Vanaf februari 2024 gaan miljarden e-mails naar de spam. Dit is waarom en hoe het te voorkomen

6 okt 2023
4

In een gezamenlijke poging om e-mailcommunicatie veiliger en minder onoverzichtelijk te maken, hebben grote e-mailproviders Google en Yahoo introduceren ingrijpende veranderingen. 

Uitgelichte afbeelding van Vanaf februari 2024 gaan miljarden e-mails naar de spam. Dit is waarom en hoe het te voorkomen

Vanaf februari 2024 zullen deze wijzigingen nieuwe eisen opleggen aan bulkverzenders, gedefinieerd als degenen die meer dan 5.000 e-mails per dag versturen naar Gmail- en Yahoo-adressen. 

De implicaties van deze wijzigingen zijn verstrekkend en kunnen ertoe leiden dat miljarden e-mails als spam worden geclassificeerd.

Wat verandert er?

Zowel Google als Yahoo nemen substantiële stappen om de beveiliging van e-mail te verbeteren en spam te verminderen. De veranderingen zijn als volgt:

#1 E-mailverificatie

Bulkverzenders moeten hun e-mails verifiëren aan de hand van gevestigde best practices. Google, bijvoorbeeld, eist een vorm van authenticatie voor e-mails die naar Gmail-adressen worden gestuurd, wat heeft geleid tot een 75% vermindering van niet-geauthenticeerde berichten. Yahoo eist ook sterkere e-mailverificatie door gebruik te maken van industriestandaarden zoals SPF, DKIM en DMARC.

#2 Gemakkelijk uitschrijven

Google en Yahoo maken het verplicht voor grote verzenders om een uitschrijven met één klik knop in hun e-mails. Google zal eisen dat deze afmeldingsverzoeken binnen twee dagen worden verwerkt. Yahoo benadrukt ook dat er weinig gebruik is gemaakt van deze functie en zal dit nu verplicht stellen.

#3 Drempel spampercentage

Google zal een "duidelijke spamdrempel" van 0,3% van verzonden berichten afdwingen, zoals gemeten door Google's Postmaster Tools. Yahoo, dat geen percentage opgeeft, gaat ook een drempel instellen om spamvrije mailboxen te garanderen.

Wie zal worden beïnvloed

Praktisch iedereen die meer dan 5.000 e-mails per dag verstuurt, wordt direct getroffen. Hieronder vallen:

Marketingbureaus

Vooral degenen die gespecialiseerd zijn in e-mailmarketingcampagnes zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe technische vereisten.

Platformen voor e-commerce

Deze bedrijven sturen vaak e-mails in bulk voor promoties, updates en transactiebevestigingen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze aan de regels voldoen om te voorkomen dat hun e-mails als spam worden aangemerkt.

Nieuwsbrieven en abonnementsdiensten

Deze diensten, die vaak grote hoeveelheden e-mails versturen, zullen zich ook aan de nieuwe richtlijnen moeten houden om ervoor te zorgen dat hun e-mails de beoogde ontvangers bereiken.

Hoe is het een uitdaging voor e-mailverzenders?

De nieuwe vereisten brengen verschillende uitdagingen met zich mee:

Technische revisie

De behoefte aan sterke e-mailverificatieprotocollen kan aanzienlijke veranderingen in bestaande e-mailsystemen noodzakelijk maken. Dit betekent dat SPF, DKIM en DMARC, technische standaarden voor e-mailverificatie, moeten worden geïmplementeerd.

Betrokkenheid van de gebruiker

De introductie van een afmeldingsfunctie met één klik kan mogelijk leiden tot hogere afmeldingspercentages, wat van invloed is op de statistieken over gebruikersbetrokkenheid.

Spampercentage bewaking

Google heeft een "duidelijke spamdrempel" ingesteld van 0,3% van verzonden berichten. Dit vereist voortdurende controle en aanpassingen van e-mailinhoud en aflevermethoden om onder deze drempel te blijven.

Hoe bereid je je voor?

Authenticatiemethoden herzien en bijwerken

Dit omvat het implementeren of bijwerken van SPF-, DKIM- en DMARC-records in je e-mailinstellingen.

Gebruiker implementeert uitschrijven met één klik

Zorg ervoor dat alle uitgaande e-mails een afmeldknop bevatten waarmee je je met één klik kunt afmelden en zorg ervoor dat afmeldverzoeken binnen twee dagen worden verwerkt, volgens de richtlijnen van Google.

Spam controleren

Gebruik tools zoals de Postmasterhulpprogramma's van Google om uw spampercentages te controleren en de nodige aanpassingen te doen om onder de ingestelde drempel te blijven. Gebruik Bouncer om uw lijsten te verifiëren zodat u niet als spammer wordt gezien! ☺️

Door zich aan te passen aan deze nieuwe vereisten kunnen bulkverzenders effectief blijven communiceren met hun publiek en tegelijkertijd bijdragen aan een veiligere en minder rommelige e-mailomgeving voor alle gebruikers.

Uitsmijter CTA


Niets om nu op te wachten. Tijd om actie te ondernemen voordat anderen dat zouden doen. Meld u aan voor een gratis Bouncer-account om te zien hoe kwetsbaar (of niet!) je lijsten zijn! 

 

Lijn en stippen