Catch All e-postbekreftelse: Hva det er og hvordan du gjør det

30. oktober 2023
9

Når det gjelder e-postmarkedsføring, kan en liten feil koste deg en formue. Og dessverre er det mange ting du kan gjøre feil.

Catch All Email Verification - forsidebilde

En av de grunnleggende tingene er å sende e-post til de riktige adressene. Du må sørge for at adressene på listene dine er ekte, gyldige og gode å sende til. Du må også sørge for at du ikke har noen "catch-all"-adresser.

I dag skal vi vise deg hva "catch-all"-e-poster er, og hvorfor du ikke bør sende noe til disse adressene.

Hva er "catch-all"-e-poster?

Catch-all-e-poster refererer til en konfigurasjonsinnstilling på en e-postserver som gjør at serveren kan ta imot e-post adressert til en hvilken som helst postkasse, selv om den spesifikke postkassen ikke er satt opp.

En catch-all-e-postadresse er med andre ord utformet for å "fange opp" alle e-poster som sendes til et domene, uavhengig av om det finnes en forhåndsdefinert postkasse for den aktuelle adressen.

Uansett er det ikke anbefalt å ha disse adressene på e-postlisten din for e-postkampanjer.

Eksempel på Catch all-e-postadresse

Hvis et domene for eksempel har konfigurert en "catch-all"-e-postadresse og noen sender en e-post til en adresse som [email protected], sørger "catch-all"-konfigurasjonen for at e-posten blir akseptert, selv om det ikke er satt opp noen spesifikk postkasse for "tilfeldig".

Hvorfor bruker bedrifter felles e-postadresser?

e-post

 

Catch-all-e-poster kan være nyttige i visse situasjoner, for eksempel for å fange opp e-poster med skrivefeil eller variasjoner, men de kan også være en kilde til spam hvis de ikke håndteres riktig. For de fleste e-postkampanjer kan for mange av denne typen e-postadresser påvirke avvisningsprosenten og suksessen din, spesielt når det gjelder kalde e-poster. 

Bedrifter kan bruke samle-e-post av ulike grunner, blant annet

Fleksibilitet og bekvemmelighet

Catch-all-e-post gir fleksibilitet ved å godta e-post som er adressert til en hvilken som helst postkasse under et domene.

Og det gjelder selv om den spesifikke postkassen ikke er opprettet. Dette kan være praktisk for å fange opp e-poster med skrivefeil, variasjoner eller uventede adresser. Til slutt blir alle ugyldige adresser og risikable e-poster fjernet, og du sitter igjen med en liste over gyldige e-poster du kan kontakte. Denne typen e-postverifiseringstjeneste kan vise seg å være ekstremt verdifull for kalde e-postkampanjer.

Forhindre tap av e-post

Catch-all-konfigurasjoner bidrar til å forhindre tapet av e-post på grunn av skrivefeil eller variasjoner i adressen.

Uten en "catch-all"-adresse kan en e-post som sendes til en feilaktig eller ikke-eksisterende adresse, komme i retur som ikke-leverbar.

Kommunikasjon med kundene

For bedrifter med stort fokus på kundekommunikasjon kan det være nyttig å ha en "catch-all".

Du kan for eksempel kontrollere at kundehenvendelser eller tilbakemeldinger ikke går tapt på grunn av mindre feil i den oppgitte e-postadressen.

Tilpasningsevne til endringer

Når bedrifter ofte oppretter nye e-postadresser eller endrer dem, kan en fellesadresse tilpasse seg disse endringene uten at det er nødvendig med stadige justeringer av e-postserverens konfigurasjon.

Selv om "catch-all"-e-poster gir fleksibilitet, kan de også være en kilde til spam eller uønskede e-poster.

Effektiv håndtering av et catch-all-system krever riktig filtrering og overvåking for å opprettholde sikkerheten og forhindre misbruk.

Noen organisasjoner foretrekker å ikke bruke samle-e-post for å ha bedre kontroll over e-postkommunikasjonen og redusere risikoen for å motta uønskede meldinger.

Bør du sende e-post til fellesadresser?

 

Folk stiller spørsmål

 

Å sende e-post til fellesadresser kan være et tveegget sverd, og avgjørelsen avhenger i stor grad av konteksten og målene for e-postmarkedsføringsstrategien din.

Her er noen ting det er verdt å tenke på:

Fordeler:

 • Fang opp muligheter du går glipp av - Med e-postadresser som kan brukes til å fange opp e-poster med skrivefeil eller variasjoner, noe som potensielt kan spare deg for tapte muligheter for kommunikasjon.
 • Fleksibilitet - de gir fleksibilitet, spesielt i dynamiske miljøer der e-postadresser ofte endres.
 • Forhindre sprett - sende til felles e-postadresser kan forhindre umiddelbar spretter forårsaket av skrivefeil eller endringer i e-postadresser.

Ulemper:

 • Potensial for spamfeller - Catch-all-e-postadresser kan inneholde forlatte eller ubrukte postkasser. Dermed øker de risikoen for å treffe spamfeller. Dette kan skade din omdømme som avsender. Derfor er det avgjørende å bruke et valideringsverktøy for e-post.
 • Upålitelige data om engasjement - E-poster som sendes til e-postadresser som ikke kan brukes til alt, gjenspeiler kanskje ikke ekte engasjement, ettersom de kan inkludere brukere som ikke svarer eller er inaktive.
 • Søppelpostfilter - noen spamfiltre kan flagge e-poster som sendes til en universaladresse og anse dem som mistenkelige. De vil kanskje ikke tro at du kommuniserer med en ekte person - noe som kan gå ut over leveringsraten for e-postene dine.
 • Unøyaktige analyser - samleadresser kan gi skjevheter i analyse av e-postmarkedsføring. Siden de kanskje ikke representerer virkelige personer, kan åpne priser, klikkfrekvenser og andre engasjementsmålinger gir ikke et nøyaktig bilde av kundeatferden.
 • Risiko for omdømmet til e-post - et stort volum av meldinger som sendes til "catch-all"-adresser kan skade avsenderens omdømme. Gjentatte leveringsforsøk og returforsøk kan utløse spamfiltre og påvirke leveringsdyktighet av e-postene dine til gyldige e-postkontoer.
 • Redusert engasjement - Ettersom mange av disse adressene ikke overvåkes eller administreres aktivt, kan e-postene dine gå ubemerket eller uåpnet hen. Dette kan føre til lavere engasjement og reduserte muligheter til å konvertere potensielle kunder til kunder.
 • Ressursavfall - Å sende e-post til samleadresser forbruker ressurser, inkludert serverkapasitet og båndbredde. Dette er spesielt bekymringsfullt når man tar i betraktning at mange av disse e-postene kanskje aldri blir lest eller fulgt opp.
 • Økt antall klager på spam - Når e-postadresser som samler opp irrelevante meldinger, kan brukerne være mer tilbøyelige til å markere e-postene dine som søppelpost. Høye klageprosenter for søppelpost har en negativ innvirkning på omdømmet ditt og e-postleveransen.

Selv om det å sende til "catch-all"-adresser kan gi noen fordeler, er det tydelig at det er langt flere trusler som følger med denne praksisen. Regelmessig gjennomgang og rensing av e-postlisten din gjennom verifiseringstjenester er en god praksis for å opprettholde kvaliteten og effektiviteten.

Derfor bør du verifisere catch-all-e-poster

Det er flere grunner til at det er viktig å verifisere "catch-all"-e-poster, og en av de viktigste grunnene er at det påvirker leveringsevnen.

Her er noen grunner til at det er viktig å verifisere dem, spesielt for å opprettholde god leveringsevne:

Unngåelse av sprett

Catch-all-e-postadresser er konfigurert til å godta e-post for alle postkasser, gyldige eller ikke. Ved å verifisere e-postadresser som ikke finnes eller er ugyldige, kan du identifisere ikke-eksisterende eller ugyldige e-postadresser før sending. På den måten kan du forhindre unødvendige returforsendelser som kan skade avsenderens omdømme.

Med gode verktøy for e-postverifisering kan du verifisere masseutsendelser av e-post og holde engasjementet skyhøyt, noe som gjør at du når dine mål for e-postmarkedsføring, samtidig som du holder e-postlistene rene.

Forbedring av avsenderens omdømme

Når vi snakker om omdømme, kan det å sende e-post til ikke-eksisterende adresser eller samleadresser ha en negativ innvirkning på omdømmet. Et dårlig omdømme kan føre til at e-poster blir merket som søppelpost, redusert plassering i innboksen og generelt lavere leveringsevne.

Forbedret måling av engasjement

Ved å verifisere catch-all-e-post sikrer du at adressene i listen din overvåkes og administreres aktivt. Dette bidrar til mer nøyaktige engasjementsmålinger og gir deg mulighet til å vurdere den genuine interessen og responsen fra publikum.

Alt som skal til, er en enkel e-postvalideringsprosess for utgående og innkommende e-post, som hjelper deg med å fjerne feilaktige e-postadresser og kun holde kontakten med legitime e-poster.

Forebygging av spam-klager

Samleadresser som mottar uønsket eller irrelevant e-post, kan være mer tilbøyelige til å markere meldinger som søppelpost. Når du verifiserer disse adressene, reduserer du risikoen for klager på søppelpost og ivaretar avsenderomdømmet og e-postleveransen din.

Fokus på ekte engasjement

Ved å konsentrere deg om verifiserte og aktive e-postadresser kan du rette innsatsen mot å bygge relasjoner med ekte, engasjerte kunder og individuelle e-postkontoer. Denne strategiske tilnærmingen kan føre til høyere konverteringsrater og økt kundetilfredshet.

Redusert risiko for svartelisting

Høye avvisningsrater og klager på søppelpost som følge av at e-postmarkedsføringskampanjer sendes til universaladresser, kan føre til at IP-adressen eller domenet ditt blir svartelistet. Ved å verifisere disse e-postene kan du redusere risikoen for svartelisting og bevare muligheten til å nå innboksen til legitime abonnenter.

Du vil ikke lenger bli sett på som en som sender ut uønsket e-post hos noen av de populære e-posttjenesteleverandørene.

Slik fungerer verifisering av catchall-e-post med Bouncer

Bouncers nettsted
Utkaster er en førsteklasses e-postvalideringstjeneste som utmerker seg når det gjelder å identifisere "catch-all"-e-poster.

Den har en solid tilnærming som går lenger enn bare å behandle det som en samlebetegnelse, og behandler det som en spesifikk egenskap.

Denne attributtbaserte tilnærmingen er flagget for nyansert innsikt i e-poststatusen. Resultatet? Du får et dypere nivå av verifisering.

Her er en oversikt over hvordan Bouncers e-postbekreftelse fungerer:

 • Tilfeldig testing av e-postadresser - Dørvakten gjennomfører grundig testing med tilfeldige e-postadresser for hvert nye domene. Dermed kan den identifisere alle e-postmeldinger med presisjon.
 • Attributt, ikke bare en status - I motsetning til andre verktøy behandler Bouncer catch-all-e-postservere som et attributt og gir en detaljert oversikt over e-poststatusen.
 • Presis analyse - Bouncers unike egenskaper ligger i den nøyaktige identifiseringen av "catch-all"-domener, med ekstra kontroller for populære leverandører som Google, Microsoft eller Outlook.
 • Forfattermetoder for dyp verifisering - Bouncer benytter forfattermetoder for dyp verifisering av felles e-postadressersom tar hensyn til faktorer som registreringsstatus for å få nyanserte resultater.
 • Poengsystem - verktøyet tilbyr et poengsystem i applikasjonen som gir innsikt i sannsynligheten for levering basert på faktorer som leverandør og catch-all-status.
 • Funksjonell adressegjenkjenning - Denne løsningen skiller mellom funksjonelle og ikke-funksjonelle adresser innenfor catch-all-domener. Dermed bidrar den til en mer nøyaktig vurdering av leveringsdyktighet.
 • Utfordringer i markedet - programvaren vår erkjenner utfordringene med å verifisere fellesadresser i markedet og legger vekt på skalerbarhet og brukervennlighet i større skala.
 • Risikostyring - Bouncer råder brukerne til ikke nødvendigvis å fjerne alle adresser, men å utvise forsiktighet på grunn av deres potensielle innvirkning på avsenderens omdømme.

Funksjoner i hoppestolen

9+1 grunner til å velge Bouncer for verifisering av alle e-postadresser

Er du ikke sikker på om Bouncer kan hjelpe deg? Her er 9 + 1 grunner som gjør at du ikke vil være i tvil:

#1 SMTP-ekspertise

Bedrifter velger Bouncer på grunn av den omfattende SMTP-ekspertisen (Simple Mail Transfer Protocol). De drar nytte av ekspertråd om e-postverifisering.

#2 Personvern og tiltak mot spam

Bouncer fungerer som et skjold mot e-postsøkere, og beskytter e-postadressene dine mot å bli eksponert for potensiell søppelpost.

#3 Uavbrutt kommunikasjon

Bouncer er det beste valget for bedrifter som prioriterer kontinuitet i kommunikasjonen. Du kan være trygg på at e-postmeldingene dine ikke kommer på avveie.

#4 Presisjon i verifiseringen

Bouncers verifisering er ekstremt presis - vi tilbyr 99,5%+ nøyaktighet. Bouncer skiller seg ut ved å bruke tilfeldige e-postadresser til å granske domener som "godtar alle" meldinger. Bouncer behandler "catch-all" som et attributt, ikke bare en status.

#5 Omfattende verifisering

Bouncer går en ekstra mil med verifiseringsprosessen. For mye brukte domener som Google, Microsoft eller Outlook utfører Bouncer ekstra kontroller, noe som øker nøyaktigheten i verifiseringsprosessen betraktelig.

#6 Validering av registrert adresse

Med Bouncer får du en grundig verifisering av alle e-postadresser. Den vurderer om en e-postadresse er registrert. Hvis den er det, blir e-posten merket som leverbar, selv innenfor et "catch-all"-domene.

#7 Fokus på høy markedspenetrasjon

Bouncer prioriterer domener med høy markedspenetrasjon, for eksempel Google, Microsoft og Outlook. Disse kontrollene maksimerer nøyaktigheten i verifiseringsprosessen og minimerer risikoen for å sende til feil adresser.

#8 Allsidig poengsystem

Bouncers applikasjon presenterer et poengsystem som angir sannsynligheten for leveringsevne. Denne poengsummen kan brukes i tilfeller der "catch-all"-e-poster godtar meldinger, og hjelper deg med å vurdere sikkerheten ved å sende meldinger.

#9 Fremme bevissthet

Bouncers tilnærming går ikke bare ut på å fjerne potensielt risikable samleadresser. I stedet fremmer den bevissthet blant brukerne.

#10 Skaler med tillit

I et marked der det er utfordrende å verifisere e-postadresser, tilbyr Bouncer en skalerbar løsning. Løsningen er utviklet for bedrifter i alle størrelser, og sørger for at du ikke ubevisst sender ut spam eller meldinger til feil adresser.

Liker du det du ser? I så fall gi Bouncer et forsøk og endre e-postmarkedsføringen din til det bedre.

Anmeldelse av Bouncer

Konklusjon

Nå vet du alt om catch all e-postbekreftelse.

Betyr dette at du er klar til å forbedre e-postmarkedsføringen din? Nesten.

Ikke glem det viktigste aspektet - verktøyet du skal bruke.

Avhengig av dette kan bekreftelsen din enten gå perfekt eller helt galt - du velger selv.

Vår anbefaling er Utkaster - for det er den eneste løsningen på markedet som tilbyr dyp verifisering av alle e-postadresser ved hjelp av forfattermetoder.

Ikke vent - Velg Bouncer i dag.

 

Linje og prikker