Modificarea privind prelucrarea datelor 
(DPA)

Ultima actualizare 29.08.2019

Prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod sigur, corect și transparent este extrem de importantă pentru noi, la Bouncer Sp. z.o.o. (LTD) ("noi", "noi" sau "nostru"). Ca parte a acestui efort, prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR") al UE, care reglementează gestionarea diferitelor tipuri de date cu caracter personal, și cu standardele industriei.
Pentru o mai bună protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, vă oferim acești termeni care ne guvernează pe noi și pe dumneavoastră în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal ("Modificarea privind prelucrarea datelor" sau "DPA"). Acest DPA modifică și completează Termenii noștri de utilizare.

Definiții

Site webhttps://usebouncerprod.wpengine.com și oricare dintre subdomeniile sale
Serviciul sau serviciile - toate serviciile, produsele și conținutul disponibile sau prin intermediul site-ului web, aplicației și API, inclusiv, dar fără a se limita la verificarea adreselor de e-mail utilizarea aplicației, a aplicației, a API-ului sau a site-ului Bouncer's
Aplicație - Aplicația Web a Bouncer pusă la dispoziția Clienților în scopul utilizării și configurării serviciilor Bouncer, inclusiv, dar fără a se limita la verificarea e-mail adrese.
API - Interfața de programare a aplicațiilor expusă în scopul conectării serviciilor Bouncer cu alte servere, aplicații sau site-uri web.
GDPR - Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679.

Condițiile de Comisia, Operator, Persoana vizată, Stat membru, Date cu caracter personal, Încălcarea datelor cu caracter personal, Prelucrare, Prelucrător și Autoritate de supraveghere are același înțeles ca în Regulamentul general privind protecția datelor și se înțelege în consecință.

General

În furnizarea Serviciului către Client, Bouncer poate Prelucra datele cu caracter personal referitoare la Persoana vizată, în numele Clientului. Clientul recunoaște și confirmă faptul că el este unicul operator al datelor cu caracter personal, iar Bouncer este procesatorul datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că Bouncer prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. Ambele părți sunt de acord să respecte următoarele prevederi cu privire la orice Date cu caracter personal stocate și/sau prelucrate în alt mod prin intermediul Bouncer.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Bouncer și Clientul sunt de acord că:
Bouncer furnizează Clientului toate informațiile de care are nevoie pentru a se asigura că ambele părți îndeplinesc obligațiile prevăzute de GDPR.

  • Clientul este responsabil pentru menținerea drepturilor persoanelor vizate.
  • Bouncer asistă controlorul care permite Persoanele vizate să își exercite drepturile.
  • Bouncer se asigură că persoanele (personalul Bouncer sau contractanții Bouncer) care accesează datele cu caracter personal sunt supuse unei obligații de confidențialitate.
  • Bouncer va păstra confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal și nu va dezvălui astfel de date unor terțe părți, cu excepția cazului în care a fost autorizat de către Client sau este cerut de lege.

Temeiul juridic

Clientul recunoaște și confirmă că a baza legală pentru prelucrare Date cu caracter personal referitoare la persoana vizată.
Bouncer va prelucra datele cu caracter personal numai în numele și numai în măsura și în modul în care este necesar în scopul furnizării de servicii către Client sau conform instrucțiunilor primite de la Client în orice moment. Instrucțiunile Clientului vor fi documentate în comanda aplicabilă, în biletul de asistență sau în altă comunicare scrisă. Bouncer informează Clientul ori de câte ori există un motiv rezonabil că instrucțiunile Clientului sunt contrare legii și reglementărilor aplicabile.

Natura, scopul și obiectul prelucrării datelor

Scopul prelucrării este de a identifica dacă există o adresă de e-mail, dacă este posibil să se trimită un e-mail la această adresă și de a colecta caracteristici suplimentare ale adresei de e-mail. Această verificare are loc într-un sistem online, complet automatizat. Obiectul contractului este verificare e-mail.

Tipul de date cu caracter personal

În scopul verificării unei adrese de e-mail, Bouncer solicită doar adresa de e-mail, aceasta fiind o dată de contact, însă Clientul poate alege să trimită și date personale suplimentare.

Categorii de subiecți ai datelor

Persoanele vizate pot face parte din oricare dintre următoarele categorii: clienți, clienți potențiali, abonați, angajați, furnizori, agenți, persoane de contact sau orice alte categorii.

Durata de prelucrare

Durata prelucrării datelor prin intermediul aplicației și API depinde de volumul de e-mailuri care trebuie verificate într-o singură cerere, de la o fracțiune de secundă până la 24 de ore pentru volume mari de e-mailuri. Prelucrarea începe cât mai curând posibil după ce verificarea este inițiată de către Client. În termenii acestui acord, Clientul poate iniția Prelucrarea datelor atât timp cât Bouncer furnizează Serviciile sale.

Securitatea prelucrării

Bouncer ia măsuri adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor.
Datele sunt procesate automat, fără interacțiune umană. Dacă Clientul solicită acest lucru sau în anumite cazuri de întreținere, Bouncer are dreptul de a revizui datele și rezultatele verificărilor. În cazul în care Bouncerul trebuie să investigheze o plângere, Bouncer ar putea procesa sau reprelucra datele prin sistemul său. Bouncer se asigură că personalul și contractorii săi sunt verificați și instruiți înainte de a le permite să efectueze orice analiză. Această revizuire are loc într-un mediu sigur, iar toate datele sunt șterse după revizuire.
Toți angajații și contractorii Bouncer care au acces la datele cu caracter personal sunt obligați să semneze un acord de confidențialitate.

Instrucțiuni și jurnale

Clientul trebuie să instruiască Bouncer să proceseze datele cu caracter personal. Bouncer va prelucra în funcție de instrucțiunile clientului. Bouncer oferă un sistem complet automatizat în care Clientul poate iniția prelucrarea datelor prin intermediul aplicației și al API (executarea oricărei metode API este considerată ca fiind o astfel de inițiere).
Bouncer păstrează jurnale ale tuturor activităților. Cum ar fi, dar fără a se limita la cererile de procesare, primirea rezultatelor atât prin intermediul aplicației, cât și prin API, numărul de apeluri API reușite.

Transferul transfrontalier de date cu caracter personal

Bouncer stochează și prelucrează datele cu caracter personal în bazat pe cloud stiva de infrastructură - un hibrid de soluții cloud AWS și OVH, ambele cu sediul în Uniunea Europeană (AWS - regiunea Frankfurt, OVH - Franța și Marea Britanie), astfel încât datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene..

Ștergerea datelor cu caracter personal

Bouncer stochează datele cu caracter personal doar până la 60 de zile (în scopul de a oferi Clientului posibilitatea de a obține rezultatele verificării), după această perioadă toate datele cu caracter personal sunt anonimizate și apoi sunt șterse automat și definitiv.
În plus, Clientul poate șterge toate datele legate de o anumită cerere în orice moment, utilizând funcția API expusă.

Încălcarea datelor cu caracter personal

Bouncer va notifica Clientul cu privire la orice încălcare a datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la accesul sau divulgarea accidentală sau ilegală, în termen de 72 de ore de la luarea la cunoștință a încălcării.

Autoritățile de supraveghere

Bouncer este de acord să se coordoneze cu autoritățile de supraveghere.

Responsabil cu protecția datelor

Radoslaw Kaczynski este responsabilul cu protecția datelor al Bouncer, iar clientul îl poate contacta la adresa de e-mail [email protected].

Legea aplicabilă

Prezentul acord și orice litigiu sau reclamație care decurge din sau în legătură cu acesta sunt guvernate de legislația din Polonia.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau comentarii suplimentare despre noi sau despre politicile noastre, trimiteți-ne un e-mail la adresa [email protected]usebouncer.dev2.mohi.to sau contactați-ne prin poștă la:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Polonia