Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 01.05.2019

Úvod

Děkujeme vám, že jste se rozhodli být součástí naší komunity v Vyhazovač Sp. z o.o. (LTD) ("společnost", "my", "nás" nebo "naše"). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů v souvislosti s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]usebouncer.com.

Když navštívíte naše webové stránky usebouncer.com (dále jen "stránky") a využíváte naše služby, svěřujete nám své osobní údaje. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů popisujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Snažíme se vám co nejsrozumitelněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Doufáme, že si najdete čas a pečlivě si je přečtete, protože je to důležité. Pokud s některými podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte prosím naše stránky a služby používat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek (např. usebouncer.com) nebo našeho zákaznického portálu (app.usebouncer.com) ("Aplikace") a/nebo jakékoli související služby, prodej, marketing nebo akce (v těchto zásadách ochrany osobních údajů je souhrnně označujeme jako "Stránky“).

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou informovaně se rozhodnout, zda s námi budete sdílet své osobní údaje.

Obsah

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?
 2. JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME?
 3. BUDOU VAŠE INFORMACE NĚKOMU POSKYTNUTY?
 4. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?
 5. JSOU VAŠE INFORMACE PŘENÁŠENY MEZINÁRODNĚ?
 6. JAKÝ JE NÁŠ POSTOJ K WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN?
 7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?
 8. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE V BEZPEČÍ?
 9. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH OSOB?
 10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?
 11. PROVÁDÍME AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD?
 12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TĚCHTO ZÁSAD?

Jaké informace shromažďujeme?

 • Osobní údaje, které nám sdělíte:

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje, hesla a bezpečnostní údaje, platební údaje.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na Stránkách nebo v Aplikacích, při projevení zájmu o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách na Stránkách nebo při jiném kontaktu s námi.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vaší interakce s námi a Webovými stránkami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje.

Pověření. Shromažďujeme hesla, nápovědy k heslům a podobné bezpečnostní informace používané pro ověřování a přístup k účtu.

Platební údaje. V případě nákupu shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování vaší platby, jako je číslo vašeho platebního nástroje (např. číslo kreditní karty) a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Veškeré platební údaje ukládá náš zpracovatel plateb a vy byste se měli seznámit s jeho zásadami ochrany osobních údajů a obrátit se přímo na zpracovatele plateb, aby vám odpověděl na vaše dotazy.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o všech změnách těchto osobních údajů.

 • Automaticky shromažďované informace

Ve zkratce: Některé informace - například IP adresa a/nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení - jsou shromažďovány automaticky při návštěvě našich webových stránek.

Při návštěvě, používání nebo procházení Webových stránek automaticky shromažďujeme určité informace. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a používání, jako například vaši IP adresu adresu, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, zemi, polohu, informace o tom, jak a kdy používáte naše stránky, a další technické informace. Tyto informace jsou potřebné především k udržování bezpečnosti a provozu našich Webových stránek a pro naše interní analytické účely a podávání zpráv.

Stejně jako mnoho jiných firem shromažďujeme informace také prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Můžete se o tom dozvíte více v naší Zásady používání souborů cookie.

 • Informace získané z jiných zdrojů

Ve zkratce: Můžeme shromažďovat omezené údaje z veřejných databází, od marketingových partnerů, z platforem sociálních médií a z dalších externích zdrojů.

Informace o vás můžeme získat z jiných zdrojů, například z veřejných databází, od společných marketingových partnerů, z platforem sociálních médií (například Facebook) a od dalších třetích stran. Mezi informace, které získáváme z jiných zdrojů, patří například: informace o profilu na sociálních sítích (vaše jméno, pohlaví, datum narození, e-mail, aktuální město, stát a země, identifikační čísla uživatelů vašich kontaktů, URL adresa profilového obrázku a jakékoli další informace, které se rozhodnete zveřejnit); marketingové odkazy a výsledky vyhledávání a odkazy, včetně placených nabídek (například sponzorované odkazy).

Jak informace používáme?

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašeho souhlasu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Webových stránek používáme k různým obchodním účelům popsaným níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů ("Obchodní účely"), za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s vámi ("Smluvní účely"), s vaším souhlasem ("Souhlas") a/nebo pro splnění našich právních povinností ("Právní důvody"). Konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme, uvádíme u každého účelu uvedeného níže.
Informace, které shromažďujeme nebo získáváme, používáme:

 • Usnadnění vytváření účtů a přihlašování.
 • zasílání marketingových a propagačních sdělení. My a/nebo naši marketingoví partneři, kteří jsou třetími stranami, můžeme použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Můžete se odhlásit z našich marketingové e-maily kdykoli (viz níže "Vaše práva na ochranu osobních údajů").
 • zasílání administrativních informací. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích a/nebo informací o změnách našich podmínek a zásad.
 • Plnění a správa objednávek. Vaše údaje můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vrácení a výměn provedených prostřednictvím Stránek.
 • Zveřejnění referencí se souhlasem. Na našich Stránkách zveřejňujeme reference, které mohou obsahovat osobní údaje. Před zveřejněním posudku získáme váš souhlas s použitím vašeho jména a posudku. Pokud si přejete svůj posudek aktualizovat nebo odstranit, kontaktujte nás na adrese [email protected] a nezapomeňte uvést své jméno, místo posudku a kontaktní údaje.
 • doručovat vám cílenou reklamu. Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a ke spolupráci s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo poloze a k měření jejich účinnosti. Další informace naleznete v našem Zásady používání souborů cookie.
 • Žádost o zpětnou vazbu. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vás požádali o zpětnou vazbu a kontaktovali vás ohledně vašeho používání našich Webových stránek.
 • Ochrana našich stránek. Vaše údaje můžeme použít v rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti našich Webových stránek (například pro účely podvodů). monitorování a prevence).
 • Umožnění komunikace mezi uživateli. Vaše údaje můžeme se souhlasem každého uživatele použít ke komunikaci mezi uživateli.
 • prosazování našich podmínek a zásad.
 • Reagovat na právní požadavky a zabránit škodám. Pokud obdržíme soudní obsílku nebo jinou právní žádost, můžeme potřebovat zkontrolovat údaje, které máme k dispozici, abychom určili, jak na ně reagovat.
 • Pro jiné obchodní účely. Vaše údaje můžeme použít pro další obchodní účely, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování našich Webových stránek, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Jak informace používáme?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, za účelem dodržování zákonů, ochrany vašich práv nebo plnění obchodních povinností.

Vaše údaje sdílíme a zveřejňujeme pouze v následujících situacích:

 • Dodržování zákonů. Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, abychom vyhověli platným zákonům, vládním požadavkům, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu postupu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně reakce veřejných orgánů za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva).
 • Životní zájmy a zákonná práva. Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se možného porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonné činnosti nebo jako důkaz v soudním sporu, do kterého jsme zapojeni.
 • Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s dodavateli, poskytovateli služeb, smluvními partnery nebo zástupci třetích stran, kteří pro nás nebo naším jménem poskytují služby a k této práci potřebují přístup k těmto informacím. Příklady zahrnují: zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingové aktivity. Vybraným třetím stranám můžeme umožnit, aby na Stránkách používaly technologii sledování, která jim umožní shromažďovat údaje o tom, jak se Stránkami v průběhu času pracujete. Tyto informace mohou být použity mimo jiné k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu a lepšímu pochopení online aktivit.
  Seznam prodejců, se kterými sdílíme vaše údaje, naleznete zde. zde.
  Pokud není v těchto zásadách popsáno jinak, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s vašimi údaji s třetími stranami pro jejich propagační účely.
 • Převody podniků. Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo v průběhu jednání o nich.
 • Inzerenti třetích stran. K zobrazování reklam při návštěvě Stránek můžeme využívat reklamní společnosti třetích stran. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách našich Webových stránek a jiných webových stránek, které jsou obsaženy ve webových souborech cookie a jiných technologiích sledování, aby vám poskytovaly reklamy na zboží a služby, které vás zajímají. Viz naše Zásady používání souborů cookie další informace.
 • Partneři. Vaše údaje můžeme sdílet se svými přidruženými společnostmi a v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří naše mateřská společnost a všechny dceřiné společnosti, partneři ve společném podniku nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s námi pod společnou kontrolou.
 • Obchodní partneři. Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S vaším souhlasem. Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit i pro jiné účely.

Používáme soubory cookie a další sledovací technologie?

Ve zkratce: Ke shromažďování a ukládání vašich informací můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie.

K přístupu k informacím nebo jejich ukládání můžeme používat soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete některé soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v našich webových stránkách. Zásady používání souborů cookie.

Další sledovací technologie

Kromě souborů cookie můžeme na Stránkách používat webové majáky, pixelové značky a další sledovací technologie, které nám pomáhají přizpůsobit Stránky a zlepšit vaše zkušenosti. "Web beacon" nebo "pixelová značka" je malý objekt nebo obrázek vložený do webové stránky nebo e-mailu. Používají se ke sledování počtu uživatelů, kteří navštívili určité stránky a prohlíželi e-maily, a k získávání dalších statistických údajů. Shromažďují pouze omezený soubor údajů, jako je číslo souboru cookie, čas a datum zobrazení stránky nebo e-mailu a popis stránky nebo e-mailu, na kterém se nacházejí. Webové majáky a pixelové značky nelze odmítnout. Jejich používání však můžete omezit kontrolou souborů cookie, které s nimi komunikují.

Jsou vaše informace přenášeny mezinárodně?

Stručně řečeno: Vaše údaje můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat v jiných zemích, než je vaše země.

Naše servery se nacházejí ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo, EU. Pokud na naše Stránky přistupujete ze zemí mimo Evropskou unii, mějte prosím na paměti, že vaše údaje mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány v našich zařízeních a třetími stranami, s nimiž můžeme sdílet vaše osobní údaje (viz výše "Zveřejnění vašich údajů"), v Německu a dalších zemích.
Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, ujišťujeme vás, že máme stejně komplexní zákony na ochranu osobních údajů nebo jiné zákony jako ve vaší zemi. Kromě toho přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony.

Tato opatření provádějí standardní smluvní doložky Evropské komise pro předávání osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny a mezi námi a našimi poskytovateli, kteří jsou třetími stranami, které vyžadují, aby všichni tito příjemci chránili osobní údaje, které zpracovávají z EHP, v souladu s evropskými zákony o ochraně údajů. Podobné vhodné záruky jsme zavedli i u našich poskytovatelů služeb a partnerů třetích stran a další podrobnosti vám můžeme poskytnout na vyžádání.

Jaký je náš postoj k webovým stránkám třetích stran?

Stručně řečeno: Nejsme zodpovědní za bezpečnost informací, které sdílíte s poskytovateli třetích stran, kteří inzerují na našich webových stránkách, ale nejsou s nimi spojeni.

Stránky mohou obsahovat reklamy třetích stran, které s námi nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, online služby nebo mobilní aplikace. Nemůžeme zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Na jakékoli údaje shromážděné třetími stranami se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Nejsme zodpovědní za obsah nebo postupy a zásady ochrany soukromí a bezpečnosti třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, na které mohou být odkazy na Stránky nebo z nich. Měli byste se seznámit se zásadami těchto třetích stran a kontaktovat je přímo, aby vám odpověděly na vaše dotazy.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Ve zkratce: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 1 rok po ukončení vašeho účtu.

Pokud již nemáme žádnou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

Jak udržujeme vaše informace v bezpečí?

Ve zkratce: Vaše osobní údaje se snažíme chránit pomocí systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. Mějte však prosím na paměti, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je 100% bezpečný. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, přenos osobních údajů na naše stránky a z nich je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

Shromažďujeme informace od nezletilých?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme dětem.

Vědomě nevyžadujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. Používáním Stránek prohlašujete, že je vám nejméně 18 let nebo že jste rodič nebo opatrovník takové nezletilé osoby a souhlasíte s používáním Stránek a Aplikace takovou nezletilou závislou osobou. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění takových údajů z našich záznamů. Pokud zjistíte, že jsme shromáždili údaje od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?

Ve zkratce: V některých oblastech, například v Evropském hospodářském prostoru, máte práva, která vám umožňují větší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých oblastech (například v Evropském hospodářském prostoru) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo výmaz, (iii) omezit zpracování svých osobních údajů a (iv) případně právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K podání takové žádosti použijte níže uvedené kontaktní údaje. Každou žádost zvážíme a budeme v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Upozorňujeme však, že tím není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost místnímu orgánu pro ochranu osobních údajů. Jeho kontaktní údaje najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 • Informace o účtu

Informace ve svém účtu můžete kdykoli zkontrolovat nebo změnit, případně svůj účet ukončit:

 1. Přihlášení do nastavení účtu a aktualizace účtu
 2. Kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů

Na základě vaší žádosti o ukončení účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace však mohou zůstat v našich souborech, abychom mohli předcházet podvodům, řešit problémy, pomáhat při vyšetřování, prosazovat naše podmínky používání a/nebo dodržovat zákonné požadavky.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud si to přejete, můžete obvykle nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie odstraňoval a odmítal. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout, může to mít vliv na některé funkce nebo služby našich Webových stránek. Chcete-li se odhlásit z reklamy založené na zájmech inzerentů na našich Stránkách, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/. Další informace naleznete v našem Zásady používání souborů cookie.

Odhlášení od e-mailového marketingu: Z našeho marketingového e-mailového seznamu se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailech, které zasíláme, nebo nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. V takovém případě budete ze seznamu marketingových e-mailů odstraněni - i nadále vám však budeme muset zasílat e-maily související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu. Odhlásit se můžete také tak, že:

 1. Zaznamenání vašich preferencí při registraci účtu na Stránkách.
 2. Přihlášení do nastavení účtu a aktualizace předvoleb.
 3. Kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů

Provádíme aktualizace těchto zásad?

Ve zkratce: Ano, tyto zásady budeme podle potřeby aktualizovat, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem "Revidováno" a aktualizovaná verze bude platná, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, můžeme vás na ně upozornit buď viditelným vyvěšením oznámení o těchto změnách, nebo vám je přímo zašleme. Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů často kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně zásad?

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, napište nám na adresu [email protected] nebo poštou na adresu:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Polsko

Pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru, "správcem údajů" vašich osobních údajů je společnost Bouncer Sp. z o.o. (LTD).

Máte-li jakékoli další dotazy nebo připomínky k nám nebo k našim zásadám, napište nám na e-mailovou adresu. [email protected] nebo nás kontaktujte poštou na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Krakowska 29D
50-424 Wrocław
Polsko