Slapukus naudojame siekdami užtikrinti geriausią naršymo patirtį, svetainės srauto analizę ir tikslinės reklamos valdymą. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad mes naudojame slapukus. Jei nesutinkate su mūsų politika, uždarykite šį puslapį

Slapukų politika
Winston
Winstono galva

Terminai ir sąlygos

Paskutinis atnaujinimas 24.08.2018

Susitarimas dėl sąlygų

Šios naudojimo sąlygos yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai arba juridinio asmens vardu (toliau - jūs) ir "Bouncer Sp. z.o.o" (LTD) (toliau - mes, mes arba mūsų) dėl jūsų prieigos prie svetainės usebouncer.com, programėlės ir jos naudojimo.usebouncer.com (Klientų portalas), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Dokumentacija), taip pat bet kokia kita žiniasklaidos forma, žiniasklaidos kanalu, mobiliąja interneto svetaine ar mobiliąja programėle, susijusia, susieta ar kitaip su ja susieta (toliau kartu - "Svetainė").

Jūs sutinkate, kad lankydamiesi Svetainėje perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis visų šių naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šiomis Naudojimo sąlygomis, jums aiškiai draudžiama naudotis Svetaine ir privalote nedelsdami nutraukti naudojimąsi ja.

Papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie kartais gali būti skelbiami Svetainėje, aiškiai įtraukiami į šį dokumentą pateikiant nuorodą. Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti ar modifikuoti šias naudojimo sąlygas.

Apie bet kokius pakeitimus jus įspėsime atnaujindami šių Naudojimo sąlygų "Paskutinio atnaujinimo" datą, o jūs atsisakote teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą.

Jūsų pareiga yra periodiškai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, kad būtumėte informuoti apie atnaujinimus. Jums bus taikomi bet kokių peržiūrėtų Naudojimo sąlygų pakeitimai ir bus laikoma, kad su jais susipažinote ir su jais sutinkate, jei toliau naudositės Svetaine po to, kai tokios peržiūrėtos Naudojimo sąlygos bus paskelbtos.

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba kurioje mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai tokioje jurisdikcijoje ar šalyje. Todėl asmenys, kurie nusprendžia pasiekti Svetainę iš kitų vietovių, tai daro savo iniciatyva ir tik jie patys atsako už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek vietos įstatymai yra taikomi.

Svetainė skirta naudotojams, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Jaunesniems nei 18 metų asmenims neleidžiama registruotis Svetainėje.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų nuosavybė, o visas Svetainėje esantis pirminis kodas, duomenų bazės, funkcijos, programinė įranga, svetainės dizainas, garso ir vaizdo įrašai, tekstai, nuotraukos ir grafika (toliau kartu - "Turinys") ir joje esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (toliau - "Ženklai") priklauso mums arba yra mūsų kontroliuojami, arba mums licencijuoti, ir yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymų Jungtinėse Amerikos Valstijose, užsienio jurisdikcijose ir tarptautinėse konvencijose.

Turinys ir Ženklai Svetainėje pateikiami "Tokie, kokie yra", tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose naudojimo sąlygose, be mūsų aiškaus išankstinio raštiško leidimo jokia Svetainės dalis ir joks Turinys ar Ženklai negali būti kopijuojami, atgaminami, kaupiami, skelbiami, viešai rodomi, koduojami, verčiami, perduodami, platinami, parduodami, licencijuojami ar kitaip naudojami komerciniais tikslais.

Jei turite teisę naudotis Svetaine, jums suteikiama ribota licencija prieiti prie Svetainės ir ja naudotis bei atsisiųsti arba atsispausdinti bet kurios Turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją. Mes pasiliekame visas jums aiškiai nesuteiktas teises į Svetainę, Turinį ir Ženklus.

Naudotojo atstovybės

Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:

 1. visa jūsų pateikta registracijos informacija bus teisinga, tiksli, nauja ir išsami;
 2. prižiūrėsite tokios informacijos tikslumą ir prireikus nedelsdami atnaujinsite tokią registracijos informaciją;
 3. turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių Naudojimo sąlygų;
 4. nesate nepilnametis jurisdikcijoje, kurioje gyvenate;
 5. neprisijungsite prie Svetainės automatinėmis ar nežmogiškomis priemonėmis - botais, skripteliais ar kitais būdais;
 6.  nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir
 7. jūsų naudojimasis Svetaine nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, turime teisę sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio dabartinio ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

Naudotojo registracija

Jums gali tekti užsiregistruoti Svetainėje. Jūs sutinkate laikyti slaptažodį konfidencialiai ir esate atsakingi už visą savo paskyros ir slaptažodžio naudojimą. Pasiliekame teisę pašalinti, atšaukti arba pakeisti jūsų pasirinktą naudotojo vardą, jei savo nuožiūra nustatysime, kad toks naudotojo vardas yra netinkamas, nepadorus ar kitaip netinkamas.

Mokesčiai ir mokėjimai

Norint naudotis kai kuriomis mūsų paslaugomis, gali tekti jas įsigyti arba sumokėti mokestį. Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus per Svetainę atliktus pirkimus. Be to, sutinkate nedelsdami atnaujinti paskyros ir mokėjimo informaciją, įskaitant el. pašto adresą, mokėjimo būdą ir mokėjimo kortelės galiojimo datą, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti.

Už Svetainėje atliktus pirkimus sąskaitą išrašome per internetinę sąskaitą. Apyvartos mokestis bus pridėtas prie pirkinių kainos, jei manome, kad to reikia. Kainas galime keisti bet kuriuo metu. Visi mokėjimai atliekami JAV doleriais.

Jūs sutinkate mokėti visus mokesčius ar rinkliavas pagal tuo metu galiojančias pirkinių kainas ir įgaliojate mus iš jūsų pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo imti bet kokias tokias sumas perkant. Jei už pirkinį taikomi periodiniai mokesčiai, sutinkate, kad iš jūsų mokėjimo būdo nuolatos imtume mokesčius, nereikalaudami išankstinio jūsų sutikimo dėl kiekvieno periodinio mokesčio, kol nepranešite mums apie atšaukimą.

Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas ar kainų nustatymo klaidas, net jei jau paprašėme arba gavome mokėjimą. Taip pat pasiliekame teisę atmesti bet kokį Svetainėje pateiktą užsakymą.

Atšaukimas

Visi pirkiniai negrąžinami. Prenumeratą galite bet kada atšaukti prisijungę prie savo paskyros arba susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jūsų atšaukimas įsigalios einamojo apmokėto laikotarpio pabaigoje.

Jei esate nepatenkinti mūsų paslaugomis, rašykite mums el. paštu [email protected].

Programinė įranga

Suteikiame jums neišimtinę, atšaukiamą, asmeninę ir neperleidžiamą licenciją naudoti mūsų programinę įrangą tik ryšium su mūsų paslaugomis ir laikantis šių naudojimo sąlygų.
Bet kokia Programinė įranga ir bet kokia susijusi dokumentacija teikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ar nepažeidimo garantijas. Jūs prisiimate visą riziką, kylančią dėl bet kurios programinės įrangos naudojimo ar veikimo. Negalite atgaminti ar platinti jokios programinės įrangos.

Draudžiama veikla

Negalite pasiekti ar naudoti Svetainės jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriais mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine. Jūs taip pat sutinkate laikytis mūsų Kovos su šlamštu politika.

Būdami Svetainės naudotojas, jūs sutinkate:

 1. sistemingai rinkti duomenis ar kitą turinį iš Svetainės, kad tiesiogiai ar netiesiogiai sukurtumėte ar sudarytumėte rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be mūsų raštiško leidimo.
 2. neleistinai naudotis Svetaine, įskaitant naudotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus arba automatizuotomis priemonėmis ar prisidengiant melagingais duomenimis kurti naudotojų paskyras.
 3. naudotis pirkimo agento ar pirkimo tarpininko paslaugomis perkant Svetainėje.
 4. apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti Svetainės su saugumu susijusioms funkcijoms, įskaitant funkcijas, kurios užkerta kelią bet kokio Turinio naudojimui ar kopijavimui arba apriboja jo naudojimą ar kopijavimą arba nustato Svetainės ir (arba) joje esančio Turinio naudojimo apribojimus.
 5. neleistinai įrėminti Svetainę arba pateikti nuorodas į ją.
 6. apgaudinėti, sukčiauti ar klaidinti mus ir kitus naudotojus, ypač bandant sužinoti slaptą paskyros informaciją, pvz., naudotojo slaptažodžius;
 7. netinkamai naudotis mūsų paramos paslaugomis arba teikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.
 8. naudotis sistema automatizuotai, pavyzdžiui, siųsti komentarus ar pranešimus naudojant skriptus arba naudoti duomenų gavybos, robotų ar panašius duomenų rinkimo ir išgavimo įrankius.
 9. trukdyti, trikdyti ar sudaryti nepagrįstą naštą Svetainei arba prie Svetainės prijungtiems tinklams ar paslaugoms.
 10. bandyti apsimesti kitu naudotoju ar asmeniu arba naudoti kito naudotojo vardą.
 11. parduoti ar kitaip perduoti jūsų profilį.
  naudoti bet kokią iš Svetainės gautą informaciją siekiant priekabiauti, įžeidinėti ar kenkti kitam asmeniui.
 12. naudoti Svetainę siekiant konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Svetainę ir (arba) Turinį bet kokiai pajamas generuojančiai veiklai ar komercinei įmonei.
 13. iššifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar išversti atgaline tvarka bet kokią programinę įrangą, kuri sudaro Svetainę arba bet kokiu būdu yra jos dalis.
 14. bandyti apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią prieigai prie Svetainės ar bet kurios jos dalies arba ją apriboti.
 15. persekioti, erzinti, bauginti ar grasinti bet kuriam iš mūsų darbuotojų ar agentų, kurie teikia jums bet kurią Svetainės dalį.
 16. iš bet kokio Turinio ištrinti autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių pranešimą.
 17. kopijuoti ar pritaikyti Svetainės programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, PHP, HTML, JavaScript, Java ar kitą kodą.
 18. įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant pernelyg didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir nepageidaujamų laiškų siuntimą (nuolatinį besikartojančio teksto skelbimą), kuri trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Svetaine ir ja mėgautis arba modifikuoja, sutrikdo, trikdo, keičia ar trukdo naudotis Svetaine, jos savybėmis, funkcijomis, veikimu ar priežiūra.
 19. įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant, bet neapsiribojant, aiškius grafikos mainų formatus ("gif"), 1×1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus "šnipinėjimo programine įranga", "pasyviais rinkimo mechanizmais" arba "pcms").
 20. išskyrus atvejus, kai tai gali būti standartinės paieškos sistemos ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, naudoti, paleisti, kurti ar platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį vorą, robotą, sukčiavimo įrankį, grandiklį ar neprisijungusį skaitytuvą, kuris pasiekia Svetainę, arba naudoti ar paleisti bet kokį neleistiną scenarijų ar kitą programinę įrangą.
 21. menkinti, juodinti ar kitaip kenkti, mūsų nuomone, mums ir (arba) Svetainei.
 22. naudotis Svetaine nesilaikant jokių galiojančių įstatymų ar taisyklių.

Paraiškos

Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie jūsų mums pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita su Svetaine susijusi informacija ("Pateikta informacija") yra nekonfidencialūs ir tampa mūsų nuosavybe. Mums priklauso išimtinės teisės, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir mes turime teisę neribotai naudoti ir platinti šiuos Pateiktus duomenis bet kokiu teisėtu tikslu, komerciniu ar kitu, be jokio patvirtinimo ar kompensacijos jums.

Atsisakote visų moralinių teisių į bet kokius tokius Pateiktus duomenis ir garantuojate, kad visi tokie Pateikti duomenys yra jūsų originalūs arba kad turite teisę pateikti tokius Pateiktus duomenis. Jūs sutinkate, kad neturėsite teisės kreiptis į mus dėl bet kokio tariamo ar faktinio jūsų Pateiktų duomenų nuosavybės teisių pažeidimo ar neteisėto pasisavinimo.

Trečiųjų šalių svetainės ir turinys

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines (toliau - trečiųjų šalių svetainės), taip pat straipsnių, nuotraukų, teksto, grafikos, paveikslėlių, dizaino, muzikos, garso, vaizdo įrašų, informacijos, taikomųjų programų, programinės įrangos ir kitokio turinio ar daiktų, priklausančių trečiosioms šalims arba gautų iš trečiųjų šalių (toliau - trečiųjų šalių turinys).

Tokių Trečiųjų šalių interneto svetainių ir Trečiųjų šalių turinio mes netyrinėjame, nestebime ir netikriname, ar jie yra tikslūs, tinkami ar išsamūs, ir neatsakome už jokias Trečiųjų šalių interneto svetaines, prie kurių galima prisijungti per Svetainę, ar bet kokį Trečiųjų šalių turinį, kuris skelbiamas, pasiekiamas ar įdiegiamas iš Svetainės, įskaitant Trečiųjų šalių interneto svetainių ar Trečiųjų šalių turinio turinį, tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktiką ar kitą politiką.

Trečiųjų šalių svetainių ar bet kokio Trečiųjų šalių turinio įtraukimas, nuorodų į jas pateikimas, leidimas naudoti ar įdiegti nereiškia, kad mes jiems pritariame ar juos patvirtiname. Jei nuspręsite palikti Svetainę ir patekti į Trečiųjų šalių svetaines arba naudoti ar įdiegti bet kokį Trečiųjų šalių turinį, tai darysite savo rizika ir turėtumėte žinoti, kad šios Naudojimo sąlygos nebetaikomos.

Turėtumėte peržiūrėti bet kurios svetainės, į kurią pereinate iš Svetainės, arba bet kurios programos, kurią naudojate ar diegiate iš Svetainės, taikytinas sąlygas ir politiką, įskaitant privatumo ir duomenų rinkimo praktiką. Bet kokie pirkiniai, kuriuos įsigyjate trečiųjų šalių svetainėse, bus atliekami kitose svetainėse ir iš kitų bendrovių, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius pirkinius, kurie yra išimtinai jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies reikalas.

Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes neremiame Trečiųjų šalių svetainėse siūlomų produktų ar paslaugų, ir jūs privalote mums atleisti nuo bet kokios žalos, padarytos įsigijus tokius produktus ar paslaugas. Be to, jūs privalote mums atleisti nuo bet kokių nuostolių, kuriuos patyrėte, ar žalos, kurią patyrėte dėl Trečiųjų šalių turinio ar bet kokio kontakto su Trečiųjų šalių svetainėmis.

Svetainės valdymas

Pasiliekame teisę, bet ne pareigą:

 1. stebėti Svetainę, ar joje nėra šių Naudojimo sąlygų pažeidimų;
 2. imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie, mūsų nuožiūra, pažeidžia įstatymus arba šias Naudojimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimą apie tokį naudotoją teisėsaugos institucijoms;
 3. savo nuožiūra ir be jokių apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurį jūsų Įnašą ar bet kurią jo dalį;
 4. savo nuožiūra, be jokių apribojimų, pranešimų ar atsakomybės, pašalinti iš Svetainės ar kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba kaip nors apsunkina mūsų sistemas;
 5. kitaip tvarkyti Svetainę taip, kad būtų apsaugotos mūsų teisės ir nuosavybė bei palengvintas tinkamas Svetainės veikimas.

Privatumo politika

Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Prašome peržiūrėti mūsų Privatumo politika paskelbti Svetainėje. Naudodamiesi Svetaine sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias naudojimo sąlygas.

Autorių teisių pažeidimai

Gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad bet kokia Svetainėje ar per ją prieinama medžiaga pažeidžia jums priklausančias ar kontroliuojamas autorių teises, nedelsdami praneškite mums apie tai toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis ("Pranešimas").

Atkreipkite dėmesį, kad pranešime pateikę esminių klaidingų duomenų, galite būti patraukti atsakomybėn dėl žalos atlyginimo. Taigi, jei nesate tikri, kad Svetainėje esanti medžiaga ar nuorodos į ją pažeidžia jūsų autorių teises, pirmiausia kreipkitės į advokatą.

Terminas ir nutraukimas

Šios Naudojimo sąlygos galioja, kol naudojatės Svetaine.

NERIBODAMI JOKIŲ KITŲ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ, MES PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA, BE ĮSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS, UŽDRAUSTI PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMĄSI JA (ĮSKAITANT TAM TIKRŲ IP ADRESŲ BLOKAVIMĄ) BET KURIAM ASMENIUI DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES ARBA BE PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, DĖL BET KOKIO ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE PATEIKTO PAREIŠKIMO, GARANTIJOS AR SUSITARIMO PAŽEIDIMO ARBA BET KOKIO TAIKOMO ĮSTATYMO AR REGLAMENTO PAŽEIDIMO.

SAVO NUOŽIŪRA BET KURIUO METU, BE ĮSPĖJIMO, GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄSI SVETAINE AR DALYVAVIMĄ JOJE ARBA IŠTRINTI JŪSŲ PASKYRĄ.

Jei dėl bet kokios priežasties nutraukiame arba sustabdome jūsų paskyros galiojimą, jums draudžiama užsiregistruoti ir kurti naują paskyrą savo vardu, netikru ar pasiskolintu vardu arba bet kurios trečiosios šalies vardu, net jei veikiate trečiosios šalies vardu.

Pasiliekame teisę ne tik nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyros veikimą, bet ir imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinį, baudžiamąjį ir teisminį žalos atlyginimą.

Pakeitimai ir pertraukos

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, modifikuoti ar pašalinti Svetainės turinį savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo. Tačiau mes nesame įsipareigoję atnaujinti bet kokią Svetainės informaciją. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti visos Svetainės ar jos dalies veikimą. Mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį Svetainės modifikavimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

Negalime garantuoti, kad Svetainė bus pasiekiama visą laiką. Galime susidurti su aparatinės, programinės įrangos ar kitomis problemomis arba atlikti su Svetaine susijusią techninę priežiūrą, todėl gali atsirasti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, peržiūrėti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ar kitaip modifikuoti Svetainę be jūsų įspėjimo.

Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad negalite pasiekti Svetainės ar ja naudotis bet kokios Svetainės prastovos ar nutraukimo metu. Jokia šių Naudojimo sąlygų nuostata nebus laikoma įpareigojančia mus prižiūrėti ir palaikyti Svetainę arba teikti su ja susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidinius.

Taikoma teisė

Šias Naudojimo sąlygas ir jūsų naudojimąsi Svetaine reglamentuoja ir aiškina Lenkijos įstatymai.

Pataisos

Svetainėje gali būti tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu keisti ar atnaujinti Svetainėje esančią informaciją be išankstinio įspėjimo.

Atsakomybės apribojimas

SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA IR KOKIA YRA PRIEINAMA. SUTINKATE, KAD SVETAINE IR MŪSŲ PASLAUGOMIS NAUDOSITĖS SAVO RIZIKA. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, MES ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE IR JŪSŲ NAUDOJIMUSI JA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA BET KOKIŲ SU SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ TURINIO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS (1) TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS AR NETIKSLUMUS, (2) BET KOKIO POBŪDŽIO KŪNO SUŽALOJIMUS AR ŽALĄ TURTUI, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR JOS NAUDOJIMO, (3) BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS ASMENINĖS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS AR JOS NAUDOJIMĄ, (4) BET KOKIO PERDAVIMO Į SVETAINĘ AR IŠ JOS NUTRAUKIMO AR SUSTABDYMO, (5) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PANAŠIŲ DALYKŲ, KURIUOS Į SVETAINĘ AR PER JĄ GALI PERDUOTI BET KURI TREČIOJI ŠALIS, IR (ARBA) (6) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KOKIAME TURINYJE IR MEDŽIAGOJE ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL BET KOKIO TURINIO, PASKELBTO, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PER SVETAINĘ, NAUDOJIMO. MES NEGARANTUOJAME, NEPATVIRTINAME, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKĮ PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, REKLAMUOJAMĄ AR SIŪLOMĄ TREČIOSIOS ŠALIES PER SVETAINĘ, BET KOKIĄ HIPERSAITŲ SVETAINĘ ARBA BET KOKIĄ SVETAINĘ AR MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ, PATEIKIAMĄ REKLAMINIAME SKYDELYJE AR KITOJE REKLAMOJE, IR MES NEBŪSIME ŠALIS IR JOKIU BŪDU NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ BET KOKIO SANDORIO TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ STEBĖSENĄ. KAIP IR PIRKDAMI GAMINĮ AR PASLAUGĄ BET KOKIOJE TERPĖJE AR BET KOKIOJE APLINKOJE, TURĖTUMĖTE VADOVAUTIS SAVO GERIAUSIU SPRENDIMU IR PRIREIKUS ELGTIS ATSARGIAI.

Atsakomybės apribojimai

JOKIU ATVEJU MES, MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEBUS ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ, PRARASTAS PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI SVETAINE, NET JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. NEPAISANT NIEKO PRIEŠINGO, MŪSŲ ATSAKOMYBĖ JUMS DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR NEPRIKLAUSOMAI NUO IEŠKINIO FORMOS VISADA BUS RIBOJAMA MAŽESNIĄJA IŠ SUMŲ, KURIAS JŪS MUMS SUMOKĖJOTE, JEI TOKIŲ BUVO, PER 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ IKI IEŠKINIO ATSIRADIMO ARBA $100,00. TAM TIKRŲ VALSTIJŲ ĮSTATYMAI NELEIDŽIA APRIBOTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA IŠSKIRTI AR APRIBOTI TAM TIKRŲ NUOSTOLIŲ. JEI ŠIE ĮSTATYMAI JUMS TAIKOMI, KAI KURIE ARBA VISI PIRMIAU NURODYTI ATSISAKYMAI AR APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, atstovus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir išlaidas, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikia dėl: (1) naudojimosi Svetaine; (2) šių Naudojimo sąlygų pažeidimo; (3) bet kokio jūsų pareiškimų ir garantijų, išdėstytų šiose Naudojimo sąlygose, pažeidimo; arba (4) trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teises, pažeidimo.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio privalote mums atlyginti žalą, o jūs sutinkate savo sąskaita bendradarbiauti su mumis ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime visas pastangas, kad jums praneštume apie bet kokią tokią pretenziją, ieškinį ar procesą, kuriam taikomas šis žalos atlyginimas, kai tik apie jį sužinosime.

Naudotojo duomenys

Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos perduodate į Svetainę, kad galėtume valdyti Svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Svetaine. Nors reguliariai atliekame įprastines duomenų atsargines kopijas, tik jūs esate atsakingi už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurios ėmėtės naudodamiesi Svetaine.

Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir jūs atsisakote bet kokios teisės pareikšti mums ieškinį dėl bet kokio tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

Elektroniniai ryšiai, sandoriai ir parašai

Apsilankymas Svetainėje, el. laiškų siuntimas ir internetinių formų pildymas yra elektroniniai pranešimai. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir Svetainėje, atitiktų visus teisinius reikalavimus, kad toks pranešimas būtų rašytinis.

SUTINKATE NAUDOTI ELEKTRONINIUS PARAŠUS, SUTARTIS, UŽSAKYMUS IR KITUS ĮRAŠUS BEI ELEKTRONINIU BŪDU PRISTATYTI PRANEŠIMUS, TAISYKLES IR ĮRAŠUS APIE SANDORIUS, KURIUOS INICIJUOJAME AR UŽBAIGIAME MES ARBA PER SVETAINĘ.

Jūs atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, reglamentus, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus, kuriuose reikalaujama originalaus parašo, neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, arba mokėjimų ar kreditų suteikimo kitomis nei elektroninėmis priemonėmis.

Įvairūs

Šios Naudojimo sąlygos ir visos mūsų Svetainėje paskelbtos arba su Svetaine susijusios politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių Naudojimosi sąlygų teise ar nuostata arba užtikrinti jos vykdymą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakoma. Šios Naudojimosi sąlygos galioja tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias ar visas savo teises ir pareigas kitiems asmenims. Mes neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, atsiradusį dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti.

Jei nustatoma, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

Nėra jokios bendros įmonės, partnerystės, įdarbinimo ar atstovavimo. santykiai sukurtos tarp jūsų ir mūsų dėl šių Naudojimo sąlygų arba naudojimosi Svetaine. Jūs sutinkate, kad šios Naudojimosi sąlygos nebus aiškinamos mūsų nenaudai dėl to, kad jas parengėme. Jūs atsisakote bet kokių gynybos priemonių, kurias galite turėti remdamiesi elektronine šių Naudojimo sąlygų forma ir tuo, kad šalys nepasirašė šių Naudojimo sąlygų.

Susisiekite su mumis

Norėdami išspręsti su Svetaine susijusį skundą arba gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi Svetaine, susisiekite su mumis šiuo adresu:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Vroclavas
Lenkija

[email protected]

Winston laimingo veido užsakymas