene kan du beregne inntekter, optimalisere strategien og forbedre den generelle ytelsen. Når innboksen til abonnentene dine er full og konkurrerer om oppmerksomheten, kan du skille deg ut ved å fokusere på disse viktige indikatorene. Her er noen grunner til at det å vite at frekvensen er den prosentandelen som virkelig betyr noe, vil forvandle din suksess innen e-postmarkedsføring.

E-postmålinger for e-postmarkedsføringskampanjer

e-postberegninger

#1 Åpningsfrekvens

Åpningsfrekvensen er et viktig mål i e-postmarkedsføring som måler prosentandelen mottakere som åpner en gitt e-post. Det indikerer hvor effektive emnelinjene dine er, og hvor relevante e-postene dine er for målgruppen.

Hvorfor det er viktig: En høy åpningsfrekvens tyder på at e-postene dine er engasjerende, og at emnelinjene dine er overbevisende nok til å fange mottakerens oppmerksomhet. Det er en viktig indikator på hvor god e-postmarkedsføringsstrategien din er, og gjenspeiler den opprinnelige interessen til abonnentene dine.

Slik beregner du det:

Åpningsfrekvens=(Antall åpnede e-poster/antall leverte e-poster)×100

Når du skal bruke den: Åpningsfrekvensen er det beste målet for å vurdere resultatene av e-postkampanjene dine, særlig i de innledende fasene av mottakerengasjementet. Det er spesielt relevant når du tester ulike emnelinjer eller prøver å forstå målgruppens preferanser.

Gode/dårlige verdier: En god åpningsfrekvens varierer fra bransje til bransje, men ligger vanligvis mellom 15-25%. En åpningsrate på under 15% kan tyde på problemer med e-postlevering, emnelinjens effektivitet eller listens kvalitet. Åpningsfrekvenser på over 25% er derimot utmerket og tyder på høyt engasjement.

Hvordan du kan forbedre det: For å forbedre åpningsfrekvensen bør du vurdere følgende strategier:

 • Lag overbevisende og konsise emnelinjer.
 • Tilpass e-postene dine for å gjøre dem mer relevante for mottakerne.
 • Segmenter e-postlisten din for å målrette skreddersydd innhold til bestemte grupper.
 • Sørg for at e-postene dine er mobilvennlige, ettersom mange mottakere åpner e-poster på mobile enheter.

#2 Klikkfrekvens (CTR)

Click-Through Rate (CTR) er et sentralt mål for e-postmarkedsføring som måler prosentandelen mottakere som har klikket på en eller flere lenker i en e-post. Det gir dypere innsikt i hvor engasjerende e-postinnholdet ditt er, og hvor effektive oppfordringene til handling (CTA) er.

Hvorfor det er viktig: CTR er avgjørende for å vurdere mottakernes direkte engasjement for innholdet i e-postkampanjene dine. Den bidrar til å avgjøre om mottakerne synes e-postene dine er overbevisende nok til å foreta seg noe mer, noe som er avgjørende for å skape konverteringer og nå målene for e-postmarkedsføringen.

Slik beregner du det:

Klikkfrekvens=(Antall klikk/antall leverte e-poster)×100

Når du skal bruke den: CTR er spesielt nyttig for å evaluere effektiviteten av e-postens innhold, layout og CTA. Det er et viktig mål å overvåke i alle e-postmarkedsføringskampanjer, spesielt når målet er å drive trafikk til nettstedet eller landingssidene dine.

Gode/dårlige verdier: En god CTR varierer fra bransje til bransje, men ligger vanligvis mellom 2-5%. Rater under dette intervallet kan tyde på at innholdet eller CTA-ene dine ikke gir gjenklang hos publikum, mens rater over 5% er utmerket og tyder på høyt engasjement.

Hvordan du kan forbedre det: For å forbedre CTR bør du fokusere på:

 • Lag tydelige, overbevisende CTA-er som oppfordrer til å klikke.
 • Sørg for at innholdet i e-postene dine er relevant og verdifullt for målgruppen.
 • Bruk av visuelt tiltalende og mobilvennlig design.
 • Tilpasse e-postene dine slik at de bedre oppfyller mottakernes behov og interesser.
 • A/B-testing av ulike e-postelementer som CTA-knapper, bilder og tekst.

Ved å implementere disse strategiene kan du effektivisere e-postkampanjene dine og drive mer trafikk til de ønskede destinasjonene.

#3 Avmeldingsfrekvens

Avmeldingsfrekvens er et viktig mål for e-postmarkedsføring som måler prosentandelen mottakere som melder seg ut av e-postlisten din etter å ha mottatt en e-post. Det er en viktig indikator på abonnentenes tilfredshet og den generelle tilstanden til e-postmarkedsføringsprogrammet ditt.

Hvorfor det er viktig: En høy avmeldingsprosent kan være et tegn på at e-postene dine ikke oppfyller abonnentenes forventninger eller interesser, noe som kan ha negativ innvirkning på avsenderens omdømme og e-postens leveringsevne. Ved å overvåke denne beregningen kan du få en bedre forståelse av hvor godt innholdet i e-postene dine stemmer overens med abonnentenes preferanser.

Slik beregner du det:

Avmeldingsfrekvens=(Antall avmeldinger/antall leverte e-poster)×100

Når du skal bruke den: Bruk avmeldingsfrekvensen til å evaluere den løpende relevansen og kvaliteten på e-postinnholdet ditt. Denne beregningen er spesielt viktig når du merker en plutselig økning i antall avmeldinger, noe som kan tyde på problemer med nylige e-postkampanjer eller endringer i abonnentenes forventninger.

Gode/dårlige verdier: En god avmeldingsrate ligger vanligvis under 0,5%. Høyere tall enn dette kan tyde på misnøye blant abonnentene eller dårlig målretting av e-postene. Å holde denne raten lav er avgjørende for å opprettholde en sunn e-postliste og et godt avsenderomdømme.

Hvordan du kan forbedre det: For å redusere avmeldingsfrekvensen bør du vurdere følgende strategier:

 • Segmenter e-postlisten din for å sikre at du sender relevant innhold til bestemte abonnentgrupper.
 • Tilpass e-postene dine for å imøtekomme mottakernes individuelle preferanser.
 • Sørg for at e-postfrekvensen samsvarer med abonnentenes forventninger.
 • Oppdater og rens e-postlisten jevnlig for å fjerne inaktive abonnenter.
 • Sørg for tydelige og lett tilgjengelige avmeldingslenker for å opprettholde tillit og etterlevelse.

Ved å fokusere på disse områdene kan du forbedre abonnentenes oppbevaring, øke kundelojaliteten og optimalisere resultatene av e-postmarkedsføringskampanjene dine.

#4 Konverteringsfrekvens

Konverteringsfrekvensen er en av de viktigste indikatorene for e-postmarkedsføring, og måler prosentandelen av e-postmottakere som utfører en ønsket handling etter å ha klikket seg gjennom e-posten din. Denne handlingen kan være å foreta et kjøp, fylle ut et skjema eller abonnere på en tjeneste.

Hvorfor det er viktig: Konverteringsfrekvensen har direkte innvirkning på bunnlinjen og gjenspeiler hvor effektiv e-postmarkedsføringsstrategien din er når det gjelder å nå målene. Høye konverteringsfrekvenser indikerer at innholdet, tilbudene og CTA-ene i e-posten din er overbevisende og godt målrettet.

Slik beregner du det:

Konverteringsfrekvens=(Antall konverteringerAntall klikk)×100

Når du skal bruke den: Bruk konverteringsfrekvensen til å evaluere hvor vellykkede e-postkampanjer som har som mål å føre til bestemte handlinger. Denne beregningen er avgjørende for e-handelsbedrifter og alle markedsføringstiltak som fokuserer på å generere leads eller salg.

Gode/dårlige verdier: En god konverteringsfrekvens varierer mye fra bransje til bransje, men ligger vanligvis mellom 2-5%. Rater under dette intervallet kan tyde på problemer med landingssiden, tilbudet eller den generelle tilpasningen til målgruppens behov. Rater over 5% er utmerket og tyder på høy effektivitet.

Hvordan du kan forbedre det: For å øke konverteringsfrekvensen din, bør du vurdere:

 • Sørg for at innholdet i e-posten stemmer overens med tilbudet og CTA-en.
 • Lag tydelige, overbevisende CTA-er som skiller seg ut.
 • A/B-testing av ulike elementer i e-postene og landingssidene dine.
 • Tilby insentiver som rabatter eller gratis prøveperioder.
 • Tilpass e-postene dine slik at de passer bedre til mottakernes behov.

Ved å fokusere på disse strategiene kan du gjøre e-postkampanjene dine mer effektive og øke konverteringen, noe som bidrar til bedre avkastning.

#5 Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens er et viktig mål for e-postmarkedsføring som måler prosentandelen av e-poster som ikke ble levert til mottakernes innbokser. Det finnes to typer avvisninger: harde avvisninger (permanente leveringsfeil) og myke avvisninger (midlertidige problemer).

Hvorfor det er viktig: En høy avvisningsprosent kan skade avsenderens omdømme og påvirke e-postens leveringsevne. Overvåking av avvisningsfrekvensen hjelper deg med å opprettholde en ren e-postliste og sørger for at e-postene dine når frem til den tiltenkte målgruppen.

Slik beregner du det:

Avvisningsfrekvens=(Antall avviste e-posterAntall sendte e-poster)×100

Når du skal bruke den: Bruk avvisningsfrekvensen til å vurdere kvaliteten på e-postlisten din og leveringsevnen til e-postkampanjene dine. Regelmessig overvåking er avgjørende for å opprettholde en sunn e-postliste og unngå problemer med e-posttjenesteleverandører.

Gode/dårlige verdier: En god avvisningsfrekvens er vanligvis under 2%. Høyere tall indikerer problemer med e-postlisten din, for eksempel utdaterte eller ikke-eksisterende e-postadresser. En lav fluktfrekvens er avgjørende for å bevare avsenderens omdømme.

Hvordan du kan forbedre det: Prøv å redusere fluktfrekvensen:

 • Rengjør e-postlisten jevnlig for å fjerne ugyldige eller inaktive adresser.
 • Bruk av dobbel opt-in-metoder for å bekrefte e-postadressene til abonnentene.
 • Sørg for at innholdet og emnelinjene i e-postene dine ikke flagges av søppelpostfiltre.
 • Overvåke og løse eventuelle problemer med leveringsevnen som rapporteres av e-postleverandøren din.

Ved å implementere disse fremgangsmåtene kan du forbedre leveringsevnen for e-post og sørge for at kampanjene dine når ut til målgruppen.

#6 Spam-klagerate

Andelen spamklager måler prosentandelen mottakere som markerer e-posten din som spam. Denne beregningen er avgjørende for å forstå hvordan e-postene dine oppfattes, og for å sikre at du overholder beste praksis for e-postmarkedsføring.

Hvorfor det er viktig: En høy klageprosent for søppelpost kan skade avsenderens omdømme alvorlig og føre til at e-postene dine blokkeres av internettleverandører (ISP-er). Ved å overvåke denne frekvensen kan du identifisere og løse problemer som kan føre til at mottakerne merker e-postene dine som søppelpost.

Slik beregner du det:

Spam-klagerate=(Antall spam-klagerAntall leverte e-poster)×100

Når du skal bruke den: Bruk klagefrekvensen for søppelpost til å måle hvor godt e-postkampanjene dine blir mottatt, og til å identifisere potensielle problemer med e-postens innhold, frekvens eller målretting. Denne beregningen er spesielt viktig for å opprettholde et godt forhold til Internett-leverandørene og sikre høy leveringsgrad.

Gode/dårlige verdier: En god klageprosent for søppelpost ligger vanligvis under 0,1%. Høyere tall indikerer alvorlige problemer med e-postpraksisen din og krever umiddelbar oppmerksomhet for å unngå leveringsproblemer og potensiell svartelisting.

Hvordan du kan forbedre det: For å redusere antallet klager på søppelpost, bør du vurdere dette:

 • Sørg for at e-postene dine er relevante og verdifulle for mottakerne.
 • Tydelig angivelse av avsenderidentitet og inkludering av lenker for avmelding som er enkle å finne.
 • Unngå villedende emnelinjer og innhold.
 • Rengjør e-postlisten jevnlig for å fjerne uinteresserte eller inaktive abonnenter.
 • Bruk en anerkjent e-posttjenesteleverandør som overvåker og håndterer klager på søppelpost.

Ved å fokusere på disse strategiene kan du opprettholde en lav klageprosent for søppelpost, beskytte avsenderens omdømme og sikre langsiktig suksess med e-postmarkedsføringskampanjene dine.

#7 Klikk-til-åpen-frekvens (CTOR)

Click-to-Open Rate (CTOR) er et viktig mål for e-postmarkedsføring som måler prosentandelen mottakere som har klikket på en lenke i en e-post etter å ha åpnet den. Denne beregningen gir dypere innsikt i hvor overbevisende e-postinnholdet og oppfordringene til handling (CTA-er) er for dem som faktisk leser e-posten din.

Hvorfor det er viktig: CTOR hjelper deg med å evaluere hvor effektivt e-postens innhold og design er når det gjelder å engasjere mottakerne. En høy CTOR indikerer at innholdet i e-posten din gir god gjenklang hos mottakerne og får dem til å handle.

Slik beregner du det: Klikk-til-åpning-rate (CTOR)=(antall unike klikk/antall unike åpninger)×100

Når du skal bruke den: CTOR er spesielt nyttig når du ønsker å forstå engasjementet for e-postinnholdet ditt blant dem som allerede har vist interesse ved å åpne e-posten. Denne beregningen er viktig for å optimalisere innhold og CTA-er i e-postkampanjene dine.

Gode/dårlige verdier: En god CTOR ligger vanligvis mellom 10-20%, avhengig av bransje. Rater under dette intervallet kan tyde på at innholdet eller CTA-ene dine ikke er engasjerende nok, mens rater over 20% indikerer svært effektivt e-postinnhold.

Hvordan du kan forbedre det: For å forbedre CTOR kan du vurdere disse strategiene:

 • Sørg for at innholdet i e-posten din er relevant og gir verdi for mottakerne.
 • Utform tydelige og overbevisende CTA-er som skiller seg ut og oppfordrer til handling.
 • Bruk engasjerende bilder og en ren layout for å øke lesbarheten.
 • Tilpass e-postene dine for å imøtekomme individuelle mottakerpreferanser.
 • A/B-test ulike elementer i e-postene dine for å finne ut hva som fungerer best.

Ved å fokusere på disse aspektene kan du øke engasjementet i e-postkampanjene dine og oppnå høyere klikk- og åpningsrater.

#8 Inntekt per e-post (RPE)

Inntekt per e-post (RPE) er et viktig mål for e-postmarkedsføring som måler den gjennomsnittlige inntekten som genereres fra hver e-post som sendes i en kampanje. Denne beregningen hjelper deg med å forstå den direkte økonomiske effekten av e-postmarkedsføringen din.

Hvorfor det er viktig: RPE er avgjørende for å vurdere avkastningen på investeringen (ROI) i e-postmarkedsføringskampanjene dine. Den gir et klart bilde av hvor effektive e-postene dine er når det gjelder å drive salg og generere inntekter, og hjelper deg med å ta informerte beslutninger om e-postmarkedsføringsstrategien din.

Slik beregner du det: Inntekt per e-post (RPE)=Total inntekt generert/antall sendte e-poster

Når du skal bruke den: Bruk RPE til å evaluere de økonomiske resultatene av e-postkampanjene dine, særlig når det primære målet er å øke salg eller konverteringer. Denne beregningen er viktig for e-handelsbedrifter og alle markedsføringstiltak som fokuserer på å generere inntekter.

Gode/dårlige verdier: En god RPE varierer betydelig avhengig av bransje og produktets eller tjenestens art. En jevn økning i RPE over tid er imidlertid et tegn på en vellykket e-postmarkedsføringsstrategi. Synkende RPE kan være et tegn på at det er behov for å revurdere e-postens innhold, målretting eller tilbud.

Hvordan du kan forbedre det: For å øke RPE-en din kan du vurdere disse taktikkene:

 • Målrett e-postene dine mot de riktige målgruppesegmentene for å øke relevansen.
 • Lag overbevisende emnelinjer og innhold i e-poster som fremmer salg.
 • Tilby eksklusive tilbud eller rabatter for å motivere til kjøp.
 • Bruk personlige anbefalinger basert på tidligere kjøpsatferd.
 • Test og optimaliser e-postene dine kontinuerlig for å forbedre ytelsen.

Ved å fokusere på disse strategiene kan du maksimere inntektene fra e-postkampanjene dine og forbedre den generelle lønnsomheten i e-postmarkedsføringen.

Myteknusing: Vanlige misoppfatninger om måling av e-postmarkedsføring

Det finnes selvsagt flere misoppfatninger som kan føre til feilaktige strategier og påvirke kampanjens resultater.
 

Vellykket e-post

 
La oss avlive tre utbredte myter for å gi en klarere forståelse av viktige beregninger og beste praksis for e-postmarkedsføring.

Myte 1: Høye avmeldingsrater er alltid et dårlig tegn

Forklaring: Selv om høye avmeldingsrater kan tyde på problemer med e-postkampanjene dine, er de ikke alltid negative. Noen ganger bidrar avmeldinger til å rydde opp i abonnentlisten, noe som sikrer at e-postene dine når ut til mottakere som virkelig er interessert. En renere liste kan forbedre leveringsgraden og den generelle e-postytelsen. Det er viktig å analysere hvorfor mottakerne avslutter abonnementet - enten det skyldes irrelevant innhold, hyppigheten av e-poster eller andre faktorer - og bruke denne informasjonen til å forbedre fremtidige e-poster. En tydelig lenke for avmelding bidrar også til å skape tillit og overholde regelverket for e-postmarkedsføring.

Myte 2: Avviste e-poster er et tegn på dårlige e-postmarkedsføringstjenester

Forklaring: Det kan være ulike årsaker til at e-poster blir avvist, og det gjenspeiler ikke nødvendigvis kvaliteten på e-postmarkedsføringstjenestene dine. E-postadresser som ikke finnes, fulle innbokser eller midlertidige serverproblemer kan føre til at e-poster blir avvist. Det er avgjørende for en e-postmarkedsfører å skille mellom harde avvisninger (permanente problemer) og myke avvisninger (midlertidige problemer) for å kunne iverksette tiltak. Regelmessig oppdatering av e-postlisten og bruk av e-postanalyse for å overvåke avvisningsfrekvensen kan bidra til å opprettholde en sunn leveringsgrad og forbedre e-postens ytelse.

Myte 3: Bedre emnelinjer garanterer høyere klikkfrekvens

Forklaring: Selv om bedre emnelinjer kan forbedre åpningsfrekvensen, garanterer de ikke direkte høyere klikkfrekvens (CTR). Emnelinjens primære rolle er å lokke mottakerne til å åpne e-posten. Innholdet i e-posten, inkludert oppfordringen til handling, relevans og design, spiller imidlertid en viktigere rolle når det gjelder å få flere til å klikke. For å forbedre CTR bør du fokusere på å levere verdifullt innhold, bruke overbevisende CTA-er og sørge for en sømløs brukeropplevelse fra e-posten til landingssiden. Ved hjelp av e-postanalyse kan du måle suksessen og identifisere forbedringsområder i e-postkampanjene dine.
 

Konvolutter for e-post

Myte 4: Antall leverte e-poster er ensbetydende med kampanjesuksess

Forklaring: Selv om antall leverte e-poster er et viktig mål, er det ingen garanti for at en e-postkampanje har vært vellykket. Levering betyr ganske enkelt at e-postene nådde mottakerens innboks, men det tar ikke hensyn til om e-postene ble åpnet, lest eller brukt. For å måle suksess bør du fokusere på hvor mange abonnenter som engasjerer seg i innholdet ditt, for eksempel klikkfrekvens og konverteringsfrekvens. I tillegg kan høye leveringsrater være misvisende hvis en betydelig andel av e-postene havner i søppelpostmappen. Ved å bruke KPI-er for e-postmarkedsføring, for eksempel åpningsfrekvens, klikkfrekvens og konverteringsfrekvens, får du en mer omfattende oversikt over kampanjens resultater.

Myte 5: Vekstraten på e-postlisten er det viktigste målet

Forklaring: Selv om det er viktig å ha en sunn listevekst, som måler hvor mange nye abonnenter du skaffer deg over tid, bør det ikke være det eneste fokuset. En stor liste med inaktive eller uinteresserte abonnenter kan skade e-postkampanjens effektivitet og avsenderens omdømme. Viktige mål som engasjementsgrad, konverteringsgrad og avmeldingsgrad er like viktige. Det er bedre å ha en mindre liste med høyt engasjement enn en stor liste med lavt engasjement. Beregn regelmessig listens vekstrate, men balanser dette med strategier for å engasjere abonnentene og sikre at e-postmarkedsføringen treffer målgruppen din.

Myte 6: Alle e-postklienter påvirker e-postkampanjer på samme måte

Forklaring: Det er en vanlig misforståelse at alle e-postklienter påvirker resultatene av e-postkampanjer på samme måte. Realiteten er imidlertid at ulike e-postklienter, for eksempel Apple Mail, Gmail eller Outlook, kan ha betydelig innvirkning på hvordan kampanjer fungerer. Apple Mail-brukere drar for eksempel ofte nytte av overlegen gjengivelse av e-poster, noe som kan føre til høyere engasjement. Motsatt kan noen e-postklienter filtrere e-poster mer aggressivt, noe som kan føre til at de havner i søppelpostmappen.

Å forstå atferden til ulike e-postklienter er avgjørende for å optimalisere kampanjene dine. Abonnenter har for eksempel en tendens til å åpne e-poster på mobile enheter, noe som betyr at mobilvennlige e-poster kan øke engasjementet. For å håndtere problemer som manglende e-postadresser eller "soft bounce", er det dessuten nødvendig med nøye overvåking og regelmessig rensing av listene for å opprettholde en høy leveringsgrad.
 

Mange fargerike e-poster blir sendt

 
Ved hjelp av en pålitelig e-postleverandør og en effektiv e-postplattform kan du spore disse variasjonene ved hjelp av detaljert analyse. Viktige måltall, som åpningsfrekvens og klikkfrekvens, må overvåkes på tvers av ulike e-postklienter for å forstå deres spesifikke innvirkning. Når du beregner inntektene fra e-postkampanjer, er det viktig å ta hensyn til hvordan ulike e-postklienter bidrar til den samlede ytelsen.

Konklusjon

Det er avgjørende for suksessen til e-postkampanjene dine at du sporer de riktige måleparameterne. Ved å fokusere på mål som konverteringsfrekvens, klikkfrekvens og inntekter per e-post kan du optimalisere strategien din og oppnå bedre resultater. Ikke glem å overvåke emnelinjens ytelse, håndtere klager på søppelpost og administrere avmeldingslenker for å opprettholde et sunt avsenderrykte. Ved å analysere e-poster som leveres og engasjere nye abonnenter, kan du finjustere tilnærmingen din og maksimere kampanjens effektivitet. Nå er det din tur til å implementere denne innsikten og oppnå fremragende resultater. Vi ønsker deg lykke til!

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er en e-postmåling?

En e-postmarkedsføringsmåling måler resultatene av e-postkampanjer. Det inkluderer beregninger som klikkfrekvens, åpningsfrekvens og konverteringsfrekvens, noe som bidrar til å vurdere kampanjens suksess og optimalisere strategiene.

Hva er en KPI i e-post?

En KPI (Key Performance Indicator) innen e-postmarkedsføring sporer viktige aspekter ved e-postkampanjer. Viktige KPI-er for e-postmarkedsføring inkluderer åpningsfrekvens, klikkfrekvens, konverteringsfrekvens og avmeldingsfrekvens, noe som indikerer kampanjens generelle effektivitet.

Hvordan beregner du e-poststatistikk?

Beregn e-poststatistikk ved å dele ønsket handling på antall sendte eller leverte e-poster. Klikkfrekvensen er for eksempel prosentandelen klikk av leverte e-poster, noe som måler engasjement og effektivitet.

Hvordan måle e-postkommunikasjon?

Mål e-postkommunikasjonen ved hjelp av viktige mål for e-postmarkedsføring, som åpningsfrekvens, klikkfrekvens og konverteringsfrekvens. Disse beregningene gir innsikt i mottakerengasjement, e-postkampanjens ytelse og den generelle effektiviteten når det gjelder å nå ut til målgruppen.

 

Linje og prikker