Adatfeldolgozás módosítása 
(DPA)

Utolsó frissítés 29.08.2019

A személyes adatok biztonságos, tisztességes és átlátható módon történő feldolgozása rendkívül fontos számunkra az alábbi helyeken Kidobó Sp. z.o.o (LTD) ("mi", "minket" vagy "miénk"). Ennek részeként a személyes adatokat az EU általános adatvédelmi rendeletének ("GDPR") megfelelően kezeljük, amely a személyes adatok különböző típusainak kezelését szabályozza, valamint az iparági szabványoknak megfelelően.
Az egyének személyes adatainak jobb védelme érdekében ezeket a feltételeket adjuk meg, hogy szabályozzák a személyes adatok kezelését ("Adatfeldolgozási módosítás" vagy "adatvédelmi nyilatkozat"). Ez a DPA módosítja és kiegészíti a Szolgáltatási feltételeinket.

Fogalommeghatározások

Weboldalhttps://usebouncerprod.wpengine.com és bármelyik aldomainje
Szolgáltatás vagy szolgáltatások - minden szolgáltatás, termék és tartalom, amely a Weboldalon, az Alkalmazáson és a APItöbbek között, de nem kizárólagosan e-mail címek ellenőrzése a Bouncer's, App, API vagy weboldal használata
App - A Bouncer webes alkalmazása, amelyet az Ügyfelek rendelkezésére bocsátottak a Bouncer szolgáltatásainak használata és konfigurálása céljából, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket, beleértve a következők ellenőrzését email címek.
API - A Bouncer szolgáltatásainak más szerverekkel, alkalmazásokkal vagy weboldalakkal való összekapcsolására szolgáló alkalmazásprogramozási interfész.
GDPR - Általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679.

A feltételek Bizottság, adatkezelő, érintett, tagállam, személyes adatok, személyes adatok megsértése, adatkezelés, adatfeldolgozó és felügyeleti hatóság az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott jelentéssel bír, és ennek megfelelően értendő.

Általános

A Bouncer az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás nyújtása során az Ügyfél nevében kezelheti az Érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az Ügyfél tudomásul veszi és megerősíti, hogy ő a Személyes adatok egyedüli Adatkezelője, és a Bouncer a Személyes adatok Adatfeldolgozója, ami azt jelenti, hogy a Bouncer az Adatkezelő nevében kezeli a Személyes adatokat. Mindkét fél vállalja, hogy a Bouncer által tárolt és/vagy más módon feldolgozott Személyes adatok tekintetében betartja az alábbi rendelkezéseket.
A kétségek elkerülése végett, a Kidobó és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy:
A Bouncer minden szükséges információt megad az Ügyfélnek ahhoz, hogy mindketten teljesítsék a GDPR szerinti kötelezettségeket.

  • Az Ügyfél felelős az Érintettek jogainak fenntartásáért.
  • Az ugráló segíti a vezérlőt, lehetővé téve Az érintettek jogaik gyakorlása.
  • A Bouncer biztosítja, hogy a személyes adatokhoz hozzáférő személyek (a Bouncer munkatársai vagy vállalkozói) bizalmi kötelezettséggel tartoznak.
  • A Bouncer minden Személyes adatot bizalmasan kezel, és nem adja át ezeket az adatokat harmadik félnek, kivéve, ha az Ügyfél erre engedélyt adott, vagy ha azt törvény írja elő.

Törvényes alap

Az Ügyfél tudomásul veszi és megerősíti, hogy a következőkkel rendelkezik a feldolgozás jogalapja Az Érintettre vonatkozó személyes adatok.
A Bouncer kizárólag az Ügyfél nevében és csak olyan mértékben és módon kezeli a Személyes adatokat, amilyen mértékben és módon az szükséges az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatások nyújtásához, vagy az Ügyfél által bármikor adott egyéb utasításnak megfelelően. Az Ügyfél utasításait a vonatkozó megrendelésben, támogatási jegyben vagy más írásbeli közleményben kell dokumentálni. A Bouncer tájékoztatja az Ügyfelet, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az Ügyfél utasítása ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és előírásokkal.

Az adatkezelés jellege, célja és tárgya

Az adatkezelés célja annak megállapítása, hogy létezik-e e-mail cím, hogy lehetséges-e e-mailt kézbesíteni erre a címre, valamint az e-mail cím további jellemzőinek összegyűjtése. Ez az ellenőrzés egy online, teljesen automatizált rendszerben történik. A szerződés tárgya e-mail ellenőrzés.

A személyes adatok típusa

Az e-mail cím ellenőrzéséhez a Bouncer csak az e-mail címet kéri, ez egy kapcsolattartási adat, azonban az Ügyfél dönthet úgy, hogy további személyes adatokat is küld.

Az érintettek kategóriái

Az Érintettek a következő kategóriák bármelyikébe tartozhatnak: ügyfelek, potenciális ügyfelek, előfizetők, alkalmazottak, beszállítók, ügynökök, kapcsolattartók vagy bármely más kategória.

A feldolgozás időtartama

Az alkalmazáson és az API-n keresztül történő adatfeldolgozás időtartama az egy kéréssel ellenőrizendő e-mailek mennyiségétől függ, a másodperc töredékétől a nagy mennyiségű e-mailek esetében 24 óráig. A feldolgozás az Ügyfél által kezdeményezett ellenőrzést követően a lehető leghamarabb megkezdődik. E megállapodás értelmében az Ügyfél mindaddig kezdeményezheti az adatfeldolgozást, amíg a Bouncer a szolgáltatásait nyújtja.

A feldolgozás biztonsága

A Bouncer megfelelő intézkedéseket tesz az Adatkezelés biztonságának biztosítása érdekében.
Az adatok feldolgozása automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történik. Az Ügyfél kérésére vagy bizonyos karbantartási esetekben a Bouncer jogosult az adatok és az ellenőrzés eredményeinek felülvizsgálatára. Abban az esetben, ha a kidobóember egy panasz kivizsgálásához a Bouncer feldolgozhat vagy újra feldolgozhat adatokat a rendszerén keresztül. A Bouncer gondoskodik arról, hogy munkatársai és vállalkozói átvilágításra és képzésre kerüljenek, mielőtt engedélyezné számukra bármilyen felülvizsgálat elvégzését. Ez a felülvizsgálat biztonságos környezetben történik, és a felülvizsgálat után minden adat törlésre kerül.
A Bouncer minden, személyes adatokhoz hozzáférő alkalmazottjának és vállalkozójának titoktartási megállapodást kell aláírnia.

Utasítások és naplók

Az Ügyfélnek utasítania kell a Bouncert a Személyes adatok feldolgozására. A Bouncer az Ügyfél utasításának megfelelően és akkor dolgozza fel az adatokat, amikor az Ügyfél utasítja. A Bouncer teljesen automatizált rendszert biztosít, ahol az Ügyfél az Alkalmazáson és az API-n keresztül kezdeményezheti az Adatkezelést (bármely API-módszer végrehajtása ilyen kezdeményezésnek minősül).
A Bouncer minden tevékenységről naplót vezet. Ilyen például, de nem kizárólagosan a feldolgozásra irányuló kérelmek, az eredmények fogadása mind az alkalmazáson, mind az API-n keresztül, a sikeres API-hívások száma.

Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

A Bouncer a következő helyeken tárolja és dolgozza fel a Személyes adatokat felhőalapú infrastruktúra stack - az AWS felhő és az OVH felhő megoldások hibridje, mindkettő európai uniós székhelyű (AWS - frankfurti régió, OVH - Franciaország és az Egyesült Királyság), így az adatok nem kerülnek az Európai Unión kívülre..

Személyes adatok törlése

A Bouncer csak 60 napig tárolja a Személyes adatokat (abból a célból, hogy az Ügyfélnek lehetőséget biztosítson az ellenőrzés eredményeinek megtekintésére), ezt követően minden Személyes adatot anonimizál, majd automatikusan és véglegesen törli.
Emellett az Ügyfél bármikor törölheti az adott kérelemhez kapcsolódó összes adatot, az API funkció használatával.

Személyes adatok megsértése

A Bouncer értesíti az Ügyfelet a személyes adatok megsértéséről - beleértve, de nem kizárólagosan a véletlen vagy jogellenes hozzáférést vagy közzétételt - a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül.

Felügyeleti hatóságok

A kidobó vállalja, hogy egyeztet a felügyeleti hatóságokkal.

Adatvédelmi tisztviselő

Radoslaw Kaczynski a Bouncer adatvédelmi tisztviselője, akivel az Ügyfelek a következő címen vehetik fel a kapcsolatot [email protected].

Irányadó jog

A jelen megállapodásra és az abból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára vagy követelésre Lengyelország joga az irányadó.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen további kérdése vagy megjegyzése van velünk vagy a szabályzatunkkal kapcsolatban, írjon nekünk a következő e-mail címre [email protected]usebouncer.dev2.mohi.to vagy lépjen kapcsolatba velünk postai úton a következő címen:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Lengyelország