Matt Tarczynski, VD
Det viktigaste ur vår synvinkel är att vi kan använda Bouncer. Sedan vi inledde vårt samarbete har vi tredubblat antalet e-postmeddelanden som vi kontrollerar varje månad. Under hela denna tid har Bouncer varit stabilt, skalbart och, vilket är det viktigaste, mycket lyhört och hjälpsamt. De har den bästa supporten i branschen.