Winston
Vinstona galva

Noteikumi un nosacījumi

Pēdējais atjauninājums 24.08.2018

Piekrišana noteikumiem

Šie lietošanas noteikumi ir juridiski saistošs līgums, kas noslēgts starp jums personīgi vai juridiskas personas vārdā ("jūs") un Bouncer Sp. z.o.o (LTD) ("mēs", "mūs" vai "mūsu") par jūsu piekļuvi vietnei usebouncer.com un tās lietošanu, lietotni.usebouncer.com (Klientu portāls), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (Dokumentācija), kā arī jebkurai citai mediju formai, mediju kanālam, mobilajai tīmekļa vietnei vai mobilajai lietotnei, kas ar to saistīta, saistīta vai citādi saistīta (kopā sauktas "Vietne").

Jūs piekrītat, ka, piekļūstot Vietnei, esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot visus šos lietošanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šiem Lietošanas noteikumiem, jums ir nepārprotami aizliegts izmantot Vietni, un jums nekavējoties jāpārtrauc tās lietošana.

Papildu noteikumi un nosacījumi vai dokumenti, kas laiku pa laikam var tikt publicēti Vietnē, ar šo ir skaidri iekļauti šajā dokumentā ar atsauci. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ veikt izmaiņas vai grozījumus šajos lietošanas noteikumos.

Mēs jūs brīdināsim par jebkādām izmaiņām, atjauninot šo Lietošanas noteikumu datumu "Pēdējo reizi atjaunināts", un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām saņemt īpašu paziņojumu par katru šādu izmaiņu.

Jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt šos lietošanas noteikumus, lai būtu informēts par atjauninājumiem. Uz jums attieksies un tiks uzskatīts, ka esat iepazinies un piekritis jebkurām izmaiņām pārskatītajos Lietošanas noteikumos, ja turpināsiet izmantot Vietni pēc datuma, kad šādi pārskatītie Lietošanas noteikumi ir publicēti.

Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai personai vai organizācijai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar likumu vai noteikumiem vai kur mums tiktu piemērotas jebkādas reģistrācijas prasības šādā jurisdikcijā vai valstī. Tādējādi personas, kas izvēlas piekļūt Vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir pilnībā atbildīgas par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl vietējie likumi ir piemērojami.

Vietne ir paredzēta lietotājiem, kuri ir vismaz 18 gadus veci. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts reģistrēties Vietnē.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ja vien nav norādīts citādi, Vietne ir mūsu īpašums, un viss avota kods, datubāzes, funkcionalitāte, programmatūra, vietnes dizains, audio, video, teksts, fotogrāfijas un grafikas Vietnē (kopā saukti "Saturs"), kā arī tajā iekļautās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ("Zīmes") ir mūsu īpašums, mūsu kontrolē vai mums licencēti, un tos aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un dažādi citi intelektuālā īpašuma tiesības un negodīgas konkurences likumi ASV, ārvalstu jurisdikcijās un starptautiskās konvencijās.

Saturs un Zīmes tiek sniegtas Vietnē "KĀ TAS IR" tikai jūsu informācijai un personīgai lietošanai. Izņemot šajos lietošanas noteikumos skaidri noteiktos gadījumus, nevienu Vietnes daļu un Saturu vai Zīmes nedrīkst kopēt, pavairot, apkopot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, publiski rādīt, kodēt, tulkot, pārraidīt, izplatīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Ja jums ir tiesības izmantot Vietni, jums tiek piešķirta ierobežota licence piekļūt Vietnei un to izmantot, kā arī lejupielādēt vai izdrukāt jebkuras tās Satura daļas kopiju, kurai esat pareizi ieguvis piekļuvi. Mēs paturam visas tiesības, kas jums nav skaidri piešķirtas attiecībā uz Vietni, Saturu un Zīmoliem.

Lietotāja reprezentācijas

Izmantojot Vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka:

 1. visa jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga;
 2. jūs nodrošināsiet šādas informācijas precizitāti un nekavējoties atjaunināsiet šādu reģistrācijas informāciju, ja nepieciešams;
 3. jums ir tiesībspēja un rīcībspēja, un jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus;
 4. jūs neesat nepilngadīgs tajā jurisdikcijā, kurā dzīvojat;
 5. jūs nepieejat Vietnei, izmantojot automatizētus vai ar cilvēku palīdzību nesaistītus līdzekļus, izmantojot robotu, skriptu vai kā citādi;
 6.  jūs neizmantosiet Vietni nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem; un
 7. jūsu Vietnes lietošana nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu vai noteikumu.

Ja sniedzat nepatiesu, neprecīzu, neatbilstošu vai nepilnīgu informāciju, mums ir tiesības apturēt vai slēgt jūsu kontu un atteikt jebkādu pašreizējo vai turpmāko Vietnes (vai jebkuras tās daļas) izmantošanu.

Lietotāja reģistrācija

Jums var būt jāreģistrējas Vietnē. Jūs piekrītat saglabāt savu paroli konfidenciālu un esat atbildīgs par visu sava konta un paroles izmantošanu. Mēs paturam tiesības dzēst, atsaukt vai mainīt jūsu izvēlēto lietotājvārdu, ja pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka šāds lietotājvārds ir nepiemērots, nepieklājīgs vai citādi nevēlams.

Nodevas un maksājumi

Lai piekļūtu dažiem mūsu pakalpojumiem, jums var būt nepieciešams iegādāties vai samaksāt maksu. Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un konta informāciju par visiem pirkumiem, kas veikti, izmantojot Vietni. Jūs arī piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un maksājumu informāciju, tostarp e-pasta adresi, maksājuma veidu un maksājumu kartes derīguma termiņu, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un vajadzības gadījumā ar jums sazināties.

Par vietnē veiktajiem pirkumiem mēs jums izrakstām rēķinu, izmantojot tiešsaistes norēķinu kontu. Pārdošanas nodoklis tiks pievienots pirkumu cenai, ja mēs to uzskatīsim par nepieciešamu. Mēs jebkurā laikā varam mainīt cenas. Visi maksājumi tiek veikti ASV dolāros.

Jūs piekrītat samaksāt visus maksājumus vai komisijas maksu par saviem pirkumiem pēc tobrīd spēkā esošajām cenām, un jūs pilnvarojat mūs iekasēt no jūsu izvēlētā maksājumu pakalpojumu sniedzēja jebkādas šādas summas, kad veicat pirkumu. Ja par pirkumu tiek iekasēta periodiska maksa, jūs piekrītat, ka mēs no jūsu maksājumu metodes iekasēsim periodisku maksu, neprasot jūsu iepriekšēju apstiprinājumu par katru periodisko maksu, līdz brīdim, kad jūs mums paziņosiet par tās atcelšanu.

Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas vai neprecizitātes cenu noteikšanā, pat ja jau esam pieprasījuši vai saņēmuši maksājumu. Mēs arī paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, kas veikts, izmantojot Vietni.

Atcelšana

Visi pirkumi nav atmaksājami. Jūs varat atcelt abonementu jebkurā laikā, autorizējoties savā kontā vai sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju. Jūsu atcelšana stāsies spēkā pašreizējā apmaksātā termiņa beigās.

Ja neesat apmierināts ar mūsu pakalpojumiem, lūdzu, rakstiet mums uz šādu adresi. [email protected].

Programmatūra

Mēs jums piešķiram neekskluzīvu, atsaucamu, personisku un nenododamu licenci izmantot mūsu programmatūru tikai saistībā ar mūsu pakalpojumiem un saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
Jebkura Programmatūra un ar to saistītā dokumentācija tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām garantijām, ne tiešām, ne netiešām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētam mērķim vai neiejaukšanos tiesību aktos. Jūs uzņematies jebkādu un visu risku, kas izriet no jebkuras Programmatūras lietošanas vai darbības. Jūs nedrīkstat reproducēt vai izplatīt jebkādu programmatūru.

Aizliegtās darbības

Jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs esam padarījuši Vietni pieejamu. Jūs arī piekrītat ievērot mūsu Anti-Spam politika.

Kā Vietnes lietotājs jūs piekrītat:

 1. sistemātiski iegūt datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši veidotu vai apkopotu kolekciju, apkopojumu, datubāzi vai direktoriju bez mūsu rakstiskas atļaujas.
 2. nesankcionēti izmantot Vietni, tostarp elektroniski vai citādā veidā vākt lietotāju vārdus un/vai e-pasta adreses, lai nosūtītu nevēlamu e-pastu, vai izveidot lietotāju kontus ar automatizētiem līdzekļiem vai ar viltus izdomājumiem.
 3. izmantot iepirkumu aģentu vai iepirkumu aģentu, lai veiktu pirkumus Vietnē.
 4. apiet, atspējot vai citādi traucēt ar Vietnes drošību saistītās funkcijas, tostarp funkcijas, kas novērš vai ierobežo jebkura Satura izmantošanu vai kopēšanu vai nosaka ierobežojumus Vietnes un/vai tajā esošā Satura izmantošanai.
 5. iesaistīties nesankcionētā Vietnes ierāmēšanā vai saitei uz Vietni.
 6. maldināt, krāpt vai maldināt mūs un citus lietotājus, jo īpaši mēģinot uzzināt sensitīvu konta informāciju, piemēram, lietotāja paroles;
 7. nepareizi izmantot mūsu atbalsta pakalpojumus vai iesniegt nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumiem.
 8. iesaistīties automatizētā sistēmas izmantošanā, piemēram, izmantojot skriptus komentāru vai ziņojumu nosūtīšanai vai izmantojot datu ieguves, robotus vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.
 9. traucēt, traucēt vai radīt nevajadzīgu slogu Vietnei vai ar Vietni savienotajiem tīkliem vai pakalpojumiem.
 10. mēģināt uzdoties par citu lietotāju vai personu vai izmantot cita lietotāja lietotājvārdu.
 11. pārdot vai citādi nodot jūsu profilu.
  izmantot jebkādu informāciju, kas iegūta no Vietnes, lai uzmācīgi uzmācētos, ļaunprātīgi izmantotu vai kaitētu citai personai.
 12. izmantot Vietni, lai konkurētu ar mums, vai kā citādi izmantot Vietni un/vai Saturu jebkādiem peļņu nesošiem pasākumiem vai komerciāliem uzņēmumiem.
 13. atšifrēt, dekompilēt, demontēt vai apgriezeniski pārveidot jebkuru programmatūru, kas veido vai jebkādā veidā veido daļu no Vietnes.
 14. mēģināt apiet jebkādus Vietnes pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai jebkurai tās daļai.
 15. uzmācīgi, kaitinoši, iebiedējoši vai draudoši izturēties pret mūsu darbiniekiem vai aģentiem, kas ir iesaistīti jebkuras Vietnes daļas nodrošināšanā.
 16. dzēst autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu no jebkura Satura.
 17. kopēt vai pielāgot Vietnes programmatūru, tostarp, bet ne tikai PHP, HTML, JavaScript, Java vai citu kodu.
 18. augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) vīrusus, Trojas zirgus vai citus materiālus, tostarp pārmērīgu lielo burtu lietošanu un surogātpasta sūtīšanu (nepārtrauktu atkārtota teksta publicēšanu), kas traucē jebkurai citai pusei netraucēti izmantot un baudīt Vietni vai modificē, bojā, traucē, maina vai traucē Vietnes izmantošanu, funkcijas, darbību vai uzturēšanu.
 19. augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) jebkādu materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārsūtīšanas mehānisms, tostarp, bet ne tikai, skaidrus grafikas apmaiņas formātus ("gifs"), 1×1 pikseļus, tīmekļa bugus, sīkfailus vai citas līdzīgas ierīces (dažkārt sauktas par "spiegprogrammatūru" vai "pasīviem vākšanas mehānismiem" vai "pcms").
 20. izņemot gadījumus, kas var būt standarta meklētājprogrammas vai interneta pārlūkprogrammas izmantošanas rezultāts, izmantot, palaist, izstrādāt vai izplatīt jebkādu automatizētu sistēmu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru zirnekli, robotu, krāpšanas rīku, skrāpi vai bezsaistes lasītāju, kas piekļūst Vietnei, vai izmantot vai palaist jebkādu neatļautu skriptu vai citu programmatūru.
 21. diskreditēt, nomelnot vai kā citādi kaitēt, mūsuprāt, mums un/vai Vietnei.
 22. izmantot Vietni tādā veidā, kas nav saderīgs ar jebkādiem piemērojamiem likumiem vai noteikumiem.

Iesniegumi

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuri jautājumi, komentāri, ieteikumi, idejas, atsauksmes vai cita informācija par Vietni ("Iesniegumi"), ko sniedzat mums, nav konfidenciāli un kļūst par mūsu īpašumu. Mums pieder ekskluzīvas tiesības, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, un mums ir tiesības neierobežoti izmantot un izplatīt šos Iesniegtos materiālus jebkādiem likumīgiem komerciāliem vai citiem mērķiem bez atlīdzības vai kompensācijas jums.

Ar šo jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām uz jebkuru šādu Iesniegumu, un jūs garantējat, ka jebkurš šāds Iesniegums ir jūsu oriģināls vai ka jums ir tiesības iesniegt šādu Iesniegumu. Jūs piekrītat, ka pret mums nevarēsiet vērsties ar prasību par iespējamu vai faktisku jebkādu jūsu Iesniegumu īpašumtiesību pārkāpumu vai nelikumīgu piesavināšanos.

Trešo pušu vietnes un saturs

Vietnē var atrasties (vai ar Vietnes starpniecību jums var tikt nosūtītas) saites uz citām vietnēm ("Trešo personu vietnes"), kā arī raksti, fotogrāfijas, teksts, grafika, attēli, dizains, mūzika, skaņa, video, informācija, lietojumprogrammas, programmatūra un cits saturs vai priekšmeti, kas pieder trešajām personām vai ir to izcelsmes ("Trešo personu saturs").

Mēs neizmeklējam, neuzraugām un nepārbaudām šādu Trešo personu Tīmekļa vietņu un Trešo personu satura precizitāti, atbilstību vai pilnīgumu, un mēs neesam atbildīgi par Trešo personu Tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt, izmantojot Vietni, vai Trešo personu saturu, kas publicēts, pieejams vai instalēts no Vietnes, tostarp par Trešo personu Tīmekļa vietņu vai Trešo personu satura saturu, precizitāti, aizskarošību, viedokļiem, uzticamību, konfidencialitātes praksi vai citām politikām, kas tajās ir ietvertas.

Trešo pušu vietņu vai Trešo pušu satura iekļaušana, saite uz tām vai atļauja izmantot vai instalēt tās nenozīmē, ka mēs to esam apstiprinājuši vai atbalstījuši. Ja jūs nolemjat atstāt Vietni un piekļūt Trešo personu Vietnēm vai izmantot vai instalēt Trešo personu Saturu, jūs to darāt uz savu risku, un jums jāapzinās, ka šie Lietošanas noteikumi vairs nav spēkā.

Jums jāpārskata piemērojamie noteikumi un politikas, tostarp konfidencialitātes un datu vākšanas prakse, jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru jūs pāriet no Vietnes, vai saistībā ar jebkurām lietojumprogrammām, kuras jūs izmantojat vai instalējat no Vietnes. Jebkādi pirkumi, ko jūs veicat, izmantojot trešo personu vietnes, tiks veikti citās vietnēs un no citiem uzņēmumiem, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādiem pirkumiem, kas ir tikai un vienīgi jūsu un attiecīgās trešās personas darījums.

Jūs piekrītat un atzīstat, ka mēs neatbalstām Trešo pušu vietnēs piedāvātos produktus vai pakalpojumus, un jūs mūs pasargājat no jebkāda kaitējuma, ko radītu šādu produktu vai pakalpojumu iegāde. Turklāt jūs pasargājat mūs no jebkādiem zaudējumiem, kas jums radušies, vai kaitējuma, kas jums nodarīts saistībā ar Trešo personu Saturu vai jebkādu kontaktu ar Trešo personu Vietnēm vai to rezultātā.

Vietnes pārvaldība

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu:

 1. uzraudzīt Vietni, lai konstatētu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumus;
 2. veikt atbilstošas tiesiskas darbības pret jebkuru personu, kas pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumu vai šos lietošanas noteikumus, tostarp, bet ne tikai, ziņot par šādu lietotāju tiesībaizsardzības iestādēm;
 3. pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem atteikt, ierobežot piekļuvi, ierobežot pieejamību vai atspējot (ciktāl tas ir tehnoloģiski iespējams) jebkuru jūsu Ieguldījumu vai tā daļu;
 4. pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem, paziņojuma vai atbildības noņemt no Vietnes vai citādi atspējot visus failus un saturu, kas ir pārmērīgi lieli vai jebkādā veidā apgrūtina mūsu sistēmas;
 5. citādi pārvaldīt Vietni tā, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu un veicinātu Vietnes pareizu darbību.

Konfidencialitātes politika

Mums rūp datu konfidencialitāte un drošība. Lūdzu, pārskatiet mūsu Konfidencialitātes politika publicēti Vietnē. Izmantojot Vietni, jūs piekrītat ievērot mūsu Privātuma politiku, kas ir iekļauta šajos Lietošanas noteikumos.

Autortiesību pārkāpumi

Mēs respektējam citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka jebkurš Vietnē vai ar tās starpniecību pieejamais materiāls pārkāpj jums piederošas vai kontrolētas autortiesības, lūdzu, nekavējoties paziņojiet mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju ("Paziņojums").

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums var tikt piemērota atbildība par zaudējumiem, ja Paziņojumā sniedzat būtiskus nepatiesus apgalvojumus. Tāpēc, ja neesat pārliecināts, ka materiāls, kas atrodas Vietnē vai uz kuru ir saites, pārkāpj jūsu autortiesības, vispirms sazinieties ar advokātu.

Termiņš un izbeigšana

Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā, kamēr jūs izmantojat Vietni.

NEIEROBEŽOJOT NEVIENU CITU ŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMU NOTEIKUMU, MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA VAI ATBILDĪBAS LIEGT PIEKĻUVI VIETNEI UN TĀS LIETOŠANU (TOSTARP BLOĶĒT NOTEIKTAS IP ADRESES) JEBKURAI PERSONAI JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ VAI BEZ IEMESLA, TOSTARP, BET NE TIKAI, JA IR PĀRKĀPTI JEBKĀDI ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS IETVERTIE APLIECINĀJUMI, GARANTIJAS VAI VIENOŠANĀS, VAI JEBKĀDI PIEMĒROJAMIE LIKUMI VAI NOTEIKUMI.

MĒS PĒC SAVIEM IESKATIEM JEBKURĀ LAIKĀ, BEZ BRĪDINĀJUMA, VARAM PĀRTRAUKT JŪSU VIETNES LIETOŠANU VAI DALĪBU TAJĀ VAI DZĒST JŪSU KONTU.

Ja mēs kāda iemesla dēļ pārtraucam vai apturam jūsu konta darbību, jums ir aizliegts reģistrēties un izveidot jaunu kontu ar savu vārdu, viltotu vai aizņemtu vārdu vai trešās personas vārdu, pat ja jūs rīkojaties trešās personas vārdā.

Papildus jūsu konta pārtraukšanai vai apturēšanai mēs paturam tiesības veikt atbilstošas tiesiskas darbības, tostarp, bet ne tikai, civiltiesiskas, krimināltiesiskas un tiesiskās aizsardzības prasības.

Izmaiņas un pārtraukumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ mainīt, pārveidot vai dzēst Vietnes saturu pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu Vietnē. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt visas Vietnes vai tās daļas darbību. Mēs neuzņemsimies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, vietnes darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

Mēs nevaram garantēt, ka Vietne būs pieejama visu laiku. Mēs varam saskarties ar aparatūras, programmatūras vai citām problēmām vai nepieciešamību veikt ar Vietni saistītu apkopi, kā rezultātā var rasties pārtraukumi, kavējumi vai kļūdas. Mēs paturam tiesības mainīt, pārskatīt, atjaunināt, apturēt, pārtraukt vai citādi pārveidot Vietni jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai neērtībām, kas radušās tādēļ, ka neesat varējis piekļūt Vietnei vai to izmantot jebkādas dīkstāves vai Vietnes darbības pārtraukšanas laikā. Nekas šajos Lietošanas noteikumos netiek uzskatīts par mūsu pienākumu uzturēt un atbalstīt Vietni vai sniegt jebkādus labojumus, atjauninājumus vai relīzes saistībā ar to.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Lietošanas noteikumus un jūsu Vietnes lietošanu reglamentē un interpretē saskaņā ar Polijas tiesību aktiem.

Labojumi

Vietnē var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, tostarp apraksti, cenas, pieejamība un dažāda cita informācija. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus un jebkurā laikā mainīt vai atjaunināt informāciju vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atruna

VIETNE TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR UN KĀDA TĀ IR PIEEJAMA. JŪS PIEKRĪTAT, KA VIETNI UN MŪSU PAKALPOJUMUS IZMANTOJAT TIKAI UZ SAVU RISKU. LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ APJOMĀ MĒS ATSAKĀMIES NO VISĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM, SAISTĪBĀ AR VIETNI UN TĀS LIETOŠANU, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NEPĀRKĀPUMIEM. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS PAR VIETNES SATURA PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, KĀ ARĪ PAR JEBKURAS AR VIETNI SAISTĪTAS VIETNES SATURU, UN MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM (1) KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM VAI NEPRECIZITĀTĒM SATURĀ UN MATERIĀLOS, (2) JEBKĀDA VEIDA MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES JŪSU PIEKĻUVES VIETNEI UN TĀS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, (3) JEBKĀDU NESANKCIONĒTU PIEKĻUVI MŪSU DROŠAJIEM SERVERIEM UN/VAI TAJOS GLABĀTAJAI PERSONISKAJAI INFORMĀCIJAI UN/VAI FINANŠU INFORMĀCIJAI VAI TO IZMANTOŠANU, (4) JEBKĀDI PĀRRAIDES PĀRTRAUKUMI VAI PĀRTRAUKŠANA UZ VIETNI VAI NO TĀS, (5) JEBKĀDAS KĻŪDAS, VĪRUSI, TROJAS ZIRGI VAI TAMLĪDZĪGI, KO UZ VIETNI VAI CAUR TO VAR PĀRRAIDĪT JEBKURA TREŠĀ PERSONA, UN/VAI (6) JEBKĀDAS KĻŪDAS VAI IZLAIDUMI JEBKURĀ SATURĀ UN MATERIĀLOS VAI JEBKĀDI JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMI VAI KAITĒJUMS, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT JEBKURU SATURU, KAS PUBLICĒTS, PĀRRAIDĪTS VAI CITĀDI PADARĪTS PIEEJAMS, IZMANTOJOT VIETNI. MĒS NEGARANTĒJAM, NEATBALSTĀM, NEGARANTĒJAM, NEGARANTĒJAM UN NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR NEVIENU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO REKLAMĒ VAI PIEDĀVĀ TREŠĀ PERSONA, IZMANTOJOT VIETNI, JEBKURU HIPERSAITES VIETNI VAI JEBKURU VIETNI VAI MOBILO LIETOJUMPROGRAMMU, KAS PARĀDĀS REKLĀMKAROGĀ VAI CITĀ REKLĀMĀ, UN MĒS NEESAM PUSE UN NEKĀDĀ VEIDĀ NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA DARĪJUMA UZRAUDZĪBU STARP JUMS UN JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM. TĀPAT KĀ IEGĀDĀJOTIES PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, IZMANTOJOT JEBKURU INFORMĀCIJAS NESĒJU VAI JEBKURĀ VIDĒ, JUMS IR JĀIZMANTO VISLABĀKĀ IESPĒJAMĀ PIESARDZĪBA UN VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ JĀBŪT PIESARDZĪGAM.

Atbildības ierobežojumi

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS VAI MŪSU DIREKTORI, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI JUMS VAI JEBKURAI TREŠAJAI PUSEI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, GADĪJUMA RAKSTURA, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODĀMIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP ZAUDĒTU PEĻŅU, NEGŪTIEM IENĀKUMIEM, DATU ZUDUMU VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT VIETNI, PAT JA MĒS ESAM INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. NEATKARĪGI NO ŠEIT IETVERTĀ PRETĒJĀ, MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ UN NEATKARĪGI NO PRASĪBAS FORMAS VIENMĒR BŪS IEROBEŽOTA LĪDZ MAZĀKAJAI NO SUMMĀM, KO JŪS MUMS SAMAKSĀJĀT, JA TĀDAS IR, 3 MĒNEŠU PERIODĀ PIRMS PRASĪBAS RAŠANĀS, VAI $100,00. DAŽU VALSTU LIKUMI NEPIEĻAUJ NETIEŠO GARANTIJU IEROBEŽOJUMUS VAI NOTEIKTU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU. JA ŠIE LIKUMI ATTIECAS UZ JUMS, DAŽI VAI VISI IEPRIEKŠ MINĒTIE ATTEIKUMI VAI IEROBEŽOJUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES, UN JUMS VAR BŪT PAPILDU TIESĪBAS.

Atlīdzība

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt mūs, tostarp mūsu meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus un visus mūsu attiecīgos vadītājus, pārstāvjus, partnerus un darbiniekus, no jebkādiem zaudējumiem, kaitējumiem, atbildības, prasībām vai prasībām, tostarp pamatotām advokātu atlīdzībām un izdevumiem, ko jebkura trešā persona ir cēlusi vai kas radušies no: (1) Vietnes izmantošanu; (2) šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu; (3) jebkādu jūsu šajos Lietošanas noteikumos sniegto apliecinājumu un garantiju pārkāpšanu; vai (4) trešās personas tiesību, tostarp, bet ne tikai intelektuālā īpašuma tiesību, pārkāpšanu.

Neatkarīgi no iepriekš minētā mēs paturam tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā lietā, par kuru jums ir pienākums mums atlīdzināt zaudējumus, un jūs piekrītat uz sava rēķina sadarboties ar mums šādu prasību aizstāvībā. Mēs pieliksim visas pūles, lai informētu jūs par jebkuru šādu prasību, prasību vai procesu, uz kuru attiecas šī kompensācija, tiklīdz par to uzzināsim.

Lietotāja dati

Mēs saglabāsim noteiktus datus, kurus jūs pārsūtāt uz Vietni, lai pārvaldītu Vietnes darbību, kā arī datus, kas saistīti ar Vietnes lietošanu. Lai gan mēs regulāri veicam regulāras datu rezerves kopijas, par visiem datiem, kurus jūs pārsūtāt vai kuri attiecas uz jebkuru darbību, ko esat veicis, izmantojot Vietni, atbildat tikai jūs.

Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādu šādu datu zudumu vai bojājumu, un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām celt pret mums prasību, kas izriet no šādu datu zuduma vai bojājuma.

Elektroniskā saziņa, darījumi un paraksti

Vietnes apmeklēšana, e-pasta vēstuļu sūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir elektroniskā saziņa. Jūs piekrītat saņemt elektronisko saziņu un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas izpaušana un citi paziņojumi, ko mēs jums sniedzam elektroniski, izmantojot e-pastu un Vietni, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādai saziņai jābūt rakstveidā.

AR ŠO JŪS PIEKRĪTAT ELEKTRONISKO PARAKSTU, LĪGUMU, PASŪTĪJUMU UN CITU IERAKSTU IZMANTOŠANAI, KĀ ARĪ ELEKTRONISKAI PAZIŅOJUMU, POLITIKU UN IERAKSTU PAR MŪSU VAI TĪMEKĻA VIETNES INICIĒTIEM VAI PABEIGTIEM DARĪJUMIEM PIEGĀDEI.

Ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām vai prasībām saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas likumiem, noteikumiem, noteikumiem, rīkojumiem vai citiem tiesību aktiem, kas pieprasa oriģinālu parakstu vai neelektronisku ierakstu piegādi vai saglabāšanu, vai maksājumiem vai kredītu piešķiršanu, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav elektroniskie līdzekļi.

Dažādi

Šie Lietošanas noteikumi un jebkuras politikas vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam Vietnē vai saistībā ar Vietni, veido visu vienošanos un izpratni starp jums un mums. Mūsu nespēja izmantot vai izpildīt jebkuras šo Lietošanas noteikumu tiesības vai noteikumus nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā visā likumā atļautajā apmērā. Mēs jebkurā laikā varam nodot jebkuras vai visas savas tiesības un pienākumus citiem. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, aizkavēšanos vai bezdarbību, kas radusies tādu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

Ja kāds šo Lietošanas noteikumu noteikums vai tā daļa tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis noteikums vai tā daļa tiek uzskatīta par atdalāmu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Šo lietošanas noteikumu vai Vietnes lietošanas rezultātā starp jums un mums nav izveidotas kopuzņēmuma, partnerattiecību, darba vai starpniecības attiecības. Jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi netiks interpretēti pret mums to sastādīšanas dēļ. Ar šo jūs atsakāties no jebkādiem un visiem iebildumiem, kas jums varētu būt, pamatojoties uz šo Lietošanas noteikumu elektronisko formu un to, ka puses nav parakstījušas šos Lietošanas noteikumus, lai tos izpildītu.

Sazinieties ar mums

Lai atrisinātu sūdzības par Vietni vai saņemtu papildu informāciju par Vietnes lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa šādu adresi:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Vroclava
Polija

[email protected]

Winston laimīgs sejas pasūtījums