Winston
Winstons huvud

Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad 24.08.2018

Överenskommelse om villkoren

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller för en juridisk persons räkning ("du") och Bouncer Sp. z.o.o.o (LTD) ("vi", "oss" eller "vår"), om din tillgång till och användning av webbplatsen usebouncer.com, appen.usebouncer.com (kundportalen), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (dokumentation) samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dessa (kollektivt kallade "webbplatsen").

Du godkänner att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla dessa användarvillkor är det uttryckligen förbjudet för dig att använda webbplatsen och du måste omedelbart upphöra med användningen.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor.

Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte registrera sig på webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat "innehåll") och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, utländska jurisdiktioner och internationella konventioner.

Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

Förutsatt att du är berättigad att använda Webbplatsen beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda Webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig till webbplatsen, innehållet och märkena.

Användarrepresentationer

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att:

 1. all registreringsinformation som du skickar in är sann, korrekt, aktuell och fullständig;
 2. Du ska se till att sådan information är korrekt och uppdatera sådan registreringsinformation omedelbart vid behov;
 3. du har den juridiska kapaciteten och samtycker till att följa dessa användarvillkor;
 4. Du är inte minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt;
 5. Du kommer inte att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt;
 6.  du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller otillåtet ändamål, och
 7. din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den).

Registrering av användare

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord hemligt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

Avgifter och betalning

Du kan behöva köpa eller betala en avgift för att få tillgång till vissa av våra tjänster. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Vi fakturerar dig via ett onlinefaktureringskonto för köp som görs via webbplatsen. Moms kommer att läggas till priset för inköp enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan ändra priserna när som helst. Alla betalningar ska ske i amerikanska dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp, och du ger oss tillåtelse att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör ditt köp. Om ditt köp är föremål för återkommande avgifter samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod på en återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande avgift, tills du meddelar oss om din avbokning.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning. Vi förbehåller oss också rätten att neka en beställning som görs via webbplatsen.

Avbokning

Alla inköp är inte återbetalningsbara. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att logga in på ditt konto eller kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Din uppsägning träder i kraft i slutet av den aktuella betalda perioden.

Om du är missnöjd med våra tjänster kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress [email protected].

Programvara

Vi beviljar dig en icke-exklusiv, återkallelig, personlig och icke-överförbar licens för att använda vår programvara endast i samband med våra tjänster och i enlighet med dessa användarvillkor.
Programvaran och all relaterad dokumentation tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke överträdelse. Du accepterar alla risker som uppstår i samband med användning eller prestanda av programvaran. Du får inte reproducera eller omdistribuera någon programvara.

Förbud mot verksamhet

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Du samtycker också till att följa våra Policy mot skräppost.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 1. systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. göra någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 3. använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
 4. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller som upprätthåller begränsningar av användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
 5. delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 6. lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt när det gäller försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord;
 7. använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 8. delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och utvinna data.
 9. störa, avbryta eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 10. försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 11. sälja eller på annat sätt överföra din profil.
  använda information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.
 12. använda Webbplatsen som en del av någon ansträngning för att konkurrera med oss eller på annat sätt använda Webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 13. dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 14. försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 15. trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.
 16. ta bort upphovsrätt eller andra meddelanden om äganderätt från något innehåll.
 17. kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till PHP, HTML, JavaScript, Java eller annan kod.
 18. ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 19. ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 20. förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, lansera, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller lansera något otillåtet skript eller annan programvara.
 21. förringa, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 22. använda webbplatsen på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och förordningar.

Inlämningar

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig.

Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är ditt original eller att du har rätt att skicka in sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

Webbplatser och innehåll från tredje part

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("webbplatser från tredje part") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part ("innehåll från tredje part").

Sådana webbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för att säkerställa att de är korrekta, lämpliga eller fullständiga, och vi ansvarar inte för webbplatser från tredje part som nås via webbplatsen eller för innehåll från tredje part som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande egenskaper, åsikter, tillförlitlighet, sekretessrutiner eller andra policyer för eller som finns på webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part.

Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stödjer dem. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till webbplatser från tredje part eller använda eller installera innehåll från tredje part gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller.

Du bör läsa igenom de tillämpliga villkoren och policyn, inklusive sekretess och datainsamlingsrutiner, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som rör program som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via webbplatser från tredje part kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är en fråga mellan dig och den tillämpliga tredje parten.

Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatser från tredje part och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från alla förluster som du lider eller skador som orsakas dig i samband med eller som på något sätt är resultatet av innehåll från tredje part eller all kontakt med webbplatser från tredje part.

Förvaltning av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att:

 1. övervaka webbplatsen för att upptäcka överträdelser av dessa användarvillkor;
 2. vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som enligt vårt eget gottfinnande bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive, utan begränsning, att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter;
 3. efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav;
 4. efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller på något sätt belastar våra system;
 5. på annat sätt förvalta webbplatsen på ett sätt som är avsett att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta webbplatsens korrekta funktion.

Integritetspolicy

Vi bryr oss om dataintegritet och datasäkerhet. Läs vår Integritetspolicy som publiceras på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa användarvillkor.

Överträdelser av upphovsrätten

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan ("anmälan").

Observera att du kan bli skadeståndsskyldig om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat.

Giltighetstid och uppsägning

Dessa Användarvillkor ska förbli fullt giltiga och effektiva medan du använder Webbplatsen.

UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER) FÖR NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER ÖVERENSKOMMELSE SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING.

VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar.

Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

Ändringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig.

Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med den.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen regleras av och tolkas i enlighet med Polens lagar.

Rättelser

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM NÄR DET GÄLLER KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

Begränsningar av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. TROTS ALLT MOTSATT I DETTA DOKUMENT ÄR VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORM AV TALAN, ALLTID BEGRÄNSAT TILL DET LÄGSTA BELOPPET AV DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL OSS UNDER DEN TREMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGICK DEN EVENTUELLA TALAN SOM UPPSTOD, ELLER $100,00. VISSA DELSTATSLAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) användning av webbplatsen, (2) brott mot dessa användarvillkor, (3) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor, eller (4) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter.

Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem.

Användaruppgifter

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen.

Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från all rätt att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

Elektronisk kommunikation, transaktioner och signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN.

Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller betalningar eller beviljande av krediter på annat sätt än elektroniskt.

Diverse

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användningsvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och avsaknaden av att parterna undertecknat dessa användningsvillkor.

Kontakta oss

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polen

[email protected]

Winston beställning med lyckligt ansikte