Winston
Winston feje

Feltételek és kikötések

Utolsó frissítés 24.08.2018

Megállapodás a feltételekről

A jelen Felhasználási feltételek az Ön személyesen vagy egy szervezet nevében ("Ön") és a Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("mi", "minket" vagy "miénk") között létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, amely a usebouncer.com weboldalhoz, alkalmazáshoz való hozzáférésre és annak használatára vonatkozik.usebouncer.com (Ügyfélkapu), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Dokumentáció), valamint bármely más médiaforma, médiacsatorna, mobil weboldal vagy mobilalkalmazás, amely ezekhez kapcsolódik, kapcsolódik vagy más módon kapcsolódik (együttesen a "Webhely").

Ön elfogadja, hogy a Honlaphoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Felhasználási feltételek mindegyikét. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételek mindegyikével, akkor kifejezetten tilos a Webhely használata, és a használatot azonnal be kell fejeznie.

A Webhelyen időről időre közzétett kiegészítő feltételek vagy dokumentumok kifejezetten hivatkozással kerülnek beillesztésre. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból változtassuk vagy módosítsuk a jelen Felhasználási feltételeket.

A jelen Felhasználási feltételek "Utolsó frissítés" dátumának frissítésével értesítjük Önt a változásokról, és Ön lemond minden olyan jogáról, hogy külön értesítést kapjon minden ilyen változásról.

Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse ezeket a felhasználási feltételeket, hogy tájékozott legyen a frissítésekről. A módosított Felhasználási Feltételekről értesül, és úgy tekintjük, hogy a módosított Felhasználási Feltételek közzétételének időpontját követően a Webhely folyamatos használatával Önre vonatkoznak a módosított Felhasználási Feltételek változásai, és úgy tekintjük, hogy Ön tudomásul vette és elfogadta azokat.

A Webhelyen található információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra olyan joghatóságban vagy országban, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy ahol az ilyen joghatóságban vagy országban regisztrációs kötelezettség alá esnénk. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólag ők felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

A Webhely olyan felhasználóknak szól, akik legalább 18 évesek. A 18 év alatti személyek nem regisztrálhatnak a Honlapra.

Szellemi tulajdonjogok

Hacsak másként nem jelezzük, a Webhely a mi tulajdonunkat képezi, és a Webhelyen található összes forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a "Tartalom"), valamint az azokban szereplő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a "Márkák") a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állnak, vagy a számunkra engedélyezettek, és a szerzői jog és a védjegyek, valamint az Egyesült Államok, külföldi joghatóságok és nemzetközi egyezmények különböző egyéb szellemi tulajdonjogai és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényei védik őket.

A Tartalom és a Márkák a Honlapon "AZONOSAN", ahogyan van, kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára szolgálnak. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része, valamint a Tartalom vagy a Márkák sem másolhatók, reprodukálhatók, összesíthetők, újra közzétehetők, feltölthetők, közzétehetők, nyilvánosan megjeleníthetők, kódolhatók, lefordíthatók, továbbíthatók, terjeszthetők, eladhatók, engedélyezhetők vagy más módon hasznosíthatók bármilyen kereskedelmi céllal a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Feltéve, hogy Ön jogosult a Webhely használatára, Ön korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a Tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez megfelelő módon hozzáférést szerzett. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Webhelyen, a Tartalomban és a Márkákban.

Felhasználói ábrázolások

A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy:

 1. az Ön által megadott minden regisztrációs információ igaz, pontos, aktuális és teljes;
 2. Ön fenntartja ezen információk pontosságát, és szükség esetén haladéktalanul frissíti a regisztrációs adatokat;
 3. Ön cselekvőképes, és beleegyezik a jelen Felhasználási feltételek betartásába;
 4. Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakóhelye van;
 5. nem léphet be az Oldalra automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, szkript vagy más módon;
 6.  nem használja a Weboldalt semmilyen illegális vagy engedély nélküli célra; és
 7. a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) minden jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

Felhasználói regisztráció

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Webhelyen. Ön vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelős a fiókja és jelszava minden használatáért. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk, visszavegyük vagy megváltoztassuk az Ön által választott felhasználónevet, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az ilyen felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

Díjak és fizetés

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatásainkhoz való hozzáférésért díjat kell fizetnie. Ön vállalja, hogy a Webhelyen keresztül történő minden vásárláshoz aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlaadatokat ad meg. Ön vállalja továbbá, hogy haladéktalanul frissíti a számla- és fizetési adatokat, beleértve az e-mail címet, a fizetési módot és a fizetési kártya lejárati dátumát, hogy szükség esetén befejezhessük a tranzakciókat és felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A Webhelyen keresztül történő vásárlásokról egy online számlázási számlán keresztül számlázunk Önnek. A vásárlások árához az általunk szükségesnek ítélt forgalmi adót adjuk hozzá. Az árakat bármikor megváltoztathatjuk. Minden fizetés amerikai dollárban történik.

Ön beleegyezik, hogy minden díjat vagy költséget az akkor érvényes árakon fizet, és felhatalmaz minket arra, hogy a vásárláskor az Ön által választott fizetési szolgáltatót megterheljük az ilyen összegekkel. Ha az Ön vásárlása ismétlődő díjakat tartalmaz, akkor Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön fizetési módját ismétlődően terheljük anélkül, hogy minden egyes ismétlődő díjhoz az Ön előzetes jóváhagyását kérnénk, amíg Ön nem értesít minket a lemondásáról.

Fenntartjuk a jogot, hogy kijavítsuk a hibákat vagy tévedéseket az árképzésben, még akkor is, ha már kértük vagy megkaptuk a fizetést. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy visszautasítsunk bármilyen, a Webhelyen keresztül leadott megrendelést.

Törlés

Minden vásárlás nem visszatéríthető. Előfizetését bármikor lemondhatja, ha bejelentkezik fiókjába, vagy kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken. A lemondás az aktuális fizetett időszak végén lép hatályba.

Ha nem elégedett a szolgáltatásainkkal, kérjük, írjon nekünk a következő e-mail címre [email protected].

Szoftver

Nem kizárólagos, visszavonható, személyes és nem átruházható engedélyt adunk Önnek a szoftverünk használatára kizárólag a szolgáltatásainkkal kapcsolatban és a jelen felhasználási feltételekkel összhangban.
Bármely Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció "úgy, ahogy van", bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat. Ön vállalja a Szoftver használatából vagy teljesítményéből eredő minden kockázatot. Ön nem reprodukálhat vagy terjeszthet tovább semmilyen szoftvert.

Tiltott tevékenységek

Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt más célra, mint amire a Webhelyet rendelkezésre bocsátjuk. Ön továbbá beleegyezik, hogy betartja a Spam-ellenes politika.

A Webhely felhasználójaként Ön beleegyezik, hogy:

 1. szisztematikusan adatokat vagy más tartalmat keresni a Webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze, a mi írásos engedélyünk nélkül.
 2. a Webhely bármilyen jogosulatlan használata, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozását automatizált módon vagy hamis ürüggyel.
 3. vásárlási ügynök vagy beszerzési ügynök igénybevétele a Webhelyen történő vásárláshoz.
 4. a Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy érvényesítik a Webhely és/vagy az ott található Tartalom használatának korlátozását.
 5. a Honlap jogosulatlan bekeretezése vagy a Honlapra való hivatkozás.
 6. becsapni, becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókinformációk, például a felhasználói jelszavak megismerésére tett kísérletek során;
 7. támogatási szolgáltatásainkat nem megfelelően használja fel, vagy hamis bejelentést tesz visszaélésről vagy helytelen magatartásról.
 8. a rendszer bármilyen automatizált használata, például szkriptek használata kommentek vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használata.
 9. zavarja, megzavarja vagy indokolatlanul megterheli a Honlapot vagy a Honlaphoz kapcsolódó hálózatokat vagy szolgáltatásokat.
 10. megkísérli magát más felhasználónak vagy személynek kiadni, vagy egy másik felhasználó felhasználónevét használni.
 11. eladni vagy más módon átadni az Ön profilját.
  a Honlapról szerzett információkat más személy zaklatására, bántalmazására vagy bántalmazására használja fel.
 12. a Webhelyet a velünk való versengésre irányuló erőfeszítések részeként használni, vagy a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármilyen más módon jövedelemtermelő vállalkozás vagy kereskedelmi vállalkozás céljára felhasználni.
 13. megfejteni, dekompilálni, szétszerelni vagy visszafejteni a Webhely részét képező vagy bármilyen módon alkotó bármely szoftvert.
 14. megkísérli megkerülni a Webhely bármely olyan intézkedését, amelynek célja a Webhelyhez vagy annak bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.
 15. zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármelyik alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Webhely bármely részét az Ön számára biztosítja.
 16. törölheti a szerzői vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzést bármely Tartalomról.
 17. a Webhely szoftverének másolása vagy adaptálása, beleértve, de nem kizárólagosan a PHP, HTML, JavaScript, Java vagy más kódokat.
 18. vírusokat, trójai vírusokat vagy más anyagokat feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spamelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek zavarják bármely félnek a Webhely zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy zavarják a Webhely használatát, funkcióit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 19. feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve, de nem kizárólagosan, a tiszta grafikai csereformátumokat ("gif"), 1×1 pixeleket, webes poloskákat, sütiket vagy más hasonló eszközöket (néha "kémprogramként" vagy "passzív adatgyűjtő mechanizmusként" vagy "pcms"-ként hivatkoznak rájuk).
 20. kivéve a szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatából eredő eseteket, semmilyen automatizált rendszert nem használ, nem indít, nem fejleszt vagy nem terjeszt, beleértve korlátozás nélkül bármilyen pókot, robotot, csalóprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Honlaphoz, vagy bármilyen nem engedélyezett szkriptet vagy más szoftvert használ vagy indít.
 21. becsmérelni, bemocskolni vagy más módon ártani véleményünk szerint nekünk és/vagy az Oldalnak.
 22. a Webhelyet az alkalmazandó törvényekkel vagy rendeletekkel ellentétes módon használja.

Beadványok

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Honlappal kapcsolatban feltett kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk ("Beküldött anyagok") nem bizalmas jellegűek, és kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. A kizárólagos jogok, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, a miénk, és jogosultak vagyunk ezen Beküldött anyagok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön részére történő elismerés vagy ellentételezés nélkül.

Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és ezennel garantálja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

Harmadik fél webhelyei és tartalma

A Honlap tartalmazhat (vagy a Honlapon keresztül elküldhetik Önnek) más honlapokra ("Harmadik felek honlapjai") mutató linkeket, valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat, képeket, formaterveket, zenét, hangokat, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és egyéb, harmadik felek tulajdonában lévő vagy tőlük származó tartalmakat vagy elemeket ("Harmadik felek tartalma").

Az ilyen Harmadik fél weboldalakat és Harmadik fél tartalmakat nem vizsgáljuk, felügyeljük vagy ellenőrizzük pontosság, megfelelőség vagy teljesség szempontjából, és nem vállalunk felelősséget a Weboldalon keresztül elérhető Harmadik fél weboldalakért vagy a Weboldalon közzétett, azon keresztül elérhető vagy onnan telepített Harmadik fél tartalmakért, beleértve a Harmadik fél weboldalak vagy Harmadik fél tartalmak tartalmát, pontosságát, sértő voltát, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit.

Harmadik fél weboldalának vagy harmadik fél tartalmának beillesztése, az arra való hivatkozás, vagy bármely harmadik fél weboldalának vagy bármely harmadik fél tartalmának használatának vagy telepítésének engedélyezése nem jelenti annak jóváhagyását vagy jóváhagyását részünkről. Ha Ön úgy dönt, hogy elhagyja a Webhelyet, és hozzáfér a harmadik fél webhelyeihez, vagy bármely harmadik fél tartalmát használja vagy telepíti, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy a jelen Felhasználási feltételek már nem érvényesek.

Olvassa el a vonatkozó feltételeket és irányelveket, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat is, bármely olyan weboldalon, amelyre a Honlapról navigál, vagy a Honlapról használt vagy telepített alkalmazásokkal kapcsolatban. A harmadik fél webhelyein keresztül történő vásárlások más webhelyeken keresztül és más cégektől történnek, és mi semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között jönnek létre.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a harmadik fél webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön mentesül az ilyen termékek vagy szolgáltatások megvásárlása által okozott károktól. Ezen túlmenően, Ön mentesíteni fog minket minden olyan veszteségtől, amelyet Ön elszenvedett, vagy az Önt ért kár alól, amely a harmadik féltől származó tartalmakkal vagy a harmadik fél webhelyeivel való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos vagy azokból bármilyen módon ered.

Helyszíni irányítás

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek:

 1. figyelemmel kíséri a Honlapot a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt;
 2. megfelelő jogi lépéseket tegyünk bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak;
 3. saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadhatjuk, korlátozhatjuk a hozzáférést, korlátozhatjuk a rendelkezésre állást, vagy letilthatjuk (a technológiailag lehetséges mértékben) az Ön Hozzájárulásait vagy azok bármely részét;
 4. saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolíthatunk a Webhelyről vagy más módon letilthatunk minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterheli a rendszereinket;
 5. egyébként úgy kezelje a Webhelyet, hogy az védje jogainkat és tulajdonunkat, és elősegítse a Webhely megfelelő működését.

Adatvédelmi irányelvek

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi irányelvek a Honlapon közzétett. A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk kötelező érvényű, amely a jelen Felhasználási feltételek részét képezi.

Szerzői jogok megsértése

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy a Webhelyen vagy azon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeken ("Értesítés").

Felhívjuk figyelmét, hogy kártérítési felelősségre vonható, ha a bejelentésben valótlan adatokat közöl. Ha tehát nem biztos abban, hogy a Webhelyen található vagy az Oldalon található vagy az Oldal által hivatkozott anyagok sértik az Ön szerzői jogait, akkor először fontolja meg, hogy ügyvédhez fordul.

Határidő és megszűnés

A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja.

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS VAGY FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS ANNAK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉG, VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE MIATT.

SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT AZ OLDALON, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el.

A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi és a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

Módosítások és megszakítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Webhelyünkön található információkat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Honlap egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Webhely bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Honlaphoz kapcsolódóan, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Webhelyet anélkül, hogy erről Önt értesítenénk.

Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a Webhely leállása vagy szüneteltetése során. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Webhely karbantartására és támogatására, illetve a Webhelyhez kapcsolódóan bármilyen javítás, frissítés vagy kiadás biztosítására.

Irányadó jog

A jelen Felhasználási feltételek és a Honlap Ön általi használata a lengyel jog hatálya alá tartozik, és Lengyelország törvényei szerint értelmezendő.

Helyesbítések

A Weboldalon lehetnek olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, árakat, elérhetőséget és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Honlapon található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

Felelősségi nyilatkozat

AZ OLDAL A JELENLEGI ÁLLAPOTNAK ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ OLDALLAL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK VAGY AZ OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY MEGSZŰNÉSE, (5) BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT HIBÁK, VÍRUSOK, TRÓJAI FALOVAK VAGY HASONLÓK, ÉS/VAGY (6) BÁRMELY TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN LÉVŐ HIBÁK VAGY HIÁNYOSSÁGOK, VAGY BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY AZ OLDALON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL ERED. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL AZ OLDALON, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSBAN, ÉS NEM LESZÜNK RÉSZESEI, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR, ÖNNEK IS A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN ÓVATOSAN KELL ELJÁRNIA.

A felelősség korlátozása

SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAÉRTÉKŰ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL A KERESET OKÁNAK FELMERÜLÉSÉT MEGELŐZŐ 3 HÓNAPOS IDŐSZAKBAN FIZETETT ÖSSZEG (HA VAN ILYEN) VAGY $100,00 KISEBBIK ÖSSZEGÉRE KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket bármely harmadik fél a következők miatt vagy azokból eredően támaszt: (1) a Webhely használata; (2) a jelen Felhasználási feltételek megszegése; (3) a jelen Felhasználási feltételekben foglalt nyilatkozatok és garanciák megszegése; vagy (4) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat.

A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amelyért Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségére együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

Felhasználói adatok

A Webhely teljesítményének kezelése céljából, valamint a Webhely Ön által történő használatához kapcsolódóan megőrizzük az Ön által a Webhelyre továbbított bizonyos adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, az Ön kizárólagos felelőssége az Ön által továbbított vagy a Webhely használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi adat.

Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond minden, az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni keresetindítási jogáról.

Elektronikus kommunikáció, tranzakciók és aláírások

A Honlap látogatása, az e-mailek küldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Webhelyen keresztül nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.

ÖN EZENNEL BELEEGYEZIK AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁBA, VALAMINT AZ ÁLTALUNK VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT VAGY BEFEJEZETT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉBE.

Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely joghatóság bármely olyan törvénye, rendelete, szabályzata, rendelete vagy egyéb törvénye alapján áll fenn, amely eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését írja elő, vagy amely nem elektronikus úton történő kifizetéseket vagy hitelnyújtást ír elő.

Egyéb

A jelen Felhasználási feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhelyre vonatkozóan közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy egy részének rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy a rendelkezés egy része a jelen Felhasználási feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A jelen Felhasználási feltételek vagy a Webhely használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalat, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők ellenünk a mi megfogalmazásunk alapján. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Felhasználási feltételek elektronikus formáján és a felek által a jelen Felhasználási feltételek aláírásának hiányán alapul.

Kapcsolatfelvétel

A Honlappal kapcsolatos panaszok megoldása érdekében, vagy a Honlap használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Lengyelország

[email protected]

Winston boldog arc rendelés

Sütiket használunk a legjobb böngészési élmény, az oldal forgalmának elemzése és a célzott hirdetések kezelése érdekében. Az oldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Ha nem fogadja el a szabályzatunkat, kérjük, zárja be ezt az oldalt.

Sütikre vonatkozó irányelvek