Winston
Głowa Winstona

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 01.05.2019

Wprowadzenie

Dziękujemy, że zdecydowałeś się być częścią naszej społeczności w Bouncer Sp. z o.o. (LTD) ("spółka", "my", "nas" lub "nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Kiedy odwiedzasz naszą stronę usebouncer.com ("Strona") i korzystasz z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej nocie o prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Staramy się wyjaśnić Ci w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa masz w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony i naszych usług.

Niniejsze zasady ochrony prywatności odnoszą się do wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszych stron internetowych (takich jak usebouncer.com) lub naszego Portalu Klienta (app.usebouncer.com) ("Apps"), i/lub wszelkie związane z tym usługi, sprzedaż, marketing lub wydarzenia (w niniejszej polityce prywatności nazywamy je łącznie "Strony internetowe“).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, ponieważ pomoże ona w podjęciu świadomej decyzji o udostępnieniu nam swoich danych osobowych.

Spis treści

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK WYKORZYSTAMY TWOJE INFORMACJE?
 3. CZY TWOJA INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA KOMUKOLWIEK?
 4. CZY UŻYWAMY CIASTECZEK I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 5. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE NA SKALĘ MIĘDZYNARODOWĄ?
 6. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO NA STRONACH INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH?
 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 8. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?
 9. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
 10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 11. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI TEJ POLITYKI?
 12. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

Jakie informacje zbieramy?

 • Dane osobowe, które nam ujawniasz:

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam Państwo podają, takie jak nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła i dane dotyczące bezpieczeństwa, informacje dotyczące płatności.

Zbieramy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie podaje nam podczas rejestracji na Stronach lub w Aplikacjach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach na Stronach lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu interakcji z nami i Stronami, wyborów dokonywanych przez użytkownika oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Dane osobowe, które zbieramy, mogą obejmować następujące elementy:

Nazwisko i dane kontaktowe. Zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.

ReferencjeZbieramy hasła, podpowiedzi dotyczące haseł i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta.

Dane dotyczące płatnościGromadzimy dane niezbędne do przetworzenia Państwa płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak numer Państwa instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z Państwa instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez naszego procesora płatności i powinni Państwo zapoznać się z jego polityką prywatności oraz skontaktować się bezpośrednio z procesorem płatności, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Wszystkie dane osobowe, które nam Państwo podają, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne oraz muszą Państwo powiadomić nas o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.

 • Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres IP i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe.

Automatycznie gromadzimy pewne informacje podczas odwiedzania, korzystania lub nawigacji na Stronach. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (np. nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o sposobie i czasie korzystania z naszej Strony oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Stron oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, my również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym dziale Polityka dotycząca ciasteczek.

 • Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: Możemy zbierać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych.

Możemy uzyskać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólnych partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych (takich jak Facebook), a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł to: informacje o profilu w mediach społecznościowych (Twoje imię i nazwisko, płeć, urodziny, e-mail, aktualne miasto, stan i kraj, numery identyfikacyjne użytkownika dla Twoich kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się podać do publicznej wiadomości); marketingowe wskazówki i wyniki wyszukiwania oraz linki, w tym płatne oferty (takie jak linki sponsorowane).

Jak wykorzystujemy informacje?

W skrócie: Przetwarzamy informacje o użytkowniku w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z użytkownikiem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub zgody użytkownika.

Używamy danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych Stron do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe ("Cele biznesowe"), w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem ("Umowna"), za jego zgodą ("Zgoda") i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych ("Powody prawne"). Obok każdego z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne powody przetwarzania, na których się opieramy.
Wykorzystujemy zebrane lub otrzymane informacje:

 • Aby ułatwić proces zakładania konta i logowania.
 • Aby przesłać Ci informacje marketingowe i promocyjneMy i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane do nas przez użytkownika do celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z jego preferencjami marketingowymi. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail (patrz "Prawa użytkownika do prywatności" poniżej).
 • Aby wysłać informacje administracyjne do CiebieMożemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, postanowieniach i zasadach.
 • Wykonuj i zarządzaj swoimi zamówieniamiMożemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do realizacji i zarządzania jego zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywaną za pośrednictwem Stron internetowych.
 • Aby złożyć zeznania za twoją zgodą. Na naszych Stronach zamieszczamy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed zamieszczeniem opinii uzyskamy zgodę użytkownika na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz opinii. Jeśli użytkownik chce zaktualizować lub usunąć swoją opinię, powinien skontaktować się z nami, pisząc na adres [email protected] i podając swoje imię i nazwisko, lokalizację opinii oraz dane kontaktowe.
 • Dostarczanie ukierunkowanej reklamy do CiebieMożemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do jego zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności. Więcej informacji można znaleźć w naszym serwisie internetowym. Polityka Cookie.
 • Prośba o informację zwrotnąMożemy korzystać z Państwa danych w celu uzyskania informacji zwrotnych i skontaktowania się z Państwem w sprawie korzystania z naszych Stron.
 • Aby chronić nasze terenyMożemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszych Stron (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • Aby umożliwić komunikację między użytkownikamiMożemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego z nich.
 • W celu egzekwowania naszych zasad, warunków i polityki.
 • Odpowiadanie na wnioski prawne i zapobieganie szkodomW przypadku otrzymania wezwania do sądu lub innego prawnego żądania, może zaistnieć konieczność sprawdzenia posiadanych przez nas danych w celu ustalenia sposobu udzielenia odpowiedzi.
 • Do innych celów biznesowychMożemy wykorzystywać Państwa informacje do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych stron internetowych, produktów, usług, marketingu i Państwa doświadczeń.

Jak wykorzystujemy informacje?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za zgodą użytkownika, w celu zachowania zgodności z prawem, ochrony jego praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje informacje tylko w następujących sytuacjach:

 • Zgodność z przepisami prawaMożemy ujawnić informacje o użytkowniku, gdy jest to wymagane przez prawo w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub postępowaniem sądowym, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na żądanie władz publicznych dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub wymogów egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy i prawa. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeżeli uznamy, że jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa dowolnej osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym uczestniczymy.
 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usługMożemy udostępnić Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do tych informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na Stronach, co umożliwi im zbieranie danych na temat sposobu interakcji z witrynami w czasie. Informacje te mogą być wykorzystane między innymi do analizy i śledzenia danych, określenia popularności pewnych treści i lepszego zrozumienia aktywności online.
  Lista Sprzedawców, którym udostępniamy Państwa dane, znajduje się na stronie Tutaj.
  O ile nie zostało to opisane w niniejszej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy się żadnymi informacjami o użytkowniku ze stronami trzecimi w celach promocyjnych.
 • Przeniesienia własności przedsiębiorstwMożemy udostępniać lub przekazywać Państwa informacje w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących połączenia, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Reklamodawcy będący osobami trzecimiFirmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach na naszej Stronie (Stronach) i innych stronach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia, w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które Cię interesują. Polityka Cookie w celu uzyskania dalszych informacji.
 • AffiliatesMożemy udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od nich przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Podmiotami stowarzyszonymi są m.in. nasza spółka dominująca oraz wszelkie podmioty zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod naszą wspólną kontrolą.
 • Partnerzy biznesowiMożemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Za Twoją zgodąMożemy ujawnić dane osobowe użytkownika w każdym innym celu za jego zgodą.

Czy używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: Możemy używać ciasteczek i innych technologii śledzenia w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki używamy takich technologii i jak można odmówić przyjęcia niektórych plików cookie znajdują się w naszym dokumencie. Polityka Cookie.

Inne technologie śledzenia

Oprócz plików cookie, w Witrynie możemy używać sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych i innych technologii śledzenia, aby pomóc dostosować Witrynę do potrzeb użytkownika i poprawić jego wrażenia. Sygnał nawigacyjny" lub "znacznik pikselowy" to malutki obiekt lub obrazek osadzony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Służą one do śledzenia liczby użytkowników, którzy odwiedzili poszczególne strony i oglądali wiadomości e-mail, a także do pozyskiwania innych danych statystycznych. Gromadzą one jedynie ograniczony zestaw danych, takich jak numer pliku cookie, godzina i data odsłony strony lub wiadomości e-mail oraz opis strony lub wiadomości e-mail, na której się znajdują. Sygnałów nawigacyjnych i znaczników pikselowych nie można odrzucić. Można jednak ograniczyć ich użycie, kontrolując pliki cookie, które z nimi współdziałają.

Czy Twoje informacje są przekazywane na skalę międzynarodową?

W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać informacje o użytkowniku w krajach innych niż kraj użytkownika.

Nasze serwery znajdują się we Frankfurcie, w Niemczech, w Unii Europejskiej. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych spoza Unii Europejskiej, należy pamiętać, że informacje o nim mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać jego dane osobowe (patrz "Ujawnianie informacji o nim" powyżej), w Niemczech i innych krajach.
Dodatkowo podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem.

Takie środki wdrażają standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych między naszymi spółkami należącymi do grupy oraz między nami a naszymi dostawcami zewnętrznymi, które wymagają od wszystkich takich odbiorców ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nich z terenu EOG zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych dostawców usług i partnerów zewnętrznych, a dalsze szczegóły mogą być dostarczone na żądanie.

Jakie jest nasze stanowisko na stronach internetowych osób trzecich?

W skrócie: Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz innym dostawcom, którzy reklamują, ale nie są powiązani z naszymi stronami internetowymi.

Strony internetowe mogą zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych przekazywanych przez użytkownika stronom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki i politykę prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą zawierać łącza do lub z tych stron. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na swoje pytania.

Jak długo przechowujemy twoje informacje?

W skróciePrzechowujemy informacje o użytkowniku tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszej polityki nie wymaga od nas przechowywania Państwa danych osobowych dłużej niż 1 rok po zamknięciu Państwa konta.

W przypadku, gdy nie mamy stałej, uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania, aż do momentu ich usunięcia.

Jak utrzymać bezpieczeństwo informacji?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest bezpieczny w standardzie 100%. Mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, transmisja danych osobowych do i z naszych Stron odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do usług powinieneś mieć tylko w bezpiecznym środowisku.

Czy zbieramy informacje od nieletnich?

W skrócie: Nie zbieramy świadomie danych od i nie sprzedajemy dzieciom poniżej 18 roku życia.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając ze Stron, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat lub jest rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie ze Strony i Aplikacji przez taką osobę niepełnoletnią pozostającą na jego utrzymaniu. Jeżeli dowiemy się, że dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeżeli użytkownik dowie się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt z nami na adres [email protected].

Jakie są twoje prawa do prywatności?

W skrócieW niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, użytkownik ma prawa umożliwiające lepszy dostęp do swoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) użytkownikowi przysługują pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych użytkownika, (ii) żądania ich poprawienia lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz (iv) w stosownych przypadkach, prawo do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Firma Moneybookers rozpatrzy każdą prośbę i podejmie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed ich wycofaniem.

Jeśli mieszkają Państwo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 • Informacje o koncie

Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć je przez:

 1. Logowanie się do ustawień konta i aktualizacja konta
 2. Kontaktowanie się z nami za pomocą poniższych informacji kontaktowych

Na wniosek użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z aktywnych baz danych, jednak niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy we wszelkich dochodzeniach, egzekwowania naszego Regulaminu i/lub przestrzegania wymogów prawnych.

Ciasteczka i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz wybrać opcję usuwania i odrzucania plików cookie. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie lub odrzucenie plików cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych stron internetowych. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach reklamodawców na naszej stronie internetowej, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszym Polityka Cookie.

Rezygnacja z e-mail marketinguW każdej chwili możesz wypisać się z naszej marketingowej listy mailingowej, klikając na link wypisania się z listy mailingowej w wysyłanych przez nas mailach lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy mailingowej - jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci e-maile związane z usługami, które są niezbędne do administracji i korzystania z Twojego konta. Możesz również zrezygnować z tej opcji:

 1. Zapisywanie preferencji w momencie rejestracji konta na Stronach.
 2. Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj swoje preferencje.
 3. Kontaktowanie się z nami za pomocą poniższych informacji kontaktowych

Czy dokonujemy aktualizacji tej polityki?

W skrócieTak, będziemy aktualizować tę politykę w miarę potrzeb, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą "Revised", a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać od momentu, gdy będzie dostępna. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić o nich użytkownika albo poprzez umieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach, albo poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki chronimy Państwa informacje.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie polityki?

Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania lub uwagi dotyczące nas lub naszych zasad, wyślij nam e-mail na adres [email protected] lub skontaktuj się z nami pocztą na adres:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Polska

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, "administratorem danych" Twoich danych osobowych jest Bouncer Sp. z o.o. (LTD).

Winston szczęśliwa twarz zamówienie