Pogoji in določila

Zadnja posodobitev 24.08.2018

Dogovor o pogojih

Ti pogoji uporabe so pravno zavezujoč sporazum, sklenjen med vami osebno ali v imenu pravne osebe ("vi") in Izbijač Sp. z.o.o (LTD) ("mi", "nas" ali "naše"), v zvezi z vašim dostopom in uporabo usebouncer.com, app.usebouncer.com (portal za stranke), api.usebouncer.com (API), docs.usebouncer.com (dokumentacija) ter vse druge medijske oblike, medijske kanale, mobilna spletna mesta ali mobilne aplikacije, ki so z njimi povezane, povezane ali kako drugače povezane (skupaj imenovane "spletno mesto").

Strinjate se, da ste z dostopom do spletnega mesta prebrali, razumeli in se strinjate, da vas zavezujejo vsi ti pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi temi pogoji uporabe, vam je uporaba spletnega mesta izrecno prepovedana in ga morate takoj prenehati uporabljati.

Dodatni pogoji ali dokumenti, ki so lahko občasno objavljeni na spletnem mestu, so izrecno vključeni v to spletno mesto s sklicevanjem. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli in iz katerega koli razloga spremenimo ali dopolnimo te pogoje uporabe.

Na vse spremembe vas bomo opozorili s posodobitvijo datuma "Zadnja posodobitev" v teh Pogojih uporabe, vi pa se odrekate pravici do posebnega obvestila o vsaki taki spremembi.

Vaša odgovornost je, da redno pregledujete te Pogoje uporabe in ste obveščeni o posodobitvah. Za vas bodo veljale spremembe v vseh spremenjenih Pogojih uporabe, za katere se bo štelo, da ste bili z njimi seznanjeni in da ste jih sprejeli, če boste nadaljevali z uporabo spletnega mesta po datumu objave takšnih spremenjenih Pogojev uporabe.

Informacije na spletnem mestu niso namenjene distribuciji ali uporabi s strani katere koli osebe ali subjekta v kateri koli jurisdikciji ali državi, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z zakoni ali drugimi predpisi ali kjer bi za nas v takšni jurisdikciji ali državi veljala zahteva po registraciji. V skladu s tem osebe, ki se odločijo za dostop do spletnega mesta z drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in so same odgovorne za skladnost z lokalnimi zakoni, če in kolikor so lokalni zakoni veljavni.

Spletno mesto je namenjeno uporabnikom, ki so stari najmanj 18 let. Osebe, mlajše od 18 let, se ne smejo registrirati na spletnem mestu.

Pravice intelektualne lastnine

Če ni navedeno drugače, je spletno mesto naša lastnina in vsa izvorna koda, zbirke podatkov, funkcionalnost, programska oprema, zasnova spletnega mesta, zvok, video, besedilo, fotografije in grafike na spletnem mestu (skupaj "vsebina") ter blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, ki jih vsebuje ("znamke"), so v naši lasti ali pod našim nadzorom ali z našo licenco in so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in zakoni o nelojalni konkurenci Združenih držav, tujih jurisdikcij in mednarodnih konvencij.

Vsebina in oznake so na spletnem mestu na voljo "TAKŠNE, KAKRŠNE SO", samo za vašo informacijo in osebno uporabo. Razen v primerih, ki so izrecno določeni v teh pogojih uporabe, ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, združevati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, javno prikazovati, kodirati, prevajati, prenašati, distribuirati, prodajati, licencirati ali kako drugače izkoriščati za kakršne koli komercialne namene brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Če ste upravičeni do uporabe spletnega mesta, vam je podeljena omejena licenca za dostop in uporabo spletnega mesta ter za prenos ali tiskanje kopije katerega koli dela vsebine, do katere ste pravilno pridobili dostop. Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno dodeljene v zvezi s spletnim mestom, vsebino in znamkami.

Predstavitve uporabnikov

Z uporabo spletnega mesta izjavljate in zagotavljate, da:

 1. bodo vse predložene registracijske informacije resnične, točne, aktualne in popolne;
 2. poskrbeli boste za točnost teh informacij in jih po potrebi takoj posodobili;
 3. ste pravno sposobni in se strinjate, da boste spoštovali te Pogoje uporabe;
 4. niste mladoletna oseba v sodni pristojnosti, v kateri prebivate;
 5. do spletnega mesta ne boste dostopali z avtomatiziranimi ali nečloveškimi sredstvi, bodisi z botom, skriptami ali kako drugače;
 6.  spletnega mesta ne boste uporabljali v nezakonite ali nedovoljene namene; in
 7. vaša uporaba spletnega mesta ne bo kršila nobenega veljavnega zakona ali predpisa.

Če navedete neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne podatke, imamo pravico, da začasno ali trajno ukinemo vaš račun in zavrnemo vsakršno sedanjo ali prihodnjo uporabo spletnega mesta (ali katerega koli njegovega dela).

Registracija uporabnika

Morda se boste morali registrirati na spletnem mestu. Strinjate se, da boste svoje geslo varovali kot zaupno, in ste odgovorni za vso uporabo svojega računa in gesla. Pridržujemo si pravico, da odstranimo, zahtevamo ali spremenimo uporabniško ime, ki ga izberete, če po lastni presoji ugotovimo, da je takšno uporabniško ime neprimerno, nespodobno ali kako drugače sporno.

Pristojbine in plačila

Za dostop do nekaterih naših storitev boste morda morali kupiti ali plačati pristojbino. Strinjate se, da boste za vse nakupe, opravljene prek spletnega mesta, zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Poleg tega se strinjate, da boste nemudoma posodobili podatke o računu in plačilu, vključno z e-pošta naslov, način plačila in datum izteka veljavnosti plačilne kartice, da lahko dokončamo vaše transakcije in vas po potrebi kontaktiramo.

Za nakupe, opravljene prek spletnega računa, vam izdamo račun prek spletnega računa. Prodajni davek bo dodan k ceni nakupov, če se nam bo zdelo, da je to potrebno. Cene lahko kadar koli spremenimo. Vsa plačila so v ameriških dolarjih.

Strinjate se, da boste vse stroške ali pristojbine plačali po cenah, ki veljajo za vaše nakupe, in nas pooblaščate, da vam ob nakupu zaračunamo vse take zneske pri izbranem ponudniku plačil. Če je vaš nakup predmet ponavljajočih se stroškov, se strinjate, da lahko vaš način plačila zaračunavamo ponavljajoče, ne da bi za vsak ponavljajoči se strošek potrebovali vašo predhodno odobritev, dokler nas ne obvestite o preklicu.

Pridržujemo si pravico, da popravimo morebitne napake ali pomote pri določanju cen, tudi če smo že zahtevali ali prejeli plačilo. Prav tako si pridržujemo pravico, da zavrnemo vsako naročilo, oddano prek spletnega mesta.

Preklic

Vseh nakupov ni mogoče povrniti. Lahko kadar koli prekličete naročnino, tako da se prijavite v svoj račun ali nas kontaktirate s spodaj navedenimi kontaktnimi podatki. Vaša odpoved bo začela veljati ob koncu trenutnega plačanega obdobja.

Če niste zadovoljni z našimi storitvami, nam pišite na [email protected].

Programska oprema

Podeljujemo vam neizključno, preklicno, osebno in neprenosljivo licenco za uporabo naše programske opreme izključno v povezavi z našimi storitvami in v skladu s temi pogoji uporabe.
Vsaka programska oprema in vsa povezana dokumentacija je na voljo "takšna, kot je", brez kakršne koli izrecne ali implicitne garancije, vključno z implicitnimi garancijami o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen ali neškodljivosti, vendar ne omejeno na te garancije. Sprejemate vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe ali delovanja katere koli programske opreme. Nobene programske opreme ne smete razmnoževati ali razširjati.

Prepovedane dejavnosti

Do spletnega mesta ne smete dostopati ali ga uporabljati za noben drug namen, razen za tistega, za katerega smo dali spletno mesto na voljo. Prav tako se strinjate, da boste ravnali v skladu z našimi Pravilnik o preprečevanju neželene elektronske pošte.

Kot uporabnik spletnega mesta se strinjate, da ne boste:

 1. sistematičnega pridobivanja podatkov ali druge vsebine s spletnega mesta za neposredno ali posredno ustvarjanje ali sestavljanje zbirke, kompilacije, podatkovne baze ali imenika brez našega pisnega dovoljenja.
 2. nepooblaščena uporaba spletnega mesta, vključno z elektronskim ali drugim zbiranjem uporabniških imen in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov z namenom pošiljanja nezaželene e-pošte ali ustvarjanja uporabniških računov na avtomatiziran način ali pod lažno pretvezo.
 3. za nakupe na spletnem mestu uporabljate nakupnega zastopnika ali nabavnega posrednika.
 4. izogibanje, onemogočanje ali drugačno poseganje v varnostne funkcije spletnega mesta, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine ali uveljavljajo omejitve uporabe spletnega mesta in/ali vsebine na njem.
 5. nedovoljeno uokvirjanje spletnega mesta ali povezovanje z njim.
 6. prevarati, goljufati ali zavajati nas in druge uporabnike, zlasti pri poskusih pridobivanja občutljivih podatkov o računu, kot so uporabniška gesla;
 7. nepravilno uporabljate naše podporne storitve ali posredujete lažne prijave o zlorabi ali nepravilnem ravnanju.
 8. sodelovati pri kakršni koli avtomatizirani uporabi sistema, kot je uporaba skript za pošiljanje komentarjev ali sporočil ali uporaba orodij za rudarjenje podatkov, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov.
 9. vmešavati se v spletno mesto, omrežja ali storitve, povezane s spletnim mestom, jih motiti ali nepotrebno obremenjevati.
 10. se poskušate izdajati za drugega uporabnika ali osebo ali uporabljati uporabniško ime drugega uporabnika.
 11. prodati ali kako drugače prenesti vaš profil.
  uporabljali informacij, pridobljenih na spletnem mestu, za nadlegovanje, zlorabo ali škodovanje drugi osebi.
 12. uporabljati spletno mesto kot del kakršnih koli prizadevanj za tekmovanje z nami ali kako drugače uporabljati spletno mesto in/ali vsebino za kakršno koli ustvarjanje prihodkov ali komercialno podjetje.
 13. dešifrirati, dekompilirati, razstavljati ali izvajati povratnega inženiringa katere koli programske opreme, ki sestavlja ali na kakršen koli način tvori del spletnega mesta.
 14. poskušali zaobiti kakršne koli ukrepe spletnega mesta, namenjene preprečevanju ali omejevanju dostopa do spletnega mesta ali kateregakoli dela spletnega mesta.
 15. nadlegovati, nadlegovati, ustrahovati ali groziti kateremu koli našemu zaposlenemu ali zastopniku, ki vam zagotavlja katerikoli del spletnega mesta.
 16. izbrisati obvestilo o avtorskih ali drugih lastninskih pravicah iz katere koli vsebine.
 17. kopirati ali prilagajati programske opreme spletnega mesta, med drugim PHP, HTML, JavaScript, Java ali druge kode.
 18. nalagati ali prenašati (ali poskušati nalagati ali prenašati) viruse, trojanske konje ali drugo gradivo, vključno s pretirano uporabo velikih črk in pošiljanjem neželene pošte (neprekinjeno objavljanje ponavljajočega se besedila), ki moti nemoteno uporabo in uživanje spletnega mesta s strani katere koli stranke ali spreminja, slabša, moti, spreminja ali ovira uporabo, lastnosti, funkcije, delovanje ali vzdrževanje spletnega mesta.
 19. nalagati ali prenašati (ali poskušati nalagati ali prenašati) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem za zbiranje ali prenos informacij, med drugim vključno z jasnimi grafičnimi izmenjevalnimi formati ("gifi"), piksli 1×1, spletnimi hrošči, piškotki ali drugimi podobnimi napravami (včasih imenovanimi "vohunska programska oprema" ali "pasivni mehanizmi zbiranja" ali "pcms").
 20. razen kot posledica standardne uporabe iskalnika ali internetnega brskalnika, uporabljati, zaganjati, razvijati ali distribuirati kakršne koli avtomatizirane sisteme, med drugim tudi pajke, robote, goljufive pripomočke, strgala ali bralnike brez povezave, ki dostopajo do spletnega mesta, ali uporabljati ali zaganjati kakršne koli nepooblaščene skripte ali drugo programsko opremo.
 21. omalovažuje, očrni ali kako drugače škoduje nam in/ali spletnemu mestu po našem mnenju.
 22. uporabljate spletno mesto na način, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi.

Predložitve

Potrjujete in se strinjate, da so vsa vprašanja, komentarji, predlogi, ideje, povratne informacije ali druge informacije v zvezi s spletnim mestom ("predložitve"), ki nam jih posredujete, nezaupne in postanejo naša izključna last. Imamo izključne pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, in smo upravičeni do neomejene uporabe in razširjanja teh predloženih podatkov za vse zakonite namene, komercialne ali druge, brez priznanja ali nadomestila za vas.

S tem se odpovedujete vsem moralnim pravicam do vseh takšnih predloženih vsebin in zagotavljate, da so vse takšne predložene vsebine izvirne ali da imate pravico predložiti takšne vsebine. Strinjate se, da proti nam nimate nobenih pravnih sredstev za kakršno koli domnevno ali dejansko kršitev ali prilastitev kakršne koli lastninske pravice v vaših predloženih prispevkih.

Spletne strani in vsebine tretjih oseb

Spletno mesto lahko vsebuje (ali pa vam prek spletnega mesta pošljemo) povezave do drugih spletnih mest ("spletna mesta tretjih oseb") ter članke, fotografije, besedila, grafike, slike, dizajne, glasbo, zvok, video, informacije, aplikacije, programsko opremo in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih ("vsebina tretjih oseb").

Takšnih spletnih mest tretjih oseb in vsebin tretjih oseb ne raziskujemo, ne spremljamo ali preverjamo glede točnosti, ustreznosti ali popolnosti in nismo odgovorni za spletna mesta tretjih oseb, do katerih dostopate prek spletnega mesta, ali za vsebine tretjih oseb, ki so objavljene na spletnem mestu, so prek njega na voljo ali so z njega nameščene, vključno z vsebino, točnostjo, žaljivostjo, mnenji, zanesljivostjo, praksami zasebnosti ali drugimi politikami spletnih mest tretjih oseb ali vsebin tretjih oseb ali so v njih vsebovane.

Vključitev spletnih mest tretjih oseb ali vsebin tretjih oseb, povezava do njih ali dovoljenje za njihovo uporabo ali namestitev ne pomeni, da smo jih odobrili ali potrdili. Če se odločite zapustiti spletno mesto in dostopati do spletnih mest tretjih oseb ali uporabljati ali namestiti katero koli vsebino tretjih oseb, to počnete na lastno odgovornost in se morate zavedati, da ti Pogoji uporabe ne veljajo več.

Pregledati morate veljavne pogoje in politike, vključno s postopki zasebnosti in zbiranja podatkov, vseh spletnih mest, na katera se odpravite s spletnega mesta, ali aplikacij, ki jih uporabljate ali namestite s spletnega mesta. Vsi nakupi, ki jih opravite prek spletnih mest tretjih oseb, bodo opravljeni prek drugih spletnih mest in pri drugih podjetjih, pri čemer ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi nakupi, ki so izključno med vami in zadevno tretjo osebo.

Strinjate se in priznavate, da ne podpiramo izdelkov ali storitev, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb, in nas boste obvarovali pred kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi vašega nakupa takšnih izdelkov ali storitev. Poleg tega nas boste razbremenili vseh izgub, ki jih utrpite, ali škode, ki vam nastane v zvezi z vsebinami tretjih oseb ali kakršnim koli stikom s spletnimi mesti tretjih oseb ali je na kakršen koli način posledica le-teh.

Upravljanje spletnega mesta

Pridržujemo si pravico, ne pa tudi obveznosti, da:

 1. spremljanje spletnega mesta zaradi kršitev teh pogojev uporabe;
 2. sprejeti ustrezne pravne ukrepe proti vsem, ki po naši presoji kršijo zakonodajo ali te pogoje uporabe, vključno z, vendar ne omejeno, prijavo takega uporabnika organom pregona;
 3. po lastni presoji in brez omejitev zavrniti, omejiti dostop, omejiti razpoložljivost ali onemogočiti (kolikor je to tehnološko izvedljivo) katerega koli vašega prispevka ali njegovega dela;
 4. po lastni presoji in brez omejitev, obvestila ali odgovornosti odstraniti s spletnega mesta ali drugače onemogočiti vse datoteke in vsebino, ki so prevelike ali na kakršen koli način obremenjujejo naše sisteme;
 5. drugače upravljati spletno mesto na način, ki je namenjen zaščiti naših pravic in lastnine ter omogočanju pravilnega delovanja spletnega mesta.

Pravilnik o zasebnosti

Skrbimo za zasebnost in varnost podatkov. Prosimo, da si ogledate naše Pravilnik o zasebnosti objavljene na spletnem mestu. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da vas zavezuje naš pravilnik o zasebnosti, ki je vključen v te pogoje uporabe.

Kršitve avtorskih pravic

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da katero koli gradivo, ki je na voljo na spletnem mestu ali prek njega, krši avtorske pravice, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom, nas o tem nemudoma obvestite na spodaj navedene kontaktne podatke ("obvestilo").

Opozarjamo vas, da ste lahko odškodninsko odgovorni, če v obvestilu podate bistveno napačne navedbe. Če torej niste prepričani, da gradivo, ki se nahaja na spletnem mestu ali je povezano z njim, krši vaše avtorske pravice, se najprej obrnite na odvetnika.

Trajanje in prenehanje

Ti pogoji uporabe ostanejo v veljavi, dokler uporabljate spletno mesto.

BREZ OMEJITVE KATERE KOLI DRUGE DOLOČBE TEH POGOJEV UPORABE SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA PO LASTNI PRESOJI IN BREZ OBVESTILA ALI ODGOVORNOSTI ZAVRNEMO DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA IN NJEGOVO UPORABO (VKLJUČNO Z BLOKIRANJEM DOLOČENIH NASLOVOV IP) KATERI KOLI OSEBI IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA ALI BREZ RAZLOGA, MED DRUGIM ZARADI KRŠITVE KATERE KOLI IZJAVE, JAMSTVA ALI ZAVEZE, KI JO VSEBUJEJO TI POGOJI UPORABE ALI KATERI KOLI VELJAVNI ZAKON ALI PREDPIS.

PO LASTNI PRESOJI LAHKO KADAR KOLI IN BREZ OPOZORILA PREKINEMO VAŠO UPORABO ALI SODELOVANJE NA SPLETNEM MESTU ALI IZBRIŠEMO VAŠ RAČUN.

Če iz kakršnega koli razloga ukinemo ali začasno ukinemo vaš račun, se ne smete registrirati in ustvariti novega računa pod svojim imenom, lažnim ali izposojenim imenom ali imenom katere koli tretje osebe, tudi če morda delujete v imenu tretje osebe.

Poleg ukinitve ali začasne ukinitve računa si pridržujemo pravico do ustreznih pravnih ukrepov, vključno s civilnimi, kazenskimi in sodnimi postopki.

Spremembe in prekinitve

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila kadar koli in iz kakršnega koli razloga spremenimo, dopolnimo ali odstranimo vsebino spletnega mesta. Vendar nismo dolžni posodabljati nobenih informacij na našem spletnem mestu. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo ali prekinemo celotno spletno mesto ali njegov del brez predhodnega obvestila. Za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ali trajno ukinitev spletnega mesta ne bomo odgovorni vam ali tretji osebi.

Ne moremo zagotoviti, da bo spletno mesto vedno na voljo. Morda bomo imeli težave s strojno opremo, programsko opremo ali druge težave ali bomo morali opraviti vzdrževanje, povezano s spletnim mestom, kar bo povzročilo prekinitve, zamude ali napake. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga spremenimo, popravimo, posodobimo, začasno ustavimo, prekinemo ali drugače spremenimo spletno mesto, ne da bi vas o tem obvestili.

Strinjate se, da nismo odgovorni za nobeno izgubo, škodo ali neprijetnosti, ki jih povzroči nezmožnost dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe v času izpada ali prekinitve delovanja spletnega mesta. Nobena določba teh Pogojev uporabe se ne razlaga tako, da nas zavezuje k vzdrževanju in podpori spletnega mesta ali k zagotavljanju kakršnih koli popravkov, posodobitev ali izdaj v zvezi z njim.

Pristojno pravo

Te pogoje uporabe in vašo uporabo spletnega mesta ureja in razlaga poljska zakonodaja.

Popravki

Na spletnem mestu so lahko informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila popravimo napake, netočnosti ali izpuste ter spremenimo ali posodobimo informacije na spletnem mestu.

Izjava o omejitvi odgovornosti

SPLETNO MESTO JE NA VOLJO V STANJU, V KAKRŠNEM JE, IN V KAKRŠNEM JE NA VOLJO. STRINJATE SE, DA SPLETNO MESTO IN NAŠE STORITVE UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. V NAJVEČJEM ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU ZAVRAČAMO VSA JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM IN NJEGOVO UPORABO, MED DRUGIM TUDI IMPLICITNA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEŠKODLJIVOSTI. NE DAJEMO NOBENIH JAMSTEV ALI IZJAV O TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE KATERIH KOLI SPLETNIH MEST, POVEZANIH S SPLETNIM MESTOM, IN NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ZA (1) NAPAKE, POMOTE ALI NETOČNOSTI VSEBINE IN GRADIV, (2) TELESNE POŠKODBE ALI PREMOŽENJSKO ŠKODO KAKRŠNE KOLI NARAVE, KI JE POSLEDICA VAŠEGA DOSTOPA DO SPLETNEGA MESTA IN NJEGOVE UPORABE, (3) NEPOOBLAŠČEN DOSTOP DO NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI VSEH OSEBNIH PODATKOV IN/ALI FINANČNIH PODATKOV, SHRANJENIH NA NJIH, ALI NJIHOVO UPORABO, (4) KAKRŠNO KOLI PREKINITEV ALI PRENEHANJE PRENOSA NA SPLETNO MESTO ALI Z NJEGA, (5) KAKRŠNE KOLI HROŠČE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE IN PODOBNO, KI JIH LAHKO NA SPLETNO MESTO ALI PREK NJEGA PRENESE KATERA KOLI TRETJA OSEBA, IN/ALI (6) KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI OPUSTITVE V VSEBINI IN GRADIVU ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO KAKRŠNE KOLI VRSTE, NASTALO ZARADI UPORABE KATERE KOLI VSEBINE, OBJAVLJENE, PRENESENE ALI DRUGAČE DOSTOPNE PREK SPLETNEGA MESTA. NE JAMČIMO, NE POTRJUJEMO, NE JAMČIMO IN NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA NOBEN IZDELEK ALI STORITEV, KI JO OGLAŠUJE ALI PONUJA TRETJA OSEBA PREK SPLETNEGA MESTA, KATEREGA KOLI POVEZANEGA SPLETNEGA MESTA ALI KATEREGA KOLI SPLETNEGA MESTA ALI MOBILNE APLIKACIJE, PREDSTAVLJENE V KAKRŠNI KOLI PASICI ALI DRUGEM OGLAŠEVANJU, IN NE BOMO SODELOVALI ALI BILI KAKOR KOLI ODGOVORNI ZA MONITORIRANJE VSE TRANSAKCIJE MED VAMI IN TRETJIMI PONUDNIKI IZDELKOV ALI STORITEV. TAKO KOT PRI NAKUPU IZDELKA ALI STORITVE PREK KATEREGA KOLI MEDIJA ALI V KATEREM KOLI OKOLJU MORATE RAVNATI PO SVOJI NAJBOLJŠI PRESOJI IN BITI PREVIDNI, KADAR JE TO PRIMERNO.

Omejitve odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU NE BOMO MI ALI NAŠI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI ODGOVORNI VAM ALI TRETJI OSEBI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, VZORČNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM, IZGUBLJENIMI PRIHODKI, IZGUBO PODATKOV ALI DRUGO ŠKODO, NASTALO ZARADI VAŠE UPORABE SPLETNEGA MESTA, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NE GLEDE NA VSE NASPROTNO, KAR JE NAVEDENO V TEJ POGODBI, JE NAŠA ODGOVORNOST DO VAS IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA IN NE GLEDE NA OBLIKO TOŽBE VEDNO OMEJENA NA MANJŠI OD ZNESKOV, KI STE NAM JIH PLAČALI, ČE STE NAM JIH PLAČALI V OBDOBJU TREH MESECEV PRED NASTANKOM KAKRŠNE KOLI TOŽBE, ALI $100,00. ZAKONI NEKATERIH DRŽAV NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV IMPLICITNIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE ŠKODE. ČE TI ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKATERE ALI VSE ZGORNJE ZAVRNITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS IN MORDA IMATE DODATNE PRAVICE.

Odškodnina

Strinjate se, da nas, vključno z našimi hčerinskimi in povezanimi družbami ter vsemi našimi uradniki, zastopniki, partnerji in zaposlenimi, branite, odškodujete in varujete pred kakršno koli izgubo, škodo, odgovornostjo, zahtevkom ali zahtevo, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški, ki jih je povzročila tretja oseba zaradi ali zaradi: (1) uporabe spletnega mesta; (2) kršitve teh pogojev uporabe; (3) kakršne koli kršitve vaših izjav in jamstev, določenih v teh pogojih uporabe; ali (4) vaše kršitve pravic tretje osebe, vključno s pravicami intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje.

Ne glede na zgoraj navedeno si pridržujemo pravico, da na vaše stroške prevzamemo izključno obrambo in nadzor nad vsemi zadevami, za katere nam morate povrniti škodo, vi pa se strinjate, da boste na svoje stroške sodelovali pri naši obrambi takih zahtevkov. Po svojih najboljših močeh vas bomo obvestili o vsakem takem zahtevku, tožbi ali postopku, ki je predmet tega odškodninskega zahtevka, ko bomo zanj izvedeli.

Podatki o uporabniku

Določene podatke, ki jih posredujete na spletno mesto, bomo hranili za namene upravljanja delovanja spletnega mesta in podatke, povezane z vašo uporabo spletnega mesta. Čeprav izvajamo redne rutinske varnostne kopije podatkov, ste izključno vi odgovorni za vse podatke, ki jih posredujete ali ki se nanašajo na katero koli dejavnost, ki ste jo opravili z uporabo spletnega mesta.

Strinjate se, da vam ne odgovarjamo za izgubo ali poškodbo takšnih podatkov, in s tem se odpovedujete kakršni koli pravici do tožbe proti nam, ki bi nastala zaradi izgube ali poškodbe takšnih podatkov.

Elektronske komunikacije, transakcije in podpisi

Obiskovanje spletnega mesta, pošiljanje e-poštnih sporočil in izpolnjevanje spletnih obrazcev so elektronske komunikacije. Soglašate s prejemanjem elektronskih sporočil in se strinjate, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, prek e-pošte in spletnega mesta, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, da morajo biti takšna sporočila v pisni obliki.

S TEM SE STRINJATE Z UPORABO ELEKTRONSKIH PODPISOV, POGODB, NAROČIL IN DRUGIH ZAPISOV TER Z ELEKTRONSKO DOSTAVO OBVESTIL, PRAVILNIKOV IN ZAPISOV O TRANSAKCIJAH, KI JIH SPROŽIMO ALI ZAKLJUČIMO MI ALI PREK SPLETNEGA MESTA.

S tem se odpovedujete vsem pravicam ali zahtevam, ki izhajajo iz zakonov, predpisov, pravil, odlokov ali drugih zakonov v kateri koli jurisdikciji, ki zahtevajo izvirni podpis ali dostavo ali hrambo neelektronskih zapisov, ali plačilom ali odobritvi kreditov na kakršen koli način, razen elektronsko.

Različni

Ti pogoji uporabe in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na spletnem mestu ali v zvezi z njim, predstavljajo celoten sporazum in dogovor med vami in nami. Če ne uveljavljamo ali izvršujemo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev uporabe, to ne pomeni, da smo se taki pravici ali določbi odpovedali. Ti Pogoji uporabe veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja. Katero koli ali vse svoje pravice in obveznosti lahko kadar koli prenesemo na druge. Ne odgovarjamo za izgubo, škodo, zamudo ali nedelovanje, ki je posledica vzroka, na katerega nimamo razumnega vpliva.

Če se katera koli določba ali del določbe teh Pogojev uporabe izkaže za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, se šteje, da je ta določba ali del določbe ločen od teh Pogojev uporabe in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

Zaradi teh pogojev uporabe ali uporabe spletnega mesta med vami in nami ne nastane nobeno razmerje skupnega podjetja, partnerstva, zaposlitve ali zastopstva. Strinjate se, da se ti Pogoji uporabe ne bodo razlagali v našo škodo zaradi tega, ker smo jih pripravili. S tem se odpovedujete vsem obrambnim razlogom, ki bi jih lahko imeli na podlagi elektronske oblike teh Pogojev uporabe in dejstva, da jih stranke niso podpisale za sklenitev teh Pogojev uporabe.

Pišite nam

Če želite rešiti pritožbo v zvezi s spletnim mestom ali pridobiti dodatne informacije o uporabi spletnega mesta, se obrnite na nas na:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Poljska

[email protected]