Hur kan vi hjälpa till?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen

Vad är SPF Email?

Sender Policy Framework (SPF) är en metod för autentisering av e-post som gör det möjligt för domänägare att ange vilka e-postservrar som har rätt att skicka e-post för domänens räkning.

När ett e-postmeddelande skickas kontrolleras det mot SPF-posten för den domän som anges i avsändarens e-postadress. Om SPF-kontrollen är godkänd anses meddelandet vara autentiserat och får skickas vidare till den avsedda mottagaren. Om SPF-kontrollen misslyckas markeras meddelandet som skräppost eller avvisas helt och hållet.

SPF hjälper till att förhindra spofing av e-postmeddelanden, vilket inträffar när någon skickar ett e-postmeddelande som verkar komma från en annan domän än den domän som faktiskt användes för att skicka meddelandet. Detta kan vara särskilt farligt när det gäller phishing-attacker, där angriparna försöker lura mottagarna att avslöja känslig information, t.ex. lösenord eller kreditkortsnummer.

Hur fungerar SPF?

När en domänägare upprättar sin SPF-post anger han eller hon vilka IP-adresser som får skicka e-post för domänens räkning. Denna information lagras i domänens DNS-poster. När ett e-postmeddelande tas emot söker den mottagande e-postservern upp SPF-rekordet för domänen i meddelandets avsändaradress för kuvertet.

Om den IP-adress som skickade e-postmeddelandet matchar en av de IP-adresser som anges i SPF-posten anses e-postmeddelandet vara autentiserat och kan skickas vidare till den avsedda mottagaren. Om IP-adressen inte matchar någon av de IP-adresser som anges i SPF-posten markeras e-postmeddelandet som skräppost eller avvisas helt och hållet.

Varför är SPF viktigt?

SPF är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra e-postbedrägeri och förfalskning. Genom att låta domänägare ange vilka e-postservrar som har rätt att skicka e-post för deras domäns räkning hjälper SPF till att förhindra obehörig användning av e-postadresser, som kan användas för nätfiskeattacker eller andra skadliga syften.

Förutom att förhindra e-postbedrägerier kan SPF också förbättra leveransbarheten, eftersom autentiserad e-post är mindre benägen att markeras som skräppost eller avvisas av e-postfilter.

Få din e-post verifierad med UseBouncer.com

På UseBouncer.com vet vi hur viktigt det är med autentisering av e-post för ditt företag. Därför erbjuder vi en kraftfull e-postverifieringstjänst som kontrollerar e-postadresser mot flera autentiseringsprotokoll, inklusive SPF, DKIM och DMARC.

Med UseBouncer.com kan du se till att dina e-postmeddelanden levereras till kundernas inboxar, minska antalet avvisningar och skydda ditt varumärkes rykte. Prova UseBouncer.com idag och börja se fördelarna med e-postautentisering själv!