Winston
Winstons huvud

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 01.05.2019

Introduktion

Tack för att du väljer att vara en del av vår gemenskap på Bouncer Sp. z o.o. (LTD) ("företaget", "vi", "oss" eller "vår"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår policy eller vår praxis när det gäller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress [email protected].

När du besöker vår webbplats usebouncer.com ("Webbplatsen") och använder våra tjänster litar du på oss när det gäller din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande beskriver vi vår integritetspolicy. Vi försöker förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i denna integritetspolicy som du inte samtycker till, vänligen avbryt användningen av vår webbplats och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller för all information som samlas in via våra webbplatser (t.ex. usebouncer.com) eller vår kundportal (app.usebouncer.com) ("Appar"), och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (i denna integritetspolicy benämner vi dem kollektivt som "Webbplatser“).

Läs den här sekretesspolicyn noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela dina personuppgifter med oss.

Innehållsförteckning

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?
 5. ÖVERFÖRS DIN INFORMATION INTERNATIONELLT?
 6. VAD ÄR VÅR INSTÄLLNING TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART?
 7. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?
 8. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
 9. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
 10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?
 11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?
 12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

Vilken information samlar vi in?

 • Personlig information som du lämnar ut till oss:

I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss, t.ex. namn, adress, kontaktinformation, lösenord och säkerhetsuppgifter samt betalningsinformation.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på webbplatserna eller apparna, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatserna eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med oss och webbplatserna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Referenser. Vi samlar in lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontouppdrag.

Betalningsuppgifter. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, t.ex. ditt betalningsinstrumentnummer (t.ex. ett kreditkortsnummer) och den säkerhetskod som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Alla betalningsuppgifter lagras av vår betalningsförmedlare och du bör läsa dess sekretesspolicy och kontakta betalningsförmedlaren direkt för att få svar på dina frågor.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss alla ändringar av sådan personlig information.

 • Information som samlas in automatiskt

I korthet: Viss information - såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatserna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla information om enhet och användning, t.ex. din IP-adress, webbläsar- och enhetskaraktäristika, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra webbplatser och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Liksom många andra företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om detta i vår Policy för cookies.

 • Information som samlats in från andra källor

I korthet: Vi kan samla in begränsade uppgifter från offentliga databaser, marknadsföringspartners, plattformar för sociala medier och andra externa källor.

Vi kan få information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, plattformar för sociala medier (t.ex. Facebook) och andra tredje parter. Exempel på information som vi får från andra källor är: profilinformation från sociala medier (ditt namn, kön, födelsedag, e-post, nuvarande stad, delstat och land, användaridentifikationsnummer för dina kontakter, profilbildens webbadress och annan information som du väljer att offentliggöra), marknadsföringskontakter och sökresultat och länkar, inklusive betalda listor (t.ex. sponsrade länkar).

Hur använder vi informationen?

I korthet: Vi behandlar din information för ändamål som grundar sig på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, uppfyllandet av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra webbplatser för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med hänvisning till våra legitima affärsintressen ("Affärsändamål"), för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig ("Avtal"), med ditt samtycke ("Samtycke") och/eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter ("Rättsliga skäl"). Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi åberopar bredvid varje syfte som anges nedan.
Vi använder den information som vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningen.
 • För att skicka marknadsföring och reklam till dig. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartner kan använda de personuppgifter som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se "Dina rättigheter till skydd av privatlivet" nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • Utföra och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som du gör via webbplatserna.
 • Att publicera vittnesmål med ditt samtycke. Vi lägger upp vittnesmål på våra webbplatser som kan innehålla personlig information. Innan vi publicerar ett vittnesmål kommer vi att få ditt samtycke till att använda ditt namn och ditt vittnesmål. Om du vill uppdatera eller radera ditt vittnesmål kan du kontakta oss på [email protected] och se till att ange ditt namn, plats för vittnesmålet och kontaktuppgifter.
 • Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och samarbeta med tredje parter som gör det) som är skräddarsytt för dina intressen och/eller din plats och för att mäta dess effektivitet. För mer information, se vår Cookie-policy.
 • Begär återkoppling. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra webbplatser.
 • För att skydda våra webbplatser. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla våra webbplatser säkra och skyddade (till exempel för att övervaka och förebygga bedrägerier).
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare med användarens samtycke.
 • För att upprätthålla våra villkor och policyer.
 • För att svara på rättsliga förfrågningar och förhindra skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva granska de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • För andra affärsändamål. Vi kan komma att använda din information för andra affärsändamål, t.ex. dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten hos våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra webbplatser, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Hur använder vi informationen?

I korthet: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi delar och avslöjar din information endast i följande situationer:

 • Efterlevnad av lagar. Vi kan komma att lämna ut din information om vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, myndighetsförfrågningar, ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättslig process, t.ex. som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Livsviktiga intressen och lagliga rättigheter. Vi kan komma att lämna ut din information om vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder i samband med potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet och olaglig verksamhet, eller som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer av tjänster. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och som behöver tillgång till sådan information för att utföra sitt arbete. Exempel på detta är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundtjänst och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatserna, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med webbplatserna över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, fastställa populariteten av visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet.
  En lista över de leverantörer som vi delar dina uppgifter med finns här här.
  Om det inte beskrivs i den här policyn delar, säljer, hyr ut eller byter vi inte ut din information till tredje part för deras reklamsyften.
 • Överföringar av företag. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Annonsörer från tredje part. Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa annonser när du besöker webbplatserna. Dessa företag kan använda information om dina besök på våra webbplatser och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknik för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som är av intresse för dig. Se vår Cookie-policy för ytterligare information.
 • Anknutna företag. Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag, och i så fall kräver vi att dessa dotterbolag följer denna sekretesspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med ditt samtycke. Vi kan lämna ut dina personuppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Använder vi cookies och andra spårningstekniker?

I korthet: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana tekniker och hur du kan vägra vissa cookies finns i våra Cookie-policy.

Annan spårningsteknik

Förutom cookies kan vi använda webbfyrar, pixeltaggar och annan spårningsteknik på webbplatsen för att anpassa webbplatsen och förbättra din upplevelse. En "web beacon" eller "pixeltagg" är ett litet objekt eller en liten bild som är inbäddad på en webbsida eller i ett e-postmeddelande. De används för att spåra antalet användare som har besökt vissa sidor och tittat på e-postmeddelanden och för att samla in andra statistiska uppgifter. De samlar endast in en begränsad uppsättning uppgifter, t.ex. ett cookienummer, tid och datum för visning av sidan eller e-postmeddelandet samt en beskrivning av den sida eller det e-postmeddelande där de finns. Webbfyrar och pixeltaggar kan inte avvisas. Du kan dock begränsa deras användning genom att kontrollera de cookies som interagerar med dem.

Överförs din information internationellt?

I korthet: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar finns i Frankfurt, Tyskland, EU. Om du besöker våra webbplatser från ett land utanför EU bör du vara medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter med vilka vi kan komma att dela din personliga information (se "Utlämnande av din information" ovan), i Tyskland och andra länder .
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du vara säker på att vi har dataskyddslagar eller andra lagar som är lika omfattande som i ditt land. Dessutom vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Sådana åtgärder genomför Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag och mellan oss och våra tredjepartsleverantörer, som kräver att alla sådana mottagare skyddar personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med europeiska dataskyddslagar. Vi har infört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partners och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

Vad är vår inställning till webbplatser från tredje part?

I korthet: Vi är inte ansvariga för säkerheten för information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men som inte är anslutna till våra webbplatser.

Webbplatserna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och sekretessen för uppgifter som du lämnar till tredje part. Uppgifter som samlas in av tredje part omfattas inte av denna sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritets- och säkerhetsrutiner och policyer hos tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från webbplatserna. Du bör granska dessa tredje parters policyer och kontakta dem direkt för att få svar på dina frågor.

Hur länge sparar vi din information?

I korthet: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i denna policy kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än 1 år efter det att ditt konto avslutats.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

I korthet: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från våra webbplatser på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

Samlar vi in information från minderåriga?

I korthet: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år. Genom att använda webbplatserna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende person använder webbplatsen och appen. Om vi får reda på att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om uppgifter som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på följande adress [email protected].

Vilka rättigheter har du när det gäller integritetsskydd?

I korthet: I vissa regioner, t.ex. i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, ii) att begära rättelse eller radering, iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och iv) i tillämpliga fall, att överföra uppgifter. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran kan du använda de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 • Kontoinformation

Du kan när som helst granska eller ändra informationen på ditt konto eller avsluta ditt konto genom att:

 1. Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt konto
 2. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan

När du begär att ditt konto ska avslutas kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Viss information kan dock behållas i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller uppfylla rättsliga krav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra webbplatser. Om du vill välja bort intressebaserad reklam från annonsörer på vår webbplats kan du besöka följande webbplats http://www.aboutads.info/choices/. För ytterligare information, se vår Cookie-policy.

Att välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss på nedanstående adress. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi kommer fortfarande att behöva skicka dig tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto. Du kan också välja att avstå genom att:

 1. Notera dina preferenser när du registrerar ditt konto på webbplatserna.
 2. Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera dina inställningar.
 3. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan

Gör vi uppdateringar av denna policy?

I korthet: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum "Reviderad" och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kan vi meddela dig antingen genom att på ett tydligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

Hur kan du kontakta oss om policyn?

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer om oss eller våra policyer kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress [email protected] eller kontakta oss per post på:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polen

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Bouncer Sp. z o.o.o. (LTD) "personuppgiftsansvarig" för dina personuppgifter.

Winston beställning med lyckligt ansikte

Vi använder cookies för att ge dig den bästa surfupplevelsen, för att analysera trafiken på webbplatsen och för att hantera riktad reklam. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Om du inte accepterar vår policy, stäng den här sidan.

Policy för cookies