Ako budovať silné vzťahy so zákazníkmi

aug 23, 2022
6

Vzťahy so zákazníkmi sú základom väčšiny podnikov. Existuje niekoľko stratégií a taktík, ktoré môžete použiť na optimalizáciu svojich stratégií vzťahov so zákazníkmi, pričom pri mnohých z nich je spokojnosť zákazníkov najvyššou prioritou, a to aj počas marketingových stratégií a kampaní.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o vzťahovom prístupe k marketingu, o tom, ako môžete využiť svoje marketingové stratégie na budovanie lepších vzťahov so zákazníkmi, a o ďalších stratégiách, ktoré môžete použiť na udržanie silných vzťahov, ktoré si vytvoríte, a na podporu väčšej lojality zákazníkov.

Na čo sa zameriava marketing v ére vzťahov?

Každý majiteľ firmy dnes vie, že dobré vzťahy so zákazníkmi sú kľúčové pre úspech. Silné vzťahy so zákazníkmi sú dôležité, pretože udávajú tón tomu, ako si ostatní myslia o vašej firme a jej produktoch alebo službách. Z tohto dôvodu je potrebné zamerať sa na vytváranie silnejších vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom marketingu, a nie len na rozprávanie o tom, aký je výrobok skvelý a prečo by si ho mali kúpiť. Silné vzťahy so zákazníkmi majú pre podniky rôzne výhody vrátane väčšej stability z opakovaných zákaziek, väčšieho počtu nákupov a peňazí, ktoré sa v podniku časom minú, a lepšieho marketingu ústneho podania, pretože zákazníci, ktorí sú spokojní a majú pocit, že majú silný vzťah s vašou značkou, o nej budú s väčšou pravdepodobnosťou hovoriť s ostatnými.

Čo je to vzťahový prístup k marketingu?

Marketing vzťahov sa vzťahuje na celý rad činností a taktík používaných pri marketingu zákazníkom, ktoré sú založené na budovaní a udržiavaní personalizovaného vzťahu so zákazníkom. Zameriava sa na sprevádzanie zákazníkov nákupným procesom a na pokračovanie posilňovania pevného vzťahu a lojality zákazníkov počas celého životného cyklu.

V porovnaní s transakčným marketingom, ktorý sa viac zameriava na produkt a na to, aby zákazníci uskutočnili nákup, je vzťahový marketing oveľa viac zameraný na zákazníka. Často je aj efektívnejší, pretože presvedčiť niekoho, aby s niečím súhlasil, je jednoduchšie, ak s ním máte dobrý vzťah. Na druhej strane je oveľa ťažšie presvedčiť nového potenciálneho zákazníka, aby si kúpil vašu firmu, ak ste predtým nevyvinuli žiadne úsilie na vybudovanie akéhokoľvek vzťahu s ním. Vzťahový marketing spočíva v tom, že svojich zákazníkov lepšie spoznáte, venujete im čas, aby ste im predstavili seba a to, čo ponúkate, a odpoviete im na všetky otázky, ktoré by mohli mať, skôr než sa ich na niečo opýtate.

Výhody programu marketingu vzťahov

Marketingové stratégie vzťahov majú rôzne výhody pre budovanie lepších vzťahov so zákazníkmi vašej značky. Ak sa dobre vykoná, dobrá kampaň marketingu vzťahov môže mať pre vašu firmu niekoľko vynikajúcich výhod vrátane zlepšenia lojality a udržania zákazníkov, čo vedie k väčšiemu počtu nákupov a výraznejším ziskom, a viac príležitostí na úspešný up-sell a cross-sell pre publikum, ktoré si váži vašu spoločnosť a cíti sa s ňou spojené, a lepšie povedomie o značke a ústny marketing prostredníctvom recenzií a odporúčaní zákazníkov.

Budovanie vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom efektívneho marketingu

Marketing je rozsiahly proces, ktorého cieľom je prilákať zákazníkov k nákupu výrobkov pomocou rôznych propagačných a reklamných techník. Ak sa vykonáva efektívne, spojí podnik s novými zákazníkmi alebo klientmi a zabezpečí, aby im boli oznámené potrebné informácie. Spoločnosti vo všetkých odvetviach často investujú veľa peňazí a času do predajných, propagačných a reklamných stratégií, aby si vybudovali dlhodobú zákaznícku základňu a zvýšili počet predajov.

Pri budovaní lepších vzťahov so zákazníkmi pomocou marketingu je potrebné zvážiť štyri hlavné oblasti. Sú to produkt, cena, miesto a propagácia. Na budovanie silných vzťahov so zákazníkmi musia byť zákazníci spokojní, pokiaľ ide o výrobok, ktorý dostanú. Bohužiaľ, bez ohľadu na to, ako dobre komunikujete so zákazníkmi alebo koľko špeciálnych ponúk im pošlete, aby ste ich nalákali späť, je nepravdepodobné, že by to riskovali znova, ak prvýkrát dostali nekvalitný výrobok. Výrobky by mali mať cenu v rámci preferovaného rozsahu vášho cieľového trhu a mali by byť široko dostupné na trhu, aby si vytvorili zákaznícku základňu.

Po týchto základoch by zákazníci mali zažiť aj bezproblémové a efektívne služby. Napríklad pri online predaji by zákazníci nemali čakať na dodanie výrobku dlhšie ako niekoľko dní, pokiaľ sa s nimi pri nákupe výslovne nedohodnú. So zákazníkmi by sa malo počas celého procesu jasne komunikovať.

Proces marketingu vzťahov

Hoci na budovanie vzťahov so zákazníkmi možno použiť akýkoľvek marketing, marketing vzťahov je jedinečný, pretože sa zameriava na budovanie vzťahu so zákazníkom pred uskutočnením predaja. Napríklad kvapkové e-mailové kampane s prieskumami možno použiť na lepšie spoznanie zákazníkov pred tým, ako im začnete propagovať produkty alebo služby, čo vám umožní ponúkať každému zákazníkovi návrhy šité na mieru a osloviť ho s cieľom uskutočniť predaj až vtedy, keď lepšie pochopíte, čo hľadá a aký typ produktov by mohol vyriešiť jeho problémy.

Stratégie rozvoja vzťahov so zákazníkmi

Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť na budovanie vzťahov so zákazníkmi pomocou účinných marketingových stratégií. Z väčšej časti ide o efektívnu komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi od okamihu, keď získate ich informácie, starostlivosť o potenciálnych zákazníkov a získavanie ďalších informácií o nich s cieľom vytvoriť vzťah, v ktorom budú mať pocit, že môžu dôverovať vašej značke, pretože vašej firme záleží na riešení ich problémov, a nie len na rýchlom predaji.

  1. Včasná komunikácia

Aj na tých najlepších ľudí si po mesiacoch ťažko spomeniete, ak ste ich stretli len raz. Ak chcete vybudovať efektívne vzťahy so zákazníkmi, je nevyhnutné s nimi komunikovať čo najskôr. To môže znamenať nastavenie e-mailov, ktoré sa spustia hneď, ako sa potenciálny zákazník zaregistruje do vášho e-mailového zoznamu, privítanie vo vašom newsletteri a poskytovanie ďalších informácií.

  1. Často komunikujte

Nechcete svojich potenciálnych zákazníkov každý deň bombardovať alebo ich zahlcovať informáciami, ale zároveň je dôležité, aby ste nekomunikovali tak málo, že sa na vás zabudne. Trik spočíva v tom, že komunikáciu posielate dostatočne často, aby ste zostali v ich mysliach, ale nie tak často, aby ste ich začali otravovať.

  1. Spoznajte ich

Spoznávanie potenciálnych zákazníkov je dôležitou súčasťou procesu starostlivosti o potenciálnych zákazníkov a jedným z hlavných aspektov marketingu vzťahov, ktorý ho odlišuje od iných marketingových stratégií. Prieskumy, analýza kliknutí a otvorení e-mailov a sledovanie aktivity na webových stránkach môžu byť užitočnými spôsobmi, ako zistiť viac o tom, čo vaši leady vyhľadávajú a s čím by mohli najviac potrebovať pomoc. Čím viac budete o svojich potenciálnych zákazníkoch vedieť, tým ľahšie bude pre vašu firmu vybudovať silný vzťah so zákazníkmi založený na pomoci pri hľadaní riešení ich problémov alebo odpovedí na ich otázky.

  1. Čo z toho majú?

Vzťahy sú obojstranné a to isté platí aj pre podnik a jeho vzťahy so zákazníkmi. Ak chcete efektívne budovať vzťahy so zákazníkmi, je dôležité zabezpečiť odmenu pre obe strany. V dnešnej dobe chcú zákazníci pri kúpe od konkrétnej značky viac než len skvelý výrobok. Odmeňovanie zvykov a lojality pomocou informatívneho a užitočného obsahu, peňažných poukážok, možnosti zarábať pomocou systémov odporúčaní alebo jednoducho požiadanie o spätnú väzbu a následné informovanie zákazníkov o tom, ako bola využitá, môže mať veľký význam, pokiaľ ide o pestovanie silných vzťahov a premenu potenciálnych zákazníkov na lojálnych.

Stratégie na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi

Budovanie vzťahu je len začiatok - po úspešnom nákupe musíte vynaložiť určité úsilie na udržanie vzťahu so zákazníkom. Ak chcete, aby sa prvý zákazník vrátil a stal sa verným, dlhodobým zákazníkom vašej firmy, budete musieť zaviesť niekoľko stratégií. Zákaznícky servis je prvým aspektom, na ktorý sa treba zamerať - ak sa zákazníkovi ťažko komunikuje s vašou značkou, má problémy s tovarom alebo nákup nie je dodaný včas, poškodí to vzťah. Uistite sa, že ísť nad rámec očakávaní zákazníka v oblasti podpory.. A nakoniec, udržiavajte otvorenú komunikáciu - neurobte chybu, že po uskutočnení predaja zmiznete z radaru a už nikdy sa zákazníkovi neozvete. Udržiavanie kontaktu so zákazníkmi prostredníctvom online kanálov a sociálne CRM je jedným z najspoľahlivejších spôsobov udržiavania zdravých vzťahov so zákazníkmi.

Aké sú stratégie na udržanie lojality zákazníkov?

Výskum ukazuje, že verní, opakovaní zákazníci míňajú v priemere takmer o 70% viac ako noví zákazníci, preto je dôležité pochopiť, čo môže vaša firma urobiť pre udržanie lojality zákazníkov. Prvým krokom je zabezpečiť, aby verní zákazníci vedeli, že si ich ceníme - prejavy dobrej vôle, ako napríklad poukážky na nákup za peniaze, môžu byť veľmi užitočné. Poskytujte užitočný obsah, ktorý odpovedá na ich otázky alebo poskytuje riešenia, a neustále sa o nich dozvedajte, aby ste im prispôsobili svoj obsah a návrhy.

Marketing vzťahov je často oveľa účinnejší ako jednoduchý transakčný marketing. Dáva vašej firme možnosť lepšie spoznať potenciálnych a existujúcich zákazníkov, zlepšiť služby pre každého zákazníka a v konečnom dôsledku zvýšiť lojalitu zákazníkov.

Čiary a bodky