8 parasta sähköpostimittaria kampanjan onnistumisen seurantaan

kesä 24, 2024
13

Oletko koskaan miettinyt, mitkä ovat parhaat sähköpostimittarit kampanjan onnistumisen seurantaan? Sähköpostimarkkinoinnin laajassa kentässä sen ymmärtäminen, mitä mittareita kannattaa seurata, voi olla avain kampanjoidesi täyden potentiaalin vapauttamiseen.

Seurattavat sähköpostimittarit - kansikuva

Oikeiden mittareiden seuraaminen auttaa sinua laskemaan tulot, optimoimaan strategiaa ja parantamaan yleistä suorituskykyä. Kun tilaajiesi täydet postilaatikot kilpailevat huomiostasi, näihin tärkeisiin indikaattoreihin keskittyminen voi erottaa sinut muista. Seuraavassa on muutamia syitä, miksi se, että tiedät, että prosenttiluku on se prosenttiosuus, jolla todella on merkitystä, muuttaa sähköpostimarkkinointisi menestystä.

Sähköpostimittarit sähköpostimarkkinointikampanjoihin

email metriikka

#1 Avattu osuus

Avausprosentti on sähköpostimarkkinoinnissa tärkeä mittari, joka mittaa tietyn sähköpostiviestin avanneiden vastaanottajien prosenttiosuutta. Se osoittaa, kuinka tehokkaita aiheet ovat ja kuinka relevantteja sähköpostiviestit ovat yleisöllesi.

Miksi sillä on merkitystä: Korkea avausprosentti viittaa siihen, että sähköpostiviestisi ovat kiinnostavia ja että otsikkorivistöt ovat tarpeeksi houkuttelevia kiinnittämään vastaanottajan huomion. Se on ensisijainen indikaattori sähköpostimarkkinointistrategiasi yleisestä toimivuudesta, sillä se heijastaa tilaajiesi alustavaa kiinnostusta.

Miten se lasketaan:

Avausprosentti = (avattujen sähköpostien määrä / toimitettujen sähköpostien määrä)×100.

Milloin sitä käytetään: Avausprosenttia on parasta käyttää ensisijaisena mittarina sähköpostikampanjoiden suorituskyvyn arvioinnissa, erityisesti vastaanottajan sitoutumisen alkuvaiheessa. Se on erityisen merkityksellinen, kun testaat erilaisia otsikkorivistöjä tai yrität ymmärtää yleisösi mieltymyksiä.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä avausprosentti vaihtelee toimialoittain, mutta yleensä se on 15-25%. Alle 15%:n avausprosentti voi viitata sähköpostin toimitettavuuteen, otsikkorivin tehokkuuteen tai listan laatuun liittyviin ongelmiin. Sitä vastoin yli 25%:n lukumäärät ovat erinomaisia ja viittaavat korkeaan sitoutumiseen.

Miten sitä voidaan parantaa: Jos haluat parantaa avausprosenttia, harkitse seuraavia strategioita:

 • Laadi vakuuttavia ja ytimekkäitä aiheita.
 • Henkilökohtaista sähköpostiviestejäsi, jotta ne olisivat merkityksellisempiä vastaanottajille.
 • Segmentoi sähköpostiluettelosi, jotta voit kohdentaa räätälöityä sisältöä tietyille ryhmille.
 • Varmista, että sähköpostisi ovat mobiiliystävällisiä, sillä monet vastaanottajat avaavat sähköpostit mobiililaitteillaan.

#2 Klikkausprosentti (CTR)

Klikkausprosentti (CTR) on keskeinen sähköpostimarkkinoinnin mittari, joka mittaa niiden vastaanottajien prosenttiosuutta, jotka ovat klikanneet yhtä tai useampaa linkkiä sähköpostissa. Se antaa syvempää tietoa siitä, kuinka kiinnostavaa sähköpostisisältösi on ja kuinka tehokkaita CTA-kehotuksesi (call-to-action) ovat.

Miksi sillä on merkitystä: CTR on ratkaisevan tärkeää, kun arvioidaan vastaanottajien suoraa sitoutumista sähköpostikampanjasi sisältöön. Se auttaa määrittämään, pitääkö yleisösi sähköpostiviestejäsi tarpeeksi kiinnostavina ryhtyäkseen lisätoimiin, mikä on olennaista konversioiden edistämiseksi ja sähköpostimarkkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten se lasketaan:

Klikkausprosentti = (klikkausten määrä / toimitettujen sähköpostiviestien määrä)×100.

Milloin sitä käytetään: CTR on erityisen hyödyllinen arvioitaessa sähköpostin sisällön, ulkoasun ja CTA:n tehokkuutta. Se on tärkeä mittari, jota on seurattava jokaisessa sähköpostimarkkinointikampanjassa, erityisesti silloin, kun tavoitteena on lisätä liikennettä verkkosivustollesi tai aloitussivuillesi.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä CTR vaihtelee toimialoittain, mutta yleensä se on 2-5%. Tämän alueen alapuolella olevat luvut voivat viitata siihen, että sisältösi tai CTA:t eivät resonoi yleisösi kanssa, kun taas yli 5%:n luvut ovat erinomaisia ja viittaavat korkeaan sitoutumiseen.

Miten sitä voidaan parantaa: Parantaaksesi CTR:ääsi keskity:

 • Selkeiden, houkuttelevien CTA-kohtien luominen, jotka kannustavat klikkaamaan.
 • Varmistamalla, että sähköpostisisältösi on relevanttia ja arvokasta yleisöllesi.
 • Visuaalisesti houkuttelevan ja mobiiliystävällisen ulkoasun käyttäminen.
 • Sähköpostiviestien personointi vastaamaan paremmin vastaanottajien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.
 • A/B-testaamalla eri sähköpostielementtejä, kuten CTA-painikkeita, kuvia ja tekstiä.

Toteuttamalla näitä strategioita voit tehostaa sähköpostikampanjasi tehokkuutta ja lisätä liikennettä haluamiisi kohteisiin.

#3 Peruutusprosentti

Peruutusprosentti on tärkeä sähköpostimarkkinoinnin mittari, joka mittaa niiden vastaanottajien prosenttiosuutta, jotka poistuvat sähköpostilistaltasi sähköpostin vastaanottamisen jälkeen. Se on keskeinen indikaattori tilaajien tyytyväisyydestä ja sähköpostimarkkinointiohjelmasi yleisestä terveydestä.

Miksi sillä on merkitystä: Suuri peruutusprosentti voi olla merkki siitä, että sähköpostisi eivät vastaa tilaajiesi odotuksia tai kiinnostuksen kohteita, mikä voi vaikuttaa kielteisesti lähettäjän maineeseen ja sähköpostin toimitettavuuteen. Tämän mittarin seuraaminen auttaa sinua ymmärtämään, kuinka hyvin sähköpostisi sisältö vastaa tilaajien mieltymyksiä.

Miten se lasketaan:

Peruutusprosentti=(Peruutettujen määrä / Toimitettujen sähköpostien määrä)×100.

Milloin sitä käytetään: Käytä peruutusprosenttia arvioidaksesi sähköpostisi sisällön jatkuvaa relevanssia ja laatua. Tämä mittari on erityisen tärkeä silloin, kun huomaat äkillisen piikin tilausten peruuntumisessa, mikä voi viitata viimeaikaisiin sähköpostikampanjoihin liittyviin ongelmiin tai muutoksiin tilaajien odotuksissa.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä peruutusprosentti on yleensä alle 0,5%. Tätä korkeammat luvut voivat olla merkki tilaajien tyytymättömyydestä tai huonosta sähköpostin kohdentamisesta. Tämän osuuden pitäminen alhaisena on ratkaisevan tärkeää terveen sähköpostilistan ja vahvan lähettäjän maineen ylläpitämiseksi.

Miten sitä voidaan parantaa: Jos haluat vähentää tilauksen peruuttamisprosenttia, harkitse seuraavia strategioita:

 • Segmentoi sähköpostilistasi, jotta voit varmistaa, että lähetät relevanttia sisältöä tietyille tilaajaryhmille.
 • Mukauta sähköpostiviestit vastaanottajien yksilöllisiin mieltymyksiin.
 • Varmista, että sähköpostin lähetystiheys vastaa tilaajiesi odotuksia.
 • Päivitä ja puhdista sähköpostilistasi säännöllisesti ja poista toimimattomat tilaajat.
 • Tarjoa selkeät ja helposti löydettävät peruutuslinkit luottamuksen ja vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi.

Keskittymällä näihin osa-alueisiin voit parantaa tilaajien pysyvyyttä, lisätä asiakasuskollisuutta ja optimoida sähköpostimarkkinointikampanjoiden suorituskyvyn.

#4 muuntokurssi

Konversioaste on yksi tärkeimmistä sähköpostimarkkinoinnin mittareista, joka mittaa niiden vastaanottajien prosenttiosuutta, jotka tekevät halutun toiminnon klikattuaan sähköpostia. Tämä toiminta voi olla ostoksen tekeminen, lomakkeen täyttäminen tai palvelun tilaaminen.

Miksi sillä on merkitystä: Konversioaste vaikuttaa suoraan tulokseen ja kertoo, miten tehokkaasti sähköpostimarkkinointistrategia on saavuttanut tavoitteensa. Korkea konversioaste osoittaa, että sähköpostisi sisältö, tarjoukset ja CTA-kohdat ovat houkuttelevia ja hyvin kohdennettuja.

Miten se lasketaan:

Konversioaste=(Konversioiden määräKlikkausten määrä)×100

Milloin sitä käytetään: Käytä konversioastetta arvioitaaksesi tiettyjen toimintojen edistämiseen tähtäävien sähköpostikampanjoiden onnistumista. Tämä mittari on ratkaisevan tärkeä sähköisen kaupankäynnin yrityksille ja kaikille markkinointitoimille, joissa keskitytään liidien tai myynnin luomiseen.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä muuntokurssi vaihtelee suuresti toimialoittain, mutta yleensä se on 2-5%. Tätä alhaisemmat luvut voivat viitata ongelmiin, jotka liittyvät aloitussivuun, tarjoukseen tai yleisön tarpeisiin vastaamiseen. Yli 5%:n konversioluvut ovat erinomaisia ja viittaavat suureen tehokkuuteen.

Miten sitä voidaan parantaa: Jos haluat nostaa muuntokurssia, harkitse:

 • Varmista, että sähköpostin sisältö on tiiviisti linjassa tarjouksen ja CTA:n kanssa.
 • Selkeiden, pakottavien ja erottuvien CTA-kohtien luominen.
 • A/B-testaamalla sähköpostiviestien ja aloitussivujen eri elementtejä.
 • Tarjoamalla kannustimia, kuten alennuksia tai ilmaisia kokeiluja.
 • Sähköpostiviestien personointi vastaamaan paremmin vastaanottajien tarpeita.

Keskittymällä näihin strategioihin voit tehostaa sähköpostikampanjasi tehokkuutta ja lisätä konversioita, mikä parantaa sijoitetun pääoman tuottoa.

#5 Palautusprosentti

Palautusprosentti on keskeinen sähköpostimarkkinoinnin mittari, joka mittaa niiden sähköpostien prosenttiosuutta, joita ei onnistuttu toimittamaan vastaanottajien postilaatikkoon. Palautusprosentteja on kahdenlaisia: kovia palautusprosentteja (pysyviä toimitusvirheitä) ja pehmeitä palautusprosentteja (tilapäisiä ongelmia).

Miksi sillä on merkitystä: Korkea palautusprosentti voi vahingoittaa lähettäjän mainetta ja vaikuttaa sähköpostin toimitettavuuteen. Hylkäysprosentin seuranta auttaa sinua pitämään sähköpostilistan puhtaana ja varmistaa, että sähköpostisi tavoittavat kohderyhmäsi.

Miten se lasketaan:

Palautusprosentti=(Palautettujen sähköpostien määräLähetettyjen sähköpostien määrä)×100

Milloin sitä käytetään: Käytä palautusprosenttia arvioidaksesi sähköpostilistasi laatua ja sähköpostikampanjoidesi toimitettavuutta. Säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta voit ylläpitää tervettä sähköpostilistaa ja välttää ongelmia sähköpostipalveluntarjoajien kanssa.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä palautusprosentti on yleensä alle 2%. Korkeammat luvut viittaavat sähköpostilistan ongelmiin, kuten vanhentuneisiin tai olemattomiin sähköpostiosoitteisiin. Matalan palautusprosentin ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää lähettäjän maineen säilyttämiseksi.

Miten sitä voidaan parantaa: Kokeile vähentää hyppyprosenttia:

 • Puhdista sähköpostiluettelosi säännöllisesti, jotta voit poistaa virheelliset tai toimimattomat osoitteet.
 • Käyttämällä tuplaopt-in-menetelmiä tilaajien sähköpostiosoitteiden vahvistamiseksi.
 • Varmistetaan, että roskapostisuodattimet eivät merkitse sähköpostin sisältöä ja aiheita.
 • Sähköpostipalveluntarjoajan raportoimien toimitettavuusongelmien seuranta ja käsittely.

Toteuttamalla nämä käytännöt voit parantaa sähköpostin toimitettavuutta ja varmistaa, että kampanjasi tavoittavat kohderyhmän.

#6 Roskapostivalitusten määrä

Roskapostivalitusaste mittaa niiden vastaanottajien prosenttiosuutta, jotka merkitsevät sähköpostisi roskapostiksi. Tämä mittari on ratkaisevan tärkeä, kun haluat ymmärtää, miten sähköpostisi koetaan, ja varmistaa, että sähköpostimarkkinoinnin parhaita käytäntöjä noudatetaan.

Miksi sillä on merkitystä: Korkea roskapostivalitusprosentti voi vahingoittaa vakavasti lähettäjän mainettasi ja johtaa siihen, että Internet-palveluntarjoajat (ISP) estävät sähköpostisi. Tämän luvun seuraaminen auttaa sinua tunnistamaan ja korjaamaan ongelmat, jotka saattavat aiheuttaa sen, että vastaanottajat merkitsevät sähköpostisi roskapostiksi.

Miten se lasketaan:

Roskapostivalitusprosentti=(roskapostivalitusten määräjakelussa toimitettujen sähköpostiviestien määrä)×100

Milloin sitä käytetään: Käytä roskapostivalitusprosenttia mittaamaan sähköpostikampanjoiden hyväksyntää ja tunnistamaan mahdollisia ongelmia sähköpostin sisällössä, taajuudessa tai kohdentamisessa. Tämä mittari on erityisen tärkeä, kun haluat ylläpitää hyviä suhteita Internet-palveluntarjoajiin ja varmistaa korkean toimitettavuusasteen.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä roskapostivalitusprosentti on yleensä alle 0,1%. Tätä korkeammat luvut viittaavat vakaviin ongelmiin sähköpostikäytännöissäsi ja vaativat välitöntä huomiota toimitettavuusongelmien ja mahdollisen mustalle listalle joutumisen välttämiseksi.

Miten sitä voidaan parantaa: Jos haluat vähentää roskapostivalitusten määrää, harkitse seuraavaa:

 • Varmista, että sähköpostiviestisi ovat merkityksellisiä ja arvokkaita vastaanottajille.
 • Ilmoita selkeästi lähettäjän henkilöllisyys ja sisällytä helposti löydettävät peruutuslinkit.
 • Vältä harhaanjohtavia otsikoita ja sisältöä.
 • Puhdista sähköpostilistasi säännöllisesti, jotta voit poistaa kiinnostumattomat tai toimimattomat tilaajat.
 • Käyttämällä hyvämaineista sähköpostipalveluntarjoajaa, joka valvoo ja hallitsee roskapostivalituksia.

Keskittymällä näihin strategioihin voit pitää roskapostivalitusprosentin alhaisena, suojella lähettäjän mainettasi ja varmistaa sähköpostimarkkinointikampanjasi pitkän aikavälin menestyksen.

#7 Klikkauksesta avautumisprosentti (CTOR)

Click-to-Open Rate (CTOR) on tärkeä sähköpostimarkkinoinnin mittari, joka mittaa niiden vastaanottajien prosenttiosuutta, jotka ovat klikanneet sähköpostin linkkiä sen avaamisen jälkeen. Tämä mittari antaa syvällisemmän kuvan siitä, kuinka kiinnostavia sähköpostisi sisältö ja toimintakutsut (CTA) ovat niiden mielestä, jotka todella lukevat sähköpostisi.

Miksi sillä on merkitystä: CTOR auttaa sinua arvioimaan, miten tehokkaasti sähköpostisi sisältö ja muotoilu sitouttavat yleisöäsi. Korkea CTOR-arvo osoittaa, että sähköpostisi sisältö on hyvin vastaanottajien mieleen ja saa heidät toimimaan.

Miten se lasketaan: Click-to-Open Rate (CTOR)=(Ainutlaatuisten klikkausten määrä / Ainutlaatuisten avausten määrä)×100.

Milloin sitä käytetään: CTOR on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluat ymmärtää sähköpostisi sisällön sitoutumistason niiden keskuudessa, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa avaamalla sähköpostin. Tämä mittari on olennaisen tärkeä, kun optimoit sähköpostikampanjoidesi sisältöä ja CTA-kohteita.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä CTOR on yleensä 10-20% toimialasta riippuen. Tämän alueen alapuolella olevat luvut voivat viitata siihen, että sisältösi tai CTA:t eivät ole tarpeeksi kiinnostavia, kun taas yli 20%:n luvut viittaavat erittäin tehokkaaseen sähköpostisisältöön.

Miten sitä voidaan parantaa: Jos haluat parantaa CTOR-arvoasi, harkitse seuraavia strategioita:

 • Varmista, että sähköpostisi sisältö on merkityksellistä ja tarjoaa lisäarvoa yleisöllesi.
 • Suunnittele selkeät, pakottavat CTA-kohdat, jotka erottuvat ja kannustavat toimintaan.
 • Käytä houkuttelevaa visuaalista ilmettä ja selkeää ulkoasua luettavuuden parantamiseksi.
 • Personoi sähköpostiviestejäsi vastaamaan vastaanottajan yksilöllisiä mieltymyksiä.
 • Testaa sähköpostiviestien eri elementtejä A/B-testien avulla, jotta tiedät, mikä toimii parhaiten.

Keskittymällä näihin seikkoihin voit parantaa sähköpostikampanjoiden sitoutumista ja nostaa klikkausten ja avausten osuutta.

#8 Tulot sähköpostia kohden (RPE)

Revenue per Email (RPE) on tärkeä sähköpostimarkkinoinnin mittari, joka mittaa keskimääräistä liikevaihtoa, joka syntyy jokaisesta kampanjassa lähetetystä sähköpostista. Tämä mittari auttaa sinua ymmärtämään sähköpostimarkkinoinnin suoran taloudellisen vaikutuksen.

Miksi sillä on merkitystä: RPE on elintärkeä arvioitaessa sähköpostimarkkinointikampanjoiden sijoitetun pääoman tuottoa (ROI). Se antaa selkeän kuvan siitä, miten tehokkaasti sähköpostiviestisi edistävät myyntiä ja tuottavat tuloja, ja auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä sähköpostimarkkinointistrategiastasi.

Miten se lasketaan: Tulot sähköpostia kohden (RPE)=Kokonaisliikevaihto/lähetettyjen sähköpostien määrä.

Milloin sitä käytetään: Käytä RPE:tä sähköpostikampanjoiden taloudellisen suorituskyvyn arviointiin, erityisesti silloin, kun ensisijaisena tavoitteena on myynnin tai konversioiden edistäminen. Tämä mittari on olennainen sähköisen kaupankäynnin yrityksille ja kaikille tulojen tuottamiseen keskittyville markkinointitoimille.

Hyvät/huonot arvot: Hyvä RPE-arvo vaihtelee huomattavasti toimialoittain ja tuotteen tai palvelun luonteen mukaan. Jatkuvasti kasvava RPE-arvo ajan mittaan on kuitenkin osoitus onnistuneesta sähköpostimarkkinointistrategiasta. Laskeva RPE voi olla merkki siitä, että sähköpostin sisältöä, kohdentamista tai tarjouksia on arvioitava uudelleen.

Miten sitä voidaan parantaa: Jos haluat lisätä RPE:täsi, harkitse seuraavia taktiikoita:

 • Kohdista sähköpostisi oikeille yleisösegmenteille lisätäksesi niiden relevanssia.
 • Laadi vakuuttavia sähköpostin aiheita ja sisältöä, jotka edistävät myyntiä.
 • Tarjoa eksklusiivisia tarjouksia tai alennuksia ostojen kannustamiseksi.
 • Käytä aiempaan ostokäyttäytymiseen perustuvia henkilökohtaisia suosituksia.
 • Testaa ja optimoi sähköpostiviestejäsi jatkuvasti suorituskyvyn parantamiseksi.

Keskittymällä näihin strategioihin voit maksimoida sähköpostikampanjoistasi saatavat tulot ja parantaa sähköpostimarkkinointisi yleistä kannattavuutta.

Myyttien murtaminen: Markkinointimittarit: Yleiset väärinkäsitykset sähköpostimarkkinoinnin mittareissa: Yleiset väärinkäsitykset sähköpostimarkkinoinnin mittareissa

On tietenkin olemassa useita väärinkäsityksiä, jotka voivat ohjata strategioita harhaan ja vaikuttaa kampanjan suorituskykyyn.
 

Onnistunut sähköposti

 
Kumotaan kolme yleistä myyttiä, jotta sähköpostimarkkinoinnin keskeiset mittarit ja parhaat käytännöt ymmärretään paremmin.

Myytti 1: Korkea tilausten peruutusaste on aina huono merkki.

Selvennys: Vaikka korkea peruutusprosentti voi olla osoitus sähköpostikampanjoissasi esiintyvistä ongelmista, ne eivät aina ole negatiivisia. Joskus peruutukset auttavat puhdistamaan tilaajalistasi ja varmistavat, että sähköpostisi tavoittavat aidosti kiinnostuneet vastaanottajat. Puhtaampi lista voi parantaa toimitettavuusastetta ja yleistä sähköpostin suorituskykyä. On tärkeää analysoida, miksi vastaanottajat peruvat tilauksen - johtuuko se epäolennaisesta sisällöstä, sähköpostiviestien tiheydestä tai muista tekijöistä - ja käyttää tätä tietoa tulevien sähköpostiviestien parantamiseen. Selkeä peruutuslinkki lisää myös luottamusta ja sähköpostimarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.

Myytti 2: Palautetut sähköpostit merkitsevät huonoja sähköpostimarkkinointipalveluita.

Selvennys: Hylätyt sähköpostit voivat johtua monista eri syistä, jotka eivät välttämättä heijasta sähköpostimarkkinointipalvelujesi laatua. Sähköpostiosoitteita ei ole olemassa, postilaatikot ovat täynnä tai palvelimen tilapäiset ongelmat voivat aiheuttaa sähköpostiviestien pomppimisen. Sähköpostimarkkinoijan on tärkeää erottaa toisistaan kovat (pysyvät ongelmat) ja pehmeät (tilapäiset ongelmat) pomppupostit ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Säännöllinen sähköpostilistan päivittäminen ja sähköpostianalytiikan käyttäminen palautusprosentin seurantaan voi auttaa ylläpitämään tervettä toimitettavuusastetta ja parantamaan sähköpostin suorituskykyä.

Myytti 3: Paremmat otsikkorivit takaavat korkeammat klikkausprosentit

Selvennys: Vaikka paremmat sähköpostin otsikkorivistöt voivat parantaa avausprosenttia, ne eivät suoraan takaa korkeampaa klikkausprosenttia (CTR). Aiheotsikon ensisijainen tehtävä on houkutella vastaanottajat avaamaan sähköposti. Sähköpostin sisällöllä, kuten toimintakutsulla, merkityksellisyydellä ja muotoilulla, on kuitenkin merkittävämpi rooli klikkausten lisäämisessä. CTR:n parantamiseksi kannattaa keskittyä arvokkaan sisällön tarjoamiseen, houkuttelevien CTA-kohteiden käyttöön ja saumattoman käyttäjäkokemuksen varmistamiseen sähköpostista aloitussivulle. Sähköpostianalytiikan käyttö voi auttaa mittaamaan onnistumista ja tunnistamaan parannuskohteita sähköpostikampanjoissasi.
 

Sähköpostikuoret

Myytti 4: Toimitettujen sähköpostien määrä on yhtä kuin kampanjan onnistuminen.

Selvennys: Vaikka toimitettujen sähköpostien määrä on tärkeä mittari, se ei takaa sähköpostikampanjan onnistumista. Toimitus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sähköpostit ovat saapuneet vastaanottajan postilaatikkoon, mutta se ei kerro, onko sähköpostit avattu, luettu tai toimitettu. Jos haluat todella mitata menestystä, keskity siihen, kuinka moni tilaaja käyttää sisältöäsi, kuten klikkausprosentti ja konversioaste. Lisäksi korkeat toimitusmäärät voivat olla harhaanjohtavia, jos merkittävä osa sähköposteista päätyy roskapostikansioon. Sähköpostimarkkinoinnin tunnuslukujen, kuten avaamisprosenttien, klikkaus- ja muuntumisprosenttien, hyödyntäminen antaa kattavamman kuvan kampanjasi suorituskyvystä.

Myytti 5: Sähköpostilistan kasvuvauhti on tärkein mittari

Selvennys: Vaikka terve listan kasvuvauhti, joka mittaa, kuinka monta uutta tilaajaa saat ajan mittaan, on tärkeää, sen ei pitäisi olla ainoa painopiste. Suuri lista, jolla on epäaktiivisia tai kiinnostumattomia tilaajia, voi vahingoittaa sähköpostikampanjasi tehokkuutta ja lähettäjän mainetta. Tärkeät mittarit, kuten sitoutumisasteet, muuntumisasteet ja tilausten peruutusasteet, ovat yhtä tärkeitä. On parempi, että sinulla on pienempi, hyvin sitoutunut lista kuin suuri lista, jolla on alhainen sitoutumisaste. Laske säännöllisesti listan kasvuvauhti, mutta tasapainota sitä strategioilla, joilla sitoutat tilaajat ja varmistat, että markkinointisähköpostisi saavat vastakaikua yleisössäsi.

Myytti 6: Kaikki sähköpostiohjelmat vaikuttavat sähköpostikampanjoihin yhtä paljon.

Selvennys: On yleinen harhaluulo, että kaikki sähköpostiohjelmat vaikuttavat sähköpostikampanjoiden suorituskykyyn samalla tavalla. Todellisuudessa eri sähköpostiohjelmat, kuten Apple Mail, Gmail tai Outlook, voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi kampanjoiden suorituskykyyn. Esimerkiksi Apple Mailin käyttäjät hyötyvät usein sähköpostien paremmasta renderöinnistä, mikä voi johtaa korkeampaan sitoutumisasteeseen. Toisaalta jotkin sähköpostiohjelmat saattavat suodattaa sähköpostit aggressiivisemmin, jolloin ne päätyvät roskapostikansioon.

Eri sähköpostiohjelmien käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kampanjoiden optimoimiseksi. Tilaajat esimerkiksi avaavat sähköpostit yleensä mobiililaitteilla, joten mobiiliystävällisten sähköpostiviestien suunnittelu voi parantaa sitoutumista. Lisäksi sellaisten ongelmien, kuten olemattoman sähköpostiosoitteen tai pehmeän palautusprosentin puuttuminen, vaatii tarkkaa seurantaa ja säännöllistä listan puhdistamista, jotta toimitettavuusaste pysyy korkeana.
 

Paljon värikkäitä sähköposteja lähetetään

 
Käyttämällä luotettavaa sähköpostipalveluntarjoajaa ja tehokasta sähköpostialustaa voit seurata näitä vaihteluita yksityiskohtaisen analytiikan avulla. Tärkeitä mittareita, kuten avausprosenttia ja klikkausprosenttia, on seurattava eri sähköpostiohjelmissa, jotta ymmärretään niiden erityiset vaikutukset. Sähköpostikampanjoista saatavia tuloja laskettaessa on tärkeää ottaa huomioon, miten eri sähköpostiohjelmat vaikuttavat kokonaissuoritukseen.

Päätelmä

Oikeiden sähköpostimarkkinointimittareiden seuranta on ratkaisevan tärkeää sähköpostikampanjoiden onnistumisen kannalta. Keskittymällä sellaisiin mittareihin kuin konversioluku, klikkausprosentti ja tulot sähköpostia kohden voit optimoida strategiasi ja saavuttaa parempia tuloksia. Älä unohda seurata otsikkorivien suorituskykyä, käsitellä roskapostivalituksia ja hallita peruutuslinkkejä, jotta lähettäjän maine säilyy hyvänä. Toimitettujen sähköpostiviestien analysointi ja uusien tilaajien sitouttaminen auttavat sinua hienosäätämään lähestymistapaasi ja maksimoimaan kampanjasi tehokkuuden. Nyt on sinun vuorosi toteuttaa nämä oivallukset ja saavuttaa erinomaisia tuloksia. Onnea matkaan!

FAQ

Mikä on sähköpostimittari?

Sähköpostimarkkinoinnin mittari mittaa sähköpostikampanjoiden suorituskykyä. Siihen sisältyy mittareita, kuten klikkausprosentti, avausprosentti ja muuntumisprosentti, jotka auttavat arvioimaan kampanjan onnistumista ja optimoimaan strategioita.

Mikä on KPI sähköpostissa?

KPI (Key Performance Indicator) sähköpostimarkkinoinnissa seuraa sähköpostikampanjoiden keskeisiä näkökohtia. Tärkeitä sähköpostimarkkinoinnin KPI-mittareita ovat muun muassa avausprosentti, klikkausprosentti, muuntumisprosentti ja peruutusprosentti, jotka osoittavat kampanjan yleisen tehokkuuden.

Miten lasket sähköpostimittarit?

Laske sähköpostimittarit jakamalla haluttu toiminto lähetettyjen tai toimitettujen sähköpostien määrällä. Esimerkiksi klikkausprosentti on klikkausten prosenttiosuus toimitetuista sähköposteista, mikä mittaa sitoutumista ja tehokkuutta.

Miten sähköpostiviestintää mitataan?

Mittaa sähköpostiviestintää tärkeillä sähköpostimarkkinoinnin mittareilla, kuten avaamisprosentti, klikkausten määrä ja muuntumisprosentti. Nämä mittarit antavat tietoa vastaanottajien sitoutumisesta, sähköpostikampanjan suorituskyvystä ja yleisön tavoittamisen yleisestä tehokkuudesta.

 

Viiva ja pisteet