8 najlepších e-mailových metrík na sledovanie úspešnosti kampane

jún 24, 2024
13

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké sú najlepšie e-mailové metriky na sledovanie úspešnosti kampaní? V rozsiahlom prostredí e-mailového marketingu môže byť pochopenie toho, ktoré metriky sledovať, kľúčom k odhaleniu plného potenciálu vašich kampaní.

Sledovanie metrík e-mailu - titulná fotografia

Sledovanie správnych ukazovateľov vám pomôže vypočítať príjmy, optimalizovať stratégiu a zlepšiť celkový výkon. Pri plných schránkach vašich odberateľov, ktorí súperia o pozornosť, vás môže zameranie sa na tieto kľúčové ukazovatele odlíšiť. Tu je niekoľko dôvodov, prečo poznanie miery je percento, na ktorom skutočne záleží, zmení váš úspech v e-mailovom marketingu.

E-mailové metriky pre e-mailové marketingové kampane

e-mailové metriky

#1 Miera otvorenosti

Miera otvorenia je kľúčový ukazovateľ v e-mailovom marketingu, ktorý meria percento príjemcov, ktorí otvorili daný e-mail. Poukazuje na účinnosť vašich riadkov predmetu a relevantnosť vašich e-mailov pre vaše publikum.

Prečo je to dôležité: Vysoká miera otvorenia naznačuje, že vaše e-maily sú pútavé a že vaše predmety sú dostatočne presvedčivé na to, aby upútali pozornosť príjemcu. Je to hlavný ukazovateľ celkového stavu vašej e-mailovej marketingovej stratégie, ktorý odráža počiatočný záujem vašich odberateľov.

Ako ho vypočítať:

Miera otvorenia = (počet otvorených e-mailov/počet doručených e-mailov)×100

Kedy ho použiť: Miera otvorenia sa najlepšie používa ako primárny ukazovateľ na hodnotenie výkonnosti vašich e-mailových kampaní, najmä v počiatočných fázach zapojenia príjemcov. Je obzvlášť dôležitá, keď testujete rôzne predmety alebo sa snažíte pochopiť preferencie svojho publika.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrá miera otvorenia sa líši v závislosti od odvetvia, ale vo všeobecnosti sa pohybuje medzi 15-25%. Miera otvorenia nižšia ako 15% môže naznačovať problémy s doručiteľnosťou e-mailov, účinnosťou predmetu alebo kvalitou zoznamu. Naopak, miera nad 25% je vynikajúca a naznačuje vysokú angažovanosť.

Ako to zlepšiť: Ak chcete zvýšiť počet otvorení, zvážte nasledujúce stratégie:

 • Vytvorte presvedčivé a stručné predmety.
 • Prispôsobte svoje e-maily, aby boli pre príjemcov relevantnejšie.
 • Segmentujte svoj e-mailový zoznam a zamerajte sa na konkrétne skupiny s obsahom na mieru.
 • Uistite sa, že vaše e-maily sú prispôsobené mobilným zariadeniam, pretože mnohí príjemcovia otvárajú e-maily na svojich mobilných zariadeniach.

#2 Miera prekliku (CTR)

Click-Through Rate (CTR) je kľúčová metrika e-mailového marketingu, ktorá meria percento príjemcov, ktorí klikli na jeden alebo viac odkazov v e-maile. Poskytuje hlbší prehľad o tom, ako pútavý je obsah vášho e-mailu a ako účinné sú vaše výzvy na akciu (CTA).

Prečo je to dôležité: CTR je rozhodujúci na posúdenie priameho zapojenia príjemcov do obsahu vašich e-mailových kampaní. Pomáha určiť, či vaše publikum považuje vaše e-maily za dostatočne presvedčivé na to, aby podniklo ďalšie kroky, čo je nevyhnutné na dosiahnutie konverzií a cieľov e-mailového marketingu.

Ako ho vypočítať:

Miera prekliku = (počet kliknutí/počet doručených e-mailov)×100

Kedy ho použiť: CTR je obzvlášť užitočný na vyhodnotenie účinnosti obsahu, rozloženia a CTA vášho e-mailu. Je to dôležitá metrika, ktorú je potrebné sledovať v každej e-mailovej marketingovej kampani, najmä ak je jej cieľom zvýšiť návštevnosť vašich webových stránok alebo vstupných stránok.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrý CTR sa líši podľa odvetvia, ale vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí 2-5%. Miera pod týmto rozpätím môže naznačovať, že váš obsah alebo CTA nerezonujú s vaším publikom, zatiaľ čo miera nad 5% je vynikajúca a naznačuje vysokú angažovanosť.

Ako to zlepšiť: Ak chcete zlepšiť CTR, zamerajte sa na:

 • Vytváranie jasných a presvedčivých CTA, ktoré podporujú kliknutia.
 • Zabezpečenie toho, aby bol obsah vašich e-mailov relevantný a hodnotný pre vaše publikum.
 • Používanie vizuálne príťažlivých a mobilných dizajnov.
 • Prispôsobenie e-mailov tak, aby lepšie vyhovovali potrebám a záujmom príjemcov.
 • A/B testovanie rôznych prvkov e-mailu, ako sú tlačidlá CTA, obrázky a text.

Implementáciou týchto stratégií môžete zvýšiť účinnosť svojich e-mailových kampaní a zvýšiť návštevnosť požadovaných cieľov.

#3 Miera odhlásenia

Miera odhlásenia je dôležitá metrika e-mailového marketingu, ktorá meria percento príjemcov, ktorí sa po prijatí e-mailu odhlási zo zoznamu. Slúži ako kľúčový ukazovateľ spokojnosti odberateľov a celkového stavu vášho e-mailového marketingového programu.

Prečo je to dôležité: Vysoká miera odhlásenia môže signalizovať, že vaše e-maily nespĺňajú očakávania alebo záujmy vašich odberateľov, čo môže mať negatívny vplyv na reputáciu odosielateľa a doručiteľnosť e-mailov. Monitorovanie tejto metriky vám pomôže pochopiť, do akej miery je obsah vašich e-mailov v súlade s preferenciami odberateľov.

Ako ho vypočítať:

Miera odhlášok = (počet odhlášok/počet doručených e-mailov)×100

Kedy ho použiť: Pomocou miery odhlásenia vyhodnocujte priebežnú relevantnosť a kvalitu obsahu e-mailov. Táto metrika je dôležitá najmä vtedy, keď zaznamenáte náhly nárast počtu odhlásených odberateľov, čo môže naznačovať problémy s nedávnymi e-mailovými kampaňami alebo zmeny v očakávaniach odberateľov.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrá miera odhlásenia je zvyčajne nižšia ako 0,5%. Miera vyššia ako táto môže naznačovať nespokojnosť vašich odberateľov alebo zlé cielenie e-mailov. Udržiavanie tejto miery na nízkej úrovni je kľúčové pre udržanie zdravého zoznamu e-mailov a silnej reputácie odosielateľa.

Ako to zlepšiť: Ak chcete znížiť mieru odhlásenia, zvážte nasledujúce stratégie:

 • Segmentujte svoj e-mailový zoznam, aby ste zabezpečili zasielanie relevantného obsahu konkrétnym skupinám účastníkov.
 • Prispôsobte svoje e-maily individuálnym preferenciám príjemcov.
 • Uistite sa, že frekvencia vašich e-mailov zodpovedá očakávaniam vašich odberateľov.
 • Pravidelne aktualizujte a čistite svoj e-mailový zoznam, aby ste odstránili neaktívnych odberateľov.
 • Poskytnite jasné a ľahko nájditeľné odkazy na odhlásenie, aby ste si zachovali dôveru a dodržiavanie predpisov.

Zameraním sa na tieto oblasti môžete zlepšiť udržanie odberateľov, zvýšiť lojalitu zákazníkov a optimalizovať výkonnosť svojich e-mailových marketingových kampaní.

#4 Konverzný pomer

Miera konverzie je jednou z najdôležitejších metrík e-mailového marketingu, ktorá meria percento príjemcov e-mailov, ktorí po kliknutí na váš e-mail vykonajú požadovanú akciu. Touto akciou môže byť uskutočnenie nákupu, vyplnenie formulára alebo prihlásenie sa na odber služby.

Prečo je to dôležité: Miera konverzie priamo ovplyvňuje vaše hospodárske výsledky a odráža účinnosť vašej e-mailovej marketingovej stratégie pri dosahovaní jej cieľov. Vysoká miera konverzie naznačuje, že váš e-mailový obsah, ponuky a CTA sú presvedčivé a dobre cielené.

Ako ho vypočítať:

Miera konverzie = (počet konverzií/počet kliknutí)×100

Kedy ho použiť: Používajte mieru konverzie na vyhodnotenie úspešnosti e-mailových kampaní zameraných na podporu konkrétnych akcií. Táto metrika je kľúčová pre podniky elektronického obchodu a všetky marketingové aktivity zamerané na generovanie potenciálnych zákazníkov alebo predaja.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrá miera konverzie sa v jednotlivých odvetviach značne líši, ale vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí 2-5%. Miera pod týmto rozpätím môže naznačovať problémy s vašou vstupnou stránkou, ponukou alebo celkovým súladom s potrebami vášho publika. Miera nad 5% je vynikajúca a naznačuje vysokú účinnosť.

Ako to zlepšiť: Ak chcete zvýšiť mieru konverzie, zvážte:

 • Uistite sa, že obsah e-mailu je v úzkom súlade s ponukou a CTA.
 • Vytváranie jasných a presvedčivých CTA, ktoré vyniknú.
 • A/B testovanie rôznych prvkov e-mailov a vstupných stránok.
 • Ponúkanie stimulov, ako sú zľavy alebo bezplatné skúšky.
 • Prispôsobenie e-mailov tak, aby lepšie vyhovovali potrebám príjemcov.

Zameraním sa na tieto stratégie môžete zvýšiť účinnosť svojich e-mailových kampaní a dosiahnuť vyššie konverzie, čo prispeje k lepšej návratnosti investícií.

#5 Miera odskočenia

Bounce rate je kľúčová metrika e-mailového marketingu, ktorá meria percento e-mailov, ktoré neboli úspešne doručené do schránok príjemcov. Existujú dva typy odoziev: tvrdé odozvy (trvalé zlyhanie doručenia) a mäkké odozvy (dočasné problémy).

Prečo je to dôležité: Vysoká miera odmietnutia môže poškodiť povesť odosielateľa a ovplyvniť doručiteľnosť e-mailov. Monitorovanie miery odchodov vám pomôže udržať čistý zoznam e-mailov a zabezpečí, že sa vaše e-maily dostanú k plánovanému publiku.

Ako ho vypočítať:

Miera odmietnutia = (Počet odmietnutých e-mailovPočet odoslaných e-mailov)×100

Kedy ho použiť: Pomocou bounce rate môžete posúdiť kvalitu svojho e-mailového zoznamu a doručiteľnosť svojich e-mailových kampaní. Pravidelné monitorovanie je nevyhnutné na udržanie zdravého zoznamu e-mailov a na predchádzanie problémom s poskytovateľmi e-mailových služieb.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrá miera odskočenia je zvyčajne nižšia ako 2%. Vyššie miery naznačujú problémy s vaším e-mailovým zoznamom, napríklad neaktuálne alebo neexistujúce e-mailové adresy. Udržiavanie nízkej miery odmietnutia je rozhodujúce pre zachovanie reputácie odosielateľa.

Ako to zlepšiť: Ak chcete znížiť mieru odmietnutia, skúste:

 • Pravidelné čistenie e-mailového zoznamu s cieľom odstrániť neplatné alebo neaktívne adresy.
 • Používanie metód dvojitého prihlásenia na potvrdenie e-mailových adries účastníkov.
 • Zabezpečenie, aby obsah a predmety e-mailov neboli označené spamovými filtrami.
 • monitorovanie a riešenie akýchkoľvek problémov s doručiteľnosťou nahlásených poskytovateľom e-mailových služieb.

Zavedením týchto postupov môžete zlepšiť doručiteľnosť e-mailov a zabezpečiť, aby sa vaše kampane dostali k plánovanému publiku.

#6 Počet sťažností na spam

Miera sťažností na spam meria percento príjemcov, ktorí označili váš e-mail ako spam. Táto metrika je veľmi dôležitá na pochopenie toho, ako sú vaše e-maily vnímané, a na zabezpečenie súladu s osvedčenými postupmi e-mailového marketingu.

Prečo je to dôležité: Vysoký počet sťažností na nevyžiadanú poštu môže vážne poškodiť vašu povesť odosielateľa a viesť k tomu, že poskytovatelia internetových služieb (ISP) vaše e-maily zablokujú. Monitorovanie tejto miery vám pomôže identifikovať a riešiť problémy, ktoré môžu spôsobovať, že príjemcovia označujú vaše e-maily ako spam.

Ako ho vypočítať:

Počet sťažností na nevyžiadanú poštu = (počet sťažností na nevyžiadanú poštu - počet doručených e-mailov) × 100

Kedy ho použiť: Pomocou miery sťažností na nevyžiadanú poštu môžete posúdiť prijateľnosť svojich e-mailových kampaní a identifikovať potenciálne problémy s obsahom, frekvenciou alebo cielením e-mailov. Táto metrika je obzvlášť dôležitá na udržiavanie dobrých vzťahov s poskytovateľmi internetových služieb a na zabezpečenie vysokej miery doručiteľnosti.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrá miera sťažností na spam je zvyčajne nižšia ako 0,1%. Vyššie miery naznačujú vážne problémy s vašimi e-mailovými postupmi a vyžadujú si okamžitú pozornosť, aby ste sa vyhli problémom s doručiteľnosťou a prípadnému zaradeniu na čiernu listinu.

Ako to zlepšiť: Ak chcete znížiť počet sťažností na spam, zvážte:

 • Zabezpečenie relevantnosti a hodnoty vašich e-mailov pre príjemcov.
 • Jasné označenie identity odosielateľa a uvedenie ľahko nájditeľných odkazov na odhlásenie.
 • Vyhýbanie sa klamlivým predmetom a obsahu.
 • Pravidelné čistenie e-mailového zoznamu s cieľom odstrániť nezainteresovaných alebo neaktívnych odberateľov.
 • Používanie renomovaného poskytovateľa e-mailových služieb, ktorý monitoruje a spravuje sťažnosti na spam.

Zameraním sa na tieto stratégie môžete udržať nízku mieru sťažností na spam, chrániť povesť odosielateľa a zabezpečiť dlhodobý úspech svojich e-mailových marketingových kampaní.

#7 Miera prekliku na otvorenie (CTOR)

Click-to-Open Rate (CTOR) je dôležitá metrika e-mailového marketingu, ktorá meria percento príjemcov, ktorí klikli na odkaz v e-maile po jeho otvorení. Táto metrika poskytuje hlbší prehľad o tom, ako presvedčivý je obsah vášho e-mailu a výzvy na akciu (CTA) pre tých, ktorí si váš e-mail skutočne prečítali.

Prečo je to dôležité: CTOR vám pomôže vyhodnotiť účinnosť obsahu a dizajnu e-mailov pri zapájaní publika. Vysoká hodnota CTOR naznačuje, že obsah vášho e-mailu dobre rezonuje s príjemcami a úspešne ich vedie k akcii.

Ako ho vypočítať: Miera prekliku na otvorenie (CTOR)=(počet jedinečných preklikov/počet jedinečných otvorení)×100

Kedy ho použiť: CTOR je obzvlášť užitočný, keď chcete zistiť úroveň zapojenia do obsahu e-mailu medzi tými, ktorí už prejavili záujem otvorením e-mailu. Táto metrika je nevyhnutná na optimalizáciu obsahu a CTA vo vašich e-mailových kampaniach.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrý CTOR sa vo všeobecnosti pohybuje v rozmedzí 10-20% v závislosti od odvetvia. Miera pod týmto rozsahom môže naznačovať, že váš obsah alebo CTA nie sú dostatočne pútavé, zatiaľ čo miera nad 20% naznačuje vysoko efektívny obsah e-mailu.

Ako to zlepšiť: Ak chcete zlepšiť svoj CTOR, zvážte tieto stratégie:

 • Uistite sa, že obsah vašich e-mailov je relevantný a poskytuje hodnotu pre vaše publikum.
 • Navrhnite jasné a presvedčivé CTA, ktoré vyniknú a podnietia k akcii.
 • Používajte pútavé vizuálne prvky a prehľadné rozvrhnutie na zvýšenie čitateľnosti.
 • Prispôsobte svoje e-maily individuálnym preferenciám príjemcov.
 • Testujte rôzne prvky e-mailov metódou A/B, aby ste zistili, čo funguje najlepšie.

Zameraním sa na tieto aspekty môžete zvýšiť angažovanosť svojich e-mailových kampaní a dosiahnuť vyššiu mieru kliknutí a otvorení.

#8 Príjmy za e-mail (RPE)

Revenue per Email (RPE) je kľúčová metrika e-mailového marketingu, ktorá meria priemerný príjem z každého e-mailu odoslaného v rámci kampane. Táto metrika vám pomôže pochopiť priamy finančný vplyv vášho e-mailového marketingového úsilia.

Prečo je to dôležité: RPE je veľmi dôležitý na posúdenie návratnosti investícií (ROI) vašich e-mailových marketingových kampaní. Poskytuje jasný obraz o tom, ako efektívne vaše e-maily podporujú predaj a generujú príjmy, a pomáha vám prijímať informované rozhodnutia o vašej stratégii e-mailového marketingu.

Ako ho vypočítať: Príjmy na e-mail (RPE)=Celkové dosiahnuté príjmy/počet odoslaných e-mailov

Kedy ho použiť: Využívajte RPE na hodnotenie finančnej výkonnosti e-mailových kampaní, najmä ak je ich hlavným cieľom zvýšenie predaja alebo konverzie. Táto metrika je nevyhnutná pre podniky elektronického obchodu a akékoľvek marketingové úsilie zamerané na generovanie príjmov.

Dobré/špatné hodnoty: Dobrá RPE sa výrazne líši podľa odvetvia a povahy výrobku alebo služby. Avšak neustále zvyšovanie RPE v priebehu času naznačuje úspešnú stratégiu e-mailového marketingu. Klesajúca RPE môže signalizovať potrebu prehodnotiť obsah e-mailu, zacielenie alebo ponuky.

Ako to zlepšiť: Ak chcete zvýšiť RPE, zvážte tieto taktiky:

 • Zacielenie e-mailov na správne segmenty publika s cieľom zvýšiť ich relevantnosť.
 • Vytvárajte presvedčivé predmety e-mailov a obsah, ktorý podporuje predaj.
 • Ponúkajte exkluzívne ponuky alebo zľavy, aby ste motivovali k nákupu.
 • Používajte personalizované odporúčania na základe predchádzajúceho nákupného správania.
 • Neustále testujte a optimalizujte e-maily s cieľom zvýšiť ich výkon.

Zameraním sa na tieto stratégie môžete maximalizovať príjmy z e-mailových kampaní a zlepšiť celkovú ziskovosť svojho e-mailového marketingu.

Vyvrátenie mýtov: Bežné mylné predstavy o metrikách e-mailového marketingu

Samozrejme, existuje niekoľko mylných predstáv, ktoré môžu zavádzať stratégie a ovplyvňovať výkonnosť kampaní.
 

Úspešný e-mail

 
Poďme vyvrátiť tri prevládajúce mýty, aby sme lepšie pochopili kľúčové metriky e-mailového marketingu a osvedčené postupy.

Mýtus 1: Vysoký počet odhlášok je vždy zlým znamením

Objasnenie: Hoci vysoká miera odhlásenia môže naznačovať problémy s vašimi e-mailovými kampaňami, nemusí byť vždy negatívna. Niekedy odhlásenia pomáhajú vyčistiť váš zoznam odberateľov a zabezpečujú, že vaše e-maily sa dostanú k príjemcom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Čistejší zoznam môže zlepšiť mieru doručiteľnosti a celkovú výkonnosť vašich e-mailov. Je dôležité analyzovať, prečo sa príjemcovia odhlasujú - či už je to kvôli nerelevantnému obsahu, frekvencii e-mailov alebo iným faktorom - a využiť tieto informácie na zlepšenie budúcich e-mailov. Zahrnutie jasného odkazu na odhlásenie z odberu tiež buduje dôveru a súlad s predpismi o e-mailovom marketingu.

Mýtus 2: Odrazené e-maily znamenajú zlé služby e-mailového marketingu

Objasnenie: Odmietnuté e-maily sa môžu vyskytnúť z rôznych dôvodov, ktoré nemusia nevyhnutne odrážať kvalitu vašich e-mailových marketingových služieb. Neexistujúce e-mailové adresy, plné schránky alebo dočasné problémy so serverom môžu spôsobiť odmietnutie e-mailov. Pre e-mailového marketéra je veľmi dôležité rozlišovať medzi tvrdými (hard bounces) (trvalými problémami) a mäkkými (soft bounces) (dočasnými problémami), aby mohol prijať príslušné opatrenia. Pravidelná aktualizácia zoznamu e-mailov a používanie analýzy e-mailov na monitorovanie miery odchodov môže pomôcť udržať zdravú mieru doručiteľnosti a zvýšiť výkonnosť e-mailov.

Mýtus 3: Lepšie predmety zaručujú vyššiu mieru preklikov

Objasnenie: Lepšie predmety e-mailov síce môžu zlepšiť mieru otvorenia, ale priamo nezaručujú vyššiu mieru prekliku (CTR). Hlavnou úlohou predmetu je nalákať príjemcov, aby e-mail otvorili. Avšak obsah vnútri e-mailu vrátane výzvy na akciu, relevantnosti a dizajnu zohráva významnejšiu úlohu pri podnecovaní kliknutí. Ak chcete zlepšiť CTR, zamerajte sa na poskytovanie hodnotného obsahu, používanie presvedčivých CTA a zabezpečenie bezproblémového používateľského zážitku z e-mailu na vstupnú stránku. Využívanie e-mailovej analytiky môže pomôcť merať úspech a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné v e-mailových kampaniach zlepšiť.
 

E-mailové obálky

Mýtus 4: Počet doručených e-mailov sa rovná úspechu kampane

Objasnenie: Hoci počet doručených e-mailov je dôležitým ukazovateľom, nezaručuje úspech e-mailovej kampane. Doručenie jednoducho znamená, že e-maily sa dostali do schránky príjemcu, ale nezohľadňuje, či boli e-maily otvorené, prečítané alebo či sa na ne reagovalo. Ak chcete skutočne merať úspech, zamerajte sa na to, koľko odberateľov sa zapojí do vášho obsahu, napríklad na mieru prekliknutia a mieru konverzie. Okrem toho vysoká miera doručenia môže byť zavádzajúca, ak značná časť týchto e-mailov skončí v priečinku so spamom. Využívanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti e-mailového marketingu, ako sú miera otvorenia, miera prekliknutia a miera konverzie, poskytuje komplexnejší pohľad na výkonnosť vašej kampane.

Mýtus 5: Rýchlosť rastu zoznamu e-mailov je najdôležitejšou metrikou

Objasnenie: Hoci je zdravý rast zoznamu, ktorý meria, koľko nových odberateľov získate v priebehu času, nevyhnutný, nemal by byť jediným cieľom. Veľký zoznam s neaktívnymi alebo nezainteresovanými odberateľmi môže poškodiť účinnosť vašej e-mailovej kampane a povesť odosielateľa. Rozhodujúce ukazovatele, ako je miera zapojenia, miera konverzie a miera odhlásenia, sú rovnako dôležité. Je lepšie mať menší zoznam s vysokou mierou zapojenia ako veľký zoznam s nízkou mierou zapojenia. Pravidelne vypočítavajte mieru rastu zoznamu, ale vyvažujte ju stratégiami na zapojenie odberateľov a zabezpečte, aby vaše marketingové e-maily mali odozvu u vášho publika.

Mýtus 6: Všetci e-mailoví klienti ovplyvňujú e-mailové kampane rovnako

Objasnenie: Častým omylom je, že všetci e-mailoví klienti ovplyvňujú výkonnosť e-mailových kampaní rovnakým spôsobom. Skutočnosť je však taká, že rôzni e-mailoví klienti, napríklad Apple Mail, Gmail alebo Outlook, môžu výrazne ovplyvniť výkonnosť kampaní. Napríklad používatelia služby Apple Mail často využívajú lepšie vykresľovanie e-mailov, čo môže viesť k vyššej miere zapojenia. Naopak, niektorí e-mailoví klienti môžu e-maily filtrovať agresívnejšie, v dôsledku čoho môžu skončiť v priečinku so spamom.

Pochopenie správania rôznych e-mailových klientov je kľúčové pre optimalizáciu vašich kampaní. Odberatelia majú napríklad tendenciu otvárať e-maily na mobilných zariadeniach, čo znamená, že navrhovanie e-mailov vhodných pre mobilné zariadenia môže zvýšiť angažovanosť. Okrem toho riešenie problémov, ako je neexistujúca e-mailová adresa alebo soft bounce, si vyžaduje dôkladné monitorovanie a pravidelné čistenie zoznamu, aby sa zachovala vysoká miera doručiteľnosti.
 

Odosielanie mnohých farebných e-mailov

 
Používanie spoľahlivého poskytovateľa e-mailových služieb a efektívnej e-mailovej platformy vám pomôže sledovať tieto zmeny prostredníctvom podrobnej analýzy. Dôležité metriky, ako napríklad miera otvorenia a miera prekliknutia, sa musia sledovať v rôznych e-mailových klientoch, aby ste pochopili ich špecifický vplyv. Pri výpočte príjmov z e-mailových kampaní je nevyhnutné zvážiť, ako rôzni e-mailoví klienti prispievajú k celkovému výkonu.

Záver

Sledovanie správnych metrík e-mailového marketingu je kľúčové pre úspech vašich e-mailových kampaní. Zameraním sa na metriky, ako je miera konverzie, miera prekliku a príjem na e-mail, môžete optimalizovať svoju stratégiu a dosiahnuť lepšie výsledky. Nezabudnite monitorovať výkonnosť riadkov predmetu, vybavovať sťažnosti na spam a spravovať odkazy na odhlásenie, aby ste si udržali dobrú povesť odosielateľa. Analýza doručených e-mailov a zapojenie nových odberateľov vám pomôže doladiť váš prístup a maximalizovať účinnosť kampane. Teraz je rad na vás, aby ste tieto poznatky implementovali a dosiahli vynikajúce výsledky. Veľa šťastia!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je to e-mailová metrika?

Metrika e-mailového marketingu meria výkonnosť e-mailových kampaní. Zahŕňa metriky, ako je miera prekliku, miera otvorenia a miera konverzie, ktoré pomáhajú posúdiť úspešnosť kampane a optimalizovať stratégie.

Čo je KPI v e-maile?

KPI (Key Performance Indicator) v e-mailovom marketingu sleduje základné aspekty e-mailových kampaní. Medzi dôležité KPI v e-mailovom marketingu patrí miera otvorenia, miera prekliknutia, miera konverzie a miera odhlásenia, ktoré poukazujú na celkovú účinnosť kampane.

Ako vypočítavate e-mailové metriky?

Vypočítajte e-mailové metriky vydelením požadovanej akcie počtom odoslaných alebo doručených e-mailov. Napríklad miera prekliku je percento kliknutí z doručených e-mailov, čím sa meria zapojenie a účinnosť.

Ako merať e-mailovú komunikáciu?

Merajte e-mailovú komunikáciu pomocou dôležitých metrík e-mailového marketingu, ako sú miera otvorenia, miera prekliknutia a miera konverzie. Tieto metriky poskytujú prehľad o zapojení príjemcov, výkonnosti e-mailových kampaní a celkovej účinnosti pri oslovovaní vášho publika.

 

Čiary a bodky