De 8 bästa e-postmåtten för att mäta kampanjframgång

24 juni 2024
13

Har du någonsin undrat vilka de bästa e-postmåtten är för att följa upp kampanjframgången? I det vidsträckta landskapet av e-postmarknadsföring kan förståelse för vilka mätvärden som ska övervakas vara nyckeln till att låsa upp den fulla potentialen i dina kampanjer.

E-postmätvärden att följa upp - omslagsfoto

Att spåra rätt mätvärden hjälper dig att beräkna intäkter, optimera din strategi och förbättra den övergripande prestandan. Med dina prenumeranters fulla inkorgar som konkurrerar om uppmärksamheten kan du skilja dig från mängden genom att fokusera på dessa viktiga indikatorer. Här är några anledningar till varför du kommer att lyckas bättre med din e-postmarknadsföring om du vet att det är procentsatsen som verkligen betyder något.

E-postmått för e-postmarknadsföringskampanjer

mätning av e-post

#1 Öppen ränta

Öppningsfrekvens är ett viktigt mått inom e-postmarknadsföring som mäter andelen mottagare som öppnar ett visst e-postmeddelande. Det indikerar hur effektiva dina ämnesrader är och hur relevanta dina e-postmeddelanden är för din målgrupp.

Varför det är viktigt: En hög öppningsfrekvens tyder på att dina e-postmeddelanden är engagerande och att dina ämnesrader är tillräckligt övertygande för att fånga mottagarens uppmärksamhet. Det är en primär indikator på den övergripande hälsan i din e-postmarknadsföringsstrategi och återspeglar dina prenumeranters initiala intresse.

Hur man beräknar det:

Open Rate=(Antal öppnade e-postmeddelanden/Antal levererade e-postmeddelanden)×100

När du ska använda den: Öppningsfrekvensen används bäst som ett primärt mått för att bedöma resultatet av dina e-postkampanjer, särskilt i de inledande stadierna av mottagarengagemanget. Det är särskilt relevant när du testar olika ämnesrader eller försöker förstå din målgrupps preferenser.

Bra/dåliga värden: En bra öppningsfrekvens varierar beroende på bransch men ligger i allmänhet mellan 15-25%. En öppningsfrekvens under 15% kan tyda på problem med e-postleverans, ämnesradens effektivitet eller listans kvalitet. Omvänt är frekvenser över 25% utmärkta och tyder på högt engagemang.

Hur man förbättrar det: För att förbättra din öppningsfrekvens kan du överväga följande strategier:

 • Skapa övertygande och koncisa ämnesrader.
 • Anpassa dina e-postmeddelanden så att de blir mer relevanta för dina mottagare.
 • Segmentera din e-postlista för att rikta in dig på specifika grupper med skräddarsytt innehåll.
 • Se till att dina e-postmeddelanden är mobilvänliga eftersom många mottagare öppnar e-postmeddelanden på sina mobila enheter.

#2 Click-Through Rate (CTR)

Click-Through Rate (CTR) är ett viktigt mätvärde för e-postmarknadsföring som mäter andelen mottagare som klickade på en eller flera länkar i ett e-postmeddelande. Det ger en djupare insikt i hur engagerande ditt e-postinnehåll är och hur effektiva dina uppmaningar till handling (CTA) är.

Varför det är viktigt: CTR är avgörande för att bedöma dina mottagares direkta engagemang i innehållet i dina e-postkampanjer. Det hjälper till att avgöra om din publik tycker att dina e-postmeddelanden är tillräckligt övertygande för att vidta ytterligare åtgärder, vilket är viktigt för att driva konverteringar och uppnå dina e-postmarknadsföringsmål.

Hur man beräknar det:

Click-Through Rate=(Antal klick/antal levererade e-postmeddelanden)×100

När du ska använda den: CTR är särskilt användbart för att utvärdera effektiviteten i ditt e-postmeddelandes innehåll, layout och CTA. Det är ett viktigt mått att övervaka i varje e-postmarknadsföringskampanj, särskilt när målet är att driva trafik till din webbplats eller landningssidor.

Bra/dåliga värden: En bra CTR varierar beroende på bransch, men ligger i allmänhet mellan 2-5%. Frekvenser under detta intervall kan tyda på att ditt innehåll eller dina CTA:er inte når fram till din publik, medan frekvenser över 5% är utmärkta och tyder på högt engagemang.

Hur man förbättrar det: För att förbättra din CTR ska du fokusera på:

 • Skapa tydliga, övertygande CTA:er som uppmuntrar till klick.
 • Säkerställa att innehållet i dina e-postmeddelanden är relevant och värdefullt för din målgrupp.
 • Använda visuellt tilltalande och mobilvänlig design.
 • Anpassa dina e-postmeddelanden för att bättre tillgodose dina mottagares behov och intressen.
 • A/B-testning av olika e-postelement som CTA-knappar, bilder och texter.

Genom att implementera dessa strategier kan du förbättra effektiviteten i dina e-postkampanjer och driva mer trafik till dina önskade destinationer.

#3 Avregistreringsgrad

Avregistreringsgrad är ett viktigt mått för e-postmarknadsföring som mäter andelen mottagare som väljer att avregistrera sig från din e-postlista efter att ha fått ett e-postmeddelande. Det är en viktig indikator på hur nöjda prenumeranterna är och hur bra ditt e-postmarknadsföringsprogram fungerar.

Varför det är viktigt: En hög avregistreringsgrad kan vara ett tecken på att dina e-postmeddelanden inte uppfyller prenumeranternas förväntningar eller intressen, vilket kan påverka ditt avsändarrykte och din leveransförmåga negativt. Att övervaka detta mått hjälper dig att förstå hur väl ditt e-postinnehåll stämmer överens med prenumeranternas preferenser.

Hur man beräknar det:

Avregistreringsgrad=(Antal avregistreringar/antal levererade e-postmeddelanden)×100

När du ska använda den: Använd avregistreringsfrekvensen för att utvärdera den pågående relevansen och kvaliteten på ditt e-postinnehåll. Det här måttet är särskilt viktigt när du märker en plötslig ökning av antalet avregistreringar, vilket kan tyda på problem med de senaste e-postkampanjerna eller förändringar i prenumeranternas förväntningar.

Bra/dåliga värden: En bra avregistreringsfrekvens ligger vanligtvis under 0,5%. Om den är högre än så kan det tyda på missnöje bland prenumeranterna eller dålig inriktning på e-postutskicken. Att hålla den här andelen låg är avgörande för att upprätthålla en hälsosam e-postlista och ett starkt avsändarrykte.

Hur man förbättrar det: För att minska din avregistreringsgrad kan du överväga följande strategier:

 • Segmentera din e-postlista för att se till att du skickar relevant innehåll till specifika prenumerantgrupper.
 • Anpassa dina e-postmeddelanden så att de passar dina mottagares individuella preferenser.
 • Se till att din e-postfrekvens motsvarar dina prenumeranters förväntningar.
 • Uppdatera och rensa din e-postlista regelbundet för att ta bort inaktiva prenumeranter.
 • Tillhandahåll tydliga och lättfunna avregistreringslänkar för att upprätthålla förtroende och efterlevnad.

Genom att fokusera på dessa områden kan du få fler prenumeranter, öka kundlojaliteten och optimera resultatet av dina e-postmarknadsföringskampanjer.

#4 Omvandlingsfrekvens

Konverteringsgraden är ett av de viktigaste måtten för e-postmarknadsföring och mäter andelen e-postmottagare som vidtar en önskad åtgärd efter att ha klickat igenom ditt e-postmeddelande. Denna åtgärd kan vara att göra ett köp, fylla i ett formulär eller prenumerera på en tjänst.

Varför det är viktigt: Konverteringsgraden har en direkt inverkan på ditt resultat och visar hur effektiv din e-postmarknadsföringsstrategi är när det gäller att uppnå målen. En hög konverteringsgrad tyder på att innehållet i dina e-postmeddelanden, erbjudanden och CTA:er är övertygande och välriktade.

Hur man beräknar det:

Konverteringsgrad=(Antal konverteringarAntal klick)×100

När du ska använda den: Använd konverteringsfrekvensen för att utvärdera hur framgångsrika e-postkampanjer som syftar till att driva fram specifika åtgärder har varit. Det här måttet är avgörande för e-handelsföretag och alla marknadsföringsinsatser som fokuserar på att generera leads eller försäljning.

Bra/dåliga värden: En bra konverteringsgrad varierar mycket beroende på bransch men ligger i allmänhet mellan 2-5%. Priser under detta intervall kan tyda på problem med din landningssida, ditt erbjudande eller övergripande anpassning till din målgrupps behov. Rater över 5% är utmärkta och tyder på hög effektivitet.

Hur man förbättrar det: För att öka din konverteringsfrekvens, överväga:

 • Se till att innehållet i ditt e-postmeddelande stämmer väl överens med erbjudandet och CTA.
 • Skapa tydliga, övertygande CTA:er som sticker ut.
 • A/B-testa olika delar av dina e-postmeddelanden och landningssidor.
 • Erbjuda incitament som rabatter eller gratis testversioner.
 • Anpassa dina e-postmeddelanden för att bättre möta dina mottagares behov.

Genom att fokusera på dessa strategier kan du förbättra effektiviteten i dina e-postkampanjer och öka konverteringen, vilket bidrar till en bättre avkastning på investerat kapital.

#5 Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens är ett viktigt nyckeltal för e-postmarknadsföring som mäter andelen e-postmeddelanden som inte lyckades levereras till mottagarnas inkorgar. Det finns två typer av studsar: hårda studsar (permanenta leveransfel) och mjuka studsar (tillfälliga problem).

Varför det är viktigt: En hög studsfrekvens kan skada ditt avsändarrykte och påverka e-postens leveransförmåga. Övervakning av avvisningsfrekvensen hjälper dig att hålla din e-postlista ren och säkerställer att dina e-postmeddelanden når den avsedda målgruppen.

Hur man beräknar det:

Avvisningsfrekvens=(Antal avvisade e-postmeddelandenAntal skickade e-postmeddelanden)×100

När du ska använda den: Använd studsfrekvensen för att bedöma kvaliteten på din e-postlista och leveransförmågan i dina e-postkampanjer. Regelbunden övervakning är avgörande för att upprätthålla en hälsosam e-postlista och undvika problem med e-postleverantörer.

Bra/dåliga värden: En bra studsfrekvens är vanligtvis under 2%. Högre siffror indikerar problem med din e-postlista, till exempel föråldrade eller obefintliga e-postadresser. Att hålla en låg studsfrekvens är avgörande för att bevara ditt avsändarrykte.

Hur man förbättrar det: För att minska din studsfrekvens, försök:

 • Rengör regelbundet din e-postlista för att ta bort ogiltiga eller inaktiva adresser.
 • Använda dubbel opt-in-metoder för att bekräfta prenumeranternas e-postadresser.
 • Se till att innehållet och ämnesraderna i dina e-postmeddelanden inte flaggas av skräppostfilter.
 • Övervaka och åtgärda eventuella leveransproblem som rapporteras av din e-posttjänstleverantör.

Genom att implementera dessa metoder kan du förbättra leveransbarheten för dina e-postmeddelanden och se till att dina kampanjer når den avsedda målgruppen.

#6 Klagomålsfrekvens för skräppost

Spam complaint rate mäter andelen mottagare som markerar ditt e-postmeddelande som skräppost. Det här måttet är avgörande för att förstå hur dina e-postmeddelanden uppfattas och säkerställa att du följer bästa praxis för e-postmarknadsföring.

Varför det är viktigt: En hög andel klagomål på skräppost kan allvarligt skada ditt avsändarrykte och leda till att dina e-postmeddelanden blockeras av internetleverantörer (ISP:er). Genom att övervaka den här andelen kan du identifiera och åtgärda problem som kan leda till att mottagarna markerar dina e-postmeddelanden som skräppost.

Hur man beräknar det:

Reklamationsfrekvens för skräppost=(Antal reklamationer för skräppostAntal levererade e-postmeddelanden)×100

När du ska använda den: Använd klagomålsfrekvensen för skräppost för att mäta hur väl dina e-postkampanjer accepteras och för att identifiera potentiella problem med innehållet, frekvensen eller inriktningen i dina e-postmeddelanden. Det här måttet är särskilt viktigt för att upprätthålla en god relation med internetleverantörer och säkerställa hög leveransgrad.

Bra/dåliga värden: En bra reklamationsfrekvens för skräppost ligger vanligtvis under 0,1%. Högre siffror tyder på allvarliga problem med dina e-postrutiner och kräver omedelbar uppmärksamhet för att undvika leveransproblem och potentiell svartlistning.

Hur man förbättrar det: Tänk på att minska antalet klagomål på skräppost:

 • Se till att dina e-postmeddelanden är relevanta och värdefulla för dina mottagare.
 • Tydligt ange din avsändaridentitet och inkludera länkar för avregistrering som är lätta att hitta.
 • Undvika vilseledande ämnesrader och innehåll.
 • Rengör regelbundet din e-postlista för att ta bort ointresserade eller inaktiva prenumeranter.
 • Använda en ansedd e-posttjänstleverantör som övervakar och hanterar klagomål om skräppost.

Genom att fokusera på dessa strategier kan du hålla en låg andel spamklagomål, skydda ditt avsändarrykte och säkerställa långsiktig framgång för dina e-postmarknadsföringskampanjer.

#7 Klick-till-öppna-frekvens (CTOR)

Click-to-Open Rate (CTOR) är ett viktigt mätetal för e-postmarknadsföring som mäter andelen mottagare som klickade på en länk i ett e-postmeddelande efter att ha öppnat det. Detta mått ger en djupare insikt i hur övertygande ditt e-postinnehåll och dina uppmaningar till handling (CTA) är för dem som faktiskt läser ditt e-postmeddelande.

Varför det är viktigt: CTOR hjälper dig att utvärdera hur effektivt ditt e-postinnehåll och din design engagerar din målgrupp. En hög CTOR indikerar att innehållet i ditt e-postmeddelande har en bra resonans hos mottagarna och att du lyckas få dem att vidta åtgärder.

Hur man beräknar det: Click-to-Open Rate (CTOR)=(Antal unika klick/antal unika öppningar)×100

När du ska använda den: CTOR är särskilt användbart när du vill förstå engagemangsnivån för ditt e-postinnehåll bland dem som redan har visat intresse genom att öppna e-postmeddelandet. Det här måttet är viktigt för att optimera innehåll och CTA:er i dina e-postkampanjer.

Bra/dåliga värden: En bra CTOR ligger i allmänhet mellan 10-20%, beroende på bransch. Priser under detta intervall kan tyda på att ditt innehåll eller dina CTA:er inte är tillräckligt engagerande, medan priser över 20% tyder på mycket effektivt e-postinnehåll.

Hur man förbättrar det: För att förbättra din CTOR kan du överväga dessa strategier:

 • Se till att innehållet i dina e-postmeddelanden är relevant och ger värde till din målgrupp.
 • Utforma tydliga och övertygande CTA:er som sticker ut och uppmanar till handling.
 • Använd engagerande bilder och en ren layout för att öka läsbarheten.
 • Anpassa dina e-postmeddelanden för att tillgodose mottagarens individuella preferenser.
 • A/B-testa olika delar av dina e-postmeddelanden för att identifiera vad som fungerar bäst.

Genom att fokusera på dessa aspekter kan du öka engagemanget i dina e-postkampanjer och få högre klickfrekvens.

#8 Intäkt per e-post (RPE)

RPE (Revenue per Email) är ett viktigt mått för e-postmarknadsföring som mäter den genomsnittliga intäkt som genereras från varje e-postmeddelande som skickas i en kampanj. Det här måttet hjälper dig att förstå den direkta ekonomiska effekten av dina e-postmarknadsföringsinsatser.

Varför det är viktigt: RPE är avgörande för att bedöma avkastningen på investeringen (ROI) i dina e-postmarknadsföringskampanjer. Det ger en tydlig bild av hur effektiva dina e-postmeddelanden är när det gäller att driva försäljning och generera intäkter, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut om din e-postmarknadsföringsstrategi.

Hur man beräknar det: Intäkt per e-post (RPE)=Total genererad intäkt/antal skickade e-postmeddelanden

När du ska använda den: Använd RPE för att utvärdera det ekonomiska resultatet av dina e-postkampanjer, särskilt när det primära målet är att driva försäljning eller konverteringar. Det här måttet är viktigt för e-handelsföretag och alla marknadsföringsinsatser som fokuserar på att generera intäkter.

Bra/dåliga värden: Ett bra RPE varierar betydligt beroende på bransch och produktens eller tjänstens karaktär. En konsekvent ökande RPE över tid tyder dock på en framgångsrik strategi för e-postmarknadsföring. Minskande RPE kan tyda på att du behöver omvärdera innehållet i dina e-postmeddelanden, målgruppsanpassningen eller erbjudandena.

Hur man förbättrar det: För att öka din RPE kan du överväga följande taktik:

 • Rikta dina e-postmeddelanden till rätt målgruppssegment för att öka relevansen.
 • Skapa övertygande ämnesrader och innehåll i e-postmeddelanden som driver försäljning.
 • Erbjud exklusiva erbjudanden eller rabatter för att uppmuntra till köp.
 • Använd personliga rekommendationer baserade på tidigare köpbeteende.
 • Testa och optimera dina e-postmeddelanden kontinuerligt för att förbättra prestandan.

Genom att fokusera på dessa strategier kan du maximera intäkterna från dina e-postkampanjer och förbättra den övergripande lönsamheten för dina e-postmarknadsföringsinsatser.

Mytförstöring: Vanliga missuppfattningar om mätvärden för e-postmarknadsföring

Naturligtvis finns det flera missuppfattningar som kan leda till felaktiga strategier och påverka kampanjens resultat.
 

Framgångsrik e-post

 
Låt oss avliva tre utbredda myter för att ge en tydligare förståelse för viktiga mätvärden och bästa praxis för e-postmarknadsföring.

Myt 1: Hög avregistreringsgrad är alltid ett dåligt tecken

Förtydligande: Även om höga avregistreringsfrekvenser kan tyda på problem med dina e-postkampanjer, är de inte alltid negativa. Ibland hjälper avregistreringar till att rensa din prenumerantlista, vilket säkerställer att dina e-postmeddelanden når genuint intresserade mottagare. En renare lista kan förbättra leveransgraden och den övergripande e-postprestandan. Det är viktigt att analysera varför mottagarna avregistrerar sig - om det beror på irrelevant innehåll, frekvensen av e-postmeddelanden eller andra faktorer - och använda denna information för att förbättra framtida e-postmeddelanden. Att inkludera en tydlig avregistreringslänk skapar också förtroende och efterlevnad av reglerna för e-postmarknadsföring.

Myt 2: Avvisade e-postmeddelanden är ett tecken på dålig e-postmarknadsföring

Förtydligande: Studsade e-postmeddelanden kan uppstå av olika skäl, som inte nödvändigtvis återspeglar kvaliteten på dina e-postmarknadsföringstjänster. Icke-existerande e-postadresser, fulla inkorgar eller tillfälliga serverproblem kan leda till att e-postmeddelanden studsar. Det är viktigt för en e-postmarknadsförare att skilja mellan hårda studsar (permanenta problem) och mjuka studsar (tillfälliga problem) för att vidta lämpliga åtgärder. Genom att regelbundet uppdatera din e-postlista och använda e-postanalys för att övervaka studsfrekvensen kan du upprätthålla en sund leveransfrekvens och förbättra e-postens prestanda.

Myt 3: Bättre ämnesrader garanterar högre klickfrekvens

Förtydligande: Även om bättre ämnesrader i e-postmeddelanden kan förbättra öppningsfrekvensen, garanterar de inte direkt högre klickfrekvens (CTR). Ämnesradens primära roll är att locka mottagarna att öppna e-postmeddelandet. Innehållet i e-postmeddelandet, inklusive uppmaningen till handling, relevans och design, spelar dock en viktigare roll för att driva klick. För att förbättra CTR bör du fokusera på att leverera värdefullt innehåll, använda övertygande CTA:er och säkerställa en sömlös användarupplevelse från e-postmeddelandet till landningssidan. Genom att använda e-postanalys kan du mäta framgång och identifiera områden som kan förbättras i dina e-postkampanjer.
 

Kuvert för e-post

Myt 4: Antalet levererade e-postmeddelanden är lika med kampanjens framgång

Förtydligande: Antalet levererade e-postmeddelanden är ett viktigt mått, men det garanterar inte att en e-postkampanj blir framgångsrik. Leverans innebär helt enkelt att e-postmeddelandena nådde mottagarens inkorg, men det tar inte hänsyn till om e-postmeddelandena öppnades, lästes eller åtgärdades. För att verkligen mäta framgång bör du fokusera på hur många prenumeranter som engagerar sig i ditt innehåll, till exempel klickfrekvenser och konverteringsfrekvenser. Dessutom kan höga leveransfrekvenser vara vilseledande om en betydande del av dessa e-postmeddelanden hamnar i skräppostmappen. Genom att använda KPI:er för e-postmarknadsföring som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens får du en mer heltäckande bild av kampanjens resultat.

Myt 5: E-postlistans tillväxttakt är det viktigaste måttet

Förtydligande: Även om det är viktigt att ha en sund listtillväxt, som mäter hur många nya prenumeranter du får över tid, bör det inte vara det enda fokuset. En stor lista med inaktiva eller ointresserade prenumeranter kan skada effektiviteten i din e-postkampanj och ditt avsändarrykte. Viktiga mätvärden som engagemangsgrad, konverteringsgrad och avregistreringsgrad är lika viktiga. Det är bättre att ha en mindre lista med högt engagemang än en stor lista med lågt engagemang. Beräkna regelbundet listans tillväxttakt, men balansera detta med strategier för att engagera prenumeranterna och se till att dina marknadsföringsmeddelanden når fram till din målgrupp.

Myt 6: Alla e-postklienter påverkar e-postkampanjer på samma sätt

Förtydligande: Det är en vanlig missuppfattning att alla e-postklienter påverkar resultatet av e-postkampanjer på samma sätt. Verkligheten är dock att olika e-postklienter, till exempel Apple Mail, Gmail eller Outlook, kan påverka hur kampanjer fungerar. Apple Mail-användare drar till exempel ofta nytta av överlägsen rendering av e-postmeddelanden, vilket kan leda till högre engagemang. Omvänt kan vissa e-postklienter filtrera e-postmeddelanden mer aggressivt, vilket gör att de hamnar i skräppostmappen.

Att förstå hur olika e-postklienter beter sig är avgörande för att optimera dina kampanjer. Abonnenter tenderar till exempel att öppna e-postmeddelanden på mobila enheter, vilket innebär att utformningen av mobilvänliga e-postmeddelanden kan öka engagemanget. Dessutom kräver hantering av problem som en icke-existerande e-postadress eller soft bounce noggrann övervakning och regelbunden listrensning för att upprätthålla en hög leveransgrad.
 

Många färgglada e-postmeddelanden skickas

 
Med hjälp av en pålitlig e-postleverantör och en effektiv e-postplattform kan du spåra dessa variationer genom detaljerad analys. Viktiga mätvärden, som öppningsfrekvens och klickfrekvens, måste övervakas i olika e-postklienter för att förstå deras specifika effekter. När du beräknar intäkterna från e-postkampanjer är det viktigt att ta hänsyn till hur olika e-postklienter bidrar till din övergripande prestanda.

Slutsats

Att spåra rätt mätvärden för e-postmarknadsföring är avgörande för att dina e-postkampanjer ska bli framgångsrika. Genom att fokusera på mätvärden som konverteringsgrad, klickfrekvens och intäkter per e-post kan du optimera din strategi och få bättre resultat. Glöm inte att övervaka ämnesradernas prestanda, hantera spamklagomål och hantera avregistreringslänkar för att upprätthålla ett gott avsändarrykte. Genom att analysera levererade e-postmeddelanden och engagera nya prenumeranter kan du finjustera din strategi och maximera kampanjens effektivitet. Nu är det din tur att implementera dessa insikter och uppnå enastående resultat. Lycka till!

VANLIGA FRÅGOR

Vad är ett e-postmått?

Ett mätetal för e-postmarknadsföring mäter resultatet av e-postkampanjer. Det inkluderar mätvärden som klickfrekvens, öppningsfrekvens och konverteringsfrekvens, vilket hjälper till att bedöma kampanjens framgång och optimera strategier.

Vad är en KPI i e-post?

Ett KPI (Key Performance Indicator) inom e-postmarknadsföring spårar viktiga aspekter av e-postkampanjer. Viktiga KPI:er för e-postmarknadsföring inkluderar öppningsfrekvens, klickfrekvens, konverteringsfrekvens och avregistreringsfrekvens, vilket indikerar kampanjens övergripande effektivitet.

Hur beräknar du mätvärden för e-post?

Beräkna e-postmått genom att dela den önskade åtgärden med antalet skickade eller levererade e-postmeddelanden. Till exempel är klickfrekvensen procentandelen klick av levererade e-postmeddelanden, vilket mäter engagemang och effektivitet.

Hur mäter man e-postkommunikation?

Mät e-postkommunikation med hjälp av viktiga mätvärden för e-postmarknadsföring som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens. Dessa mått ger insikter om mottagarnas engagemang, e-postkampanjens prestanda och den övergripande effektiviteten när det gäller att nå ut till din målgrupp.

 

Linje och prickar