Soubory cookie používáme pro co nejlepší zážitek z prohlížení, analýzu návštěvnosti stránek a správu cílené reklamy. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Pokud s našimi zásadami nesouhlasíte, zavřete prosím tuto stránku.

Zásady používání souborů cookie

Průvodce testováním e-mailů

Říj 5, 2022
6

E-mail je stále jedním z nejjednodušších a nejrychlejších způsobů, jak se dostat ke svému publiku. Z tohoto důvodu dnes bývají všechny naše schránky zaplaveny oznámeními, newslettery a dalšími informacemi.

Pokud provozujete firmu nebo dohlížíte na e-mailovou marketingovou kampaň pro své klienty, musí vaše zprávy vynikat nad ostatními, abyste zlepšili zapojení uživatelů a zvýšili konverze.

Zde přichází na řadu testování e-mailů. Namísto spoléhání se na předtuchy nebo domněnky při přijímání zásadních rozhodnutí v oblasti e-mailového marketingu vám dělené testování poskytne potřebný důkaz, že jeden přístup vám přinese lepší výsledky než jiný. Při testování e-mailu vezmete dvě verze e-mailu a pošlete je dvěma skupinám uživatelů. Která verze bude mít lepší výsledky, ať už to bude vypadat jako více otevření, kliknutí nebo dokonce konverzí, tu pošlete všem ostatním.

Dělené testování e-mailů je jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit, aby vaše e-mailové marketingové kampaně byly nastaveny tak, aby podněcovaly vaše publikum k dalším akcím, například k registraci služby nebo nákupu. Čtěte dále a dozvíte se více o děleném testování e-mailů.

Co je testování e-mailů?

Většina z nás pravděpodobně někdy obdržela e-mail, který nás zaujal natolik, že jsme ho otevřeli. Možná to byl předmět, který vzbudil váš zájem, nebo byla uvnitř nabídka, která byla prostě příliš dobrá na to, aby se dala odmítnout. Ať tak či onak, v tom e-mailu bylo něco, co vás přimělo na něj kliknout, přečíst si ho a následovat výzvu k akci.

Je pravděpodobné, že tento e-mail prošel procesem rozděleného testování nebo A/B testování, než se dostal do vaší schránky. Tento proces zahrnuje odeslání dvou verzí stejného e-mailu různým skupinám, přičemž varianty mohou zahrnovat malé změny, jako jsou rozdíly v umístění obrázků nebo ve formulaci, nebo významnější změny, jako jsou rozdíly ve formátování. Rozdíly budou obvykle záviset na tom, co se snažíte přimět své odběratele, aby po přečtení e-mailu udělali.

Pokud například chcete zjistit, která verze e-mailu bude mít největší počet otevření, můžete změnit znění předmětu tak, aby obsahoval otázku nebo byl vtipnější než druhá verze. Pokud je vaším hlavním cílem zvýšení počtu kliknutí, pak můžete otestovat rozdíly v tlačítku výzvy k akci v těle e-mailu a zjistit, které z nich má nejlepší výsledky.

Bez ohledu na cíl e-mailového marketingu budou malé skupině uživatelů zaslány dvě verze e-mailu. Verze, která získá nejvíce kliknutí, otevření nebo konverzí, je ta nejlepší, kterou můžete poslat všem ostatním odběratelům.

Proč je testování e-mailů nutné?

Dělené testování e-mailů je velmi účinný způsob, jak zjistit, co v e-mailovém marketingu funguje dobře a co nemá skvělé výsledky, aniž byste riskovali, že celou kampaň zahodíte. Místo toho, abyste jednoduše předpokládali, že vaši zákazníci budou preferovat jednu verzi e-mailu před druhou, můžete provést A/B test a definitivně to zjistit. Čím více split testů provedete, tím více informací budete moci shromáždit a využít při rozesílání budoucích e-mailů. Pravidelné A/B testování je jedním z nejefektivnějších způsobů, které vám pomohou vybudovat dlouhodobě úspěšnou e-mailovou marketingovou strategii.

Cíle testování e-mailů

Stejně jako v digitálním marketingu je i při testování e-mailů nutné mít jasný cíl a úkol. Samozřejmě můžete získat cenné výsledky z rychlého A/B testu, ale k silnějším datům se dostanete, když použijete přesnější strategii testování e-mailů.

Dělené testování e-mailů lze použít kdykoli, ale může být přínosné, když chcete získat poznatky o konkrétním formátu e-mailu nebo nové kampani. Před zahájením A/B testování je třeba nejprve zjistit, co a proč testujete. V této fázi si můžete položit několik otázek, například proč testujete konkrétní proměnnou, co se z ní chcete dozvědět a jaký vliv má konkrétní proměnná na výkon e-mailu.

Nástroje, které můžete použít

Existují různé nástroje, které můžete použít k provádění rozděleného testování e-mailů. Mezi nejoblíbenější patří:

Mailchimp

Mailchimp umožňuje rychle a snadno vytvářet e-mailové marketingové kampaně. Nabízí také funkci dělení testů, která umožňuje testovat předmět, názvy formulářů, obsah, časy odeslání a další. Jakmile se rozhodnete, kterou proměnnou budete testovat, můžete vytvořit až tři varianty na jeden test. Můžete si také zvolit velikost vzorku a určit, která metrika rozhodne o vítězné verzi.

Monitor kampaně

V nástroji Campaign Monitor máte k dispozici mnoho možností a funkcí pro vytváření, odesílání a analýzu vlastních e-mailových kampaní a snadné provádění dělených testů. Můžete si vybrat jednu z různých e-mailových šablon a vytvořit e-maily odpovídající vaší značce a poté pomocí funkce drag-and-drop přidat položky, jako jsou tlačítka výzvy k akci a obrázky. Jakmile jste připraveni k odeslání verzí, můžete pomocí funkce vlastního A/B testování najít nejlepší předmět, zvolit velikost vzorku a určit požadovaný výsledek.

Convertkit

Convertkit nabízí platformu "vše v jednom" pro všechny potřeby e-mailového marketingu a testování. Je ideálním řešením pro začínající podniky, malé firmy a blogery. Funkce A/B testování usnadňuje testování různých předmětů. Stačí zadat různé řádky předmětu, které chcete otestovat, a spustit test. Jakmile uplyne několik hodin, předmět s nejvyšší mírou otevření bude odeslán ostatním vašim odběratelům.

Testované proměnné

Není vždy snadné určit, které proměnné testovat, aby vám pomohly zvýšit nejdůležitější ukazatele výkonu. Součástí úspěšného e-mailu je mnoho různých složek, od principů designu až po předmět. Důkladné pochopení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a složek e-mailu, které je ovlivňují, vám pomůže určit, co byste měli testovat.

1 - Míra otevření

Jedná se o procento příjemců, kteří otevřeli váš e-mail. Můžete jej vypočítat tak, že počet otevřených e-mailů vydělíte počtem doručených zpráv. Pokud je vaše míra otevření nízká, je dobré provést A/B test řádku předmětu nebo preheaderu - textového náhledu, který se zobrazuje vedle nebo pod řádkem předmětu ve schránce. Řádky předmětu jsou pro e-mail zásadní, protože jsou první věcí, kterou lidé uvidí, když zpráva přistane v jejich schránce.

2 - Počet kliknutí na otevření

Jedná se o procento kliknutí na zprávu vydělené počtem otevření. Pokud je poměr kliknutí a otevření nižší, než byste si přáli, nebo chcete e-mail vylepšit, lze otestovat a vylepšit několik různých aspektů těla e-mailu. Poutavý a zajímavý obsah v celém e-mailu udrží zájem odběratelů o to, co jim chcete sdělit. Ujistěte se, že vytváříte klikací obsah, a zvažte, jak by informační mezery nebo interaktivní obsah mohly ovlivnit zapojení v e-mailu.

3 - Míra odhlášek

Jedná se o procento příjemců, kteří požádají o odhlášení z odběru budoucích e-mailů od vás. Pokud máte vysokou míru odhlášení, je možné, že posíláte e-mailový obsah, který není relevantní, nebo posíláte příliš mnoho e-mailů.

Osvědčené postupy testování rozdělených e-mailů

Dělené testování e-mailů se zdá být poměrně jednoduché. Při každém testu je však nutné mít na paměti několik osvědčených postupů, abyste zajistili, že váš test je platný.

Než začnete provádět testy, určete každou proměnnou, kterou chcete testovat, a ujistěte se, že víte, co chcete v e-mailech opravit. Je také důležité testovat vždy pouze jeden prvek. Příliš mnoho různých prvků v jedné variantě e-mailu může ztížit, ne-li znemožnit, určení, který z nich způsobil rozdíl v míře otevření, prokliků nebo konverzí. Měli byste si také vést záznamy o provedených split testech, jejich výsledcích a způsobu implementace zjištěných poznatků. Nakonec se ujistěte, že váš vzorek je dostatečně velký, aby byl statisticky významný, a zcela náhodný, abyste získali co nejspolehlivější výsledky a zajistili, že vaše zjištění budou přesná.

A/B nebo split testování e-mailů je klíčové pro úspěch a optimalizaci vašich e-mailových kampaní a umožňuje vám získat informace, které vám pomohou učinit nejlepší rozhodnutí týkající se vašich současných i budoucích e-mailů. A/B testování je navrženo tak, aby poskytovalo jednoduché, ale výkonné poznatky, které vám umožní rychle dosáhnout lepších výsledků.

Čáry a tečky
Čáry a tečky