Hur kan vi hjälpa till?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen

Sender Policy Framework (SPF) är ett protokoll för autentisering av e-post som verifierar avsändarens identitet. SPF fungerar genom att skapa en DNS-post (Domain Name System) som innehåller en förteckning över godkända e-postservrar för en viss domän. När ett e-postmeddelande tas emot kontrollerar den mottagande servern SPF-posten för att säkerställa att e-postmeddelandet skickades från en auktoriserad server. Om e-postmeddelandet inte skickades från en auktoriserad server är det sannolikt skräppost eller bedrägeri, och det avvisas eller markeras som skräppost.

SPF är en viktig del av e-postsäkerheten eftersom det hjälper till att förhindra phishing, spoofing och andra typer av cyberattacker. Genom att verifiera avsändarens identitet bidrar SPF till att säkerställa att endast legitima e-postmeddelanden levereras till mottagarens inkorg, medan skräppost och skadlig e-post fångas upp och filtreras bort.

SPF kan dock inte ensamt garantera fullständig e-postsäkerhet. Det är bara ett skyddslager. En kombination av SPF-, DMARC- och DKIM-autentiseringsprotokoll är nödvändig för att ge fullständig e-postsäkerhet. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) är ytterligare protokoll för autentisering av e-post som fungerar tillsammans med SPF för att ge en mer robust säkerhetsmekanism för e-post.

Hur implementerar man SPF?

För att implementera SPF måste domänägaren skapa en DNS TXT-post som listar de auktoriserade e-postservrarna för domänen. SPF-posten bör innehålla IP-adresser eller värdnamn för de e-postservrar som har tillstånd att skicka e-post för domänens räkning. SPF-posten bör också ange vad man ska göra med e-postmeddelanden som inte kommer från en auktoriserad server, t.ex. avvisa eller markera som skräppost.

Varför använda Usebouncer.com för e-postverifiering?

Usebouncer.com är ett lättanvänt verktyg för verifiering av e-post som använder avancerad teknik för verifiering av e-post för att kontrollera äktheten hos e-postadresser. Usebouncer.com kontrollerar e-postadresser mot flera databaser för att se till att endast legitima e-postmeddelanden levereras till din inkorg. Med Usebouncer.com kan du förbättra din e-postleverans, minska antalet avvisningar och öka din e-postengagemang.

Med hjälp av Usebouncer.com:s e-postverifieringstjänst kan du kontrollera SPF-posterna för dina e-postkontakter för att se till att de har rätt att skicka e-post för sin domäns räkning. Detta kan hjälpa till att förhindra phishing- och spoofing-attacker och se till att endast legitima e-postmeddelanden levereras till din inkorg.

Prova Usebouncer.com idag för att uppleva fördelarna med e-postverifiering och förbättra din e-postleverans.