Winston
Hlava Winstona

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 01.05.2019

Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity v spoločnosti Bouncer Sp. z o.o. (LTD) (ďalej len "spoločnosť", "my", "nás" alebo "naša"). Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad alebo našich postupov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Keď navštívite našu webovú stránku usebouncer.com (ďalej len "stránka") a využívate naše služby, zverujete nám svoje osobné údaje. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme naše zásady ochrany osobných údajov. Snažíme sa vám čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si nájdete čas a pozorne si ho prečítate, pretože je dôležité. Ak s niektorými podmienkami v týchto zásadách ochrany osobných údajov nesúhlasíte, prestaňte používať našu stránku a naše služby.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok (ako je usebouncer.com) alebo nášho zákazníckeho portálu (app.usebouncer.com) ("Aplikácie") a/alebo akékoľvek súvisiace služby, predaj, marketing alebo podujatia (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich spoločne označujeme ako "Stránky“).

Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože vám pomôžu pri rozhodovaní o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.

Obsah

 1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?
 2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE S NIEKÝM ZDIEĽANÉ?
 4. POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?
 5. PRENÁŠAJÚ SA VAŠE INFORMÁCIE MEDZINÁRODNE?
 6. AKÝ JE NÁŠ POSTOJ K WEBOVÝM STRÁNKAM TRETÍCH STRÁN?
 7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 8. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?
 9. ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD NEPLNOLETÝCH OSÔB?
 10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA SÚKROMIE?
 11. AKTUALIZUJEME TIETO ZÁSADY?
 12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMITO ZÁSADAMI?

Aké informácie zhromažďujeme?

 • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete:

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako sú meno, adresa, kontaktné údaje, heslá a bezpečnostné údaje, platobné údaje.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii na Webových stránkach alebo v Aplikáciách, pri vyjadrení záujmu o získanie informácií o nás alebo našich produktoch a službách, pri účasti na aktivitách na Webových stránkach alebo pri inom kontakte s nami.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie s nami a Webovými lokalitami, od vašich rozhodnutí a od produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré ZBIERAME, môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ďalšie podobné kontaktné údaje.

Poverenia. Zhromažďujeme heslá, náznaky hesiel a podobné bezpečnostné informácie používané na overovanie a prístup k účtu.

Platobné údaje. Pri nákupoch zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie vašich platieb, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje ukladá náš spracovateľ platieb a vy by ste si mali prečítať jeho zásady ochrany osobných údajov a obrátiť sa priamo na spracovateľa platieb, aby vám odpovedal na vaše otázky.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nám oznámiť akékoľvek zmeny týchto osobných údajov.

 • Automaticky zhromažďované informácie

V skratke: Niektoré informácie - napríklad IP adresa a/alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia - sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite naše webové stránky.

Automaticky zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite, používate alebo prechádzate Webové lokality. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako napríklad vaše meno alebo kontaktné údaje), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako napríklad vašu IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, polohu, informácie o tom, ako a kedy používate naše stránky a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky našich Webových lokalít a na naše interné analytické účely a podávanie správ.

Podobne ako mnohé iné podniky, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Viac informácií o tom nájdete v našej Zásady používania súborov cookie.

 • Informácie získané z iných zdrojov

V skratke: Môžeme zhromažďovať obmedzené údaje z verejných databáz, od marketingových partnerov, z platforiem sociálnych médií a z iných externých zdrojov.

Informácie o vás môžeme získať z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, platformy sociálnych médií (napríklad Facebook), ako aj od iných tretích strán. Medzi príklady informácií, ktoré získavame z iných zdrojov, patria: informácie o profile na sociálnych sieťach (vaše meno, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, aktuálne mesto, štát a krajina, identifikačné čísla používateľov vašich kontaktov, adresa URL profilovej fotografie a akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť); marketingové podnety a výsledky vyhľadávania a odkazy vrátane platených ponúk (napríklad sponzorované odkazy).

Ako používame informácie?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, plnení našich zákonných povinností a/alebo na základe vášho súhlasu.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvame na základe našich oprávnených obchodných záujmov ("Obchodné účely"), s cieľom uzavrieť alebo plniť zmluvu s vami ("Zmluvné účely"), s vaším súhlasom ("Súhlas") a/alebo na splnenie našich právnych povinností ("Právne dôvody"). Pri každom účele uvedenom nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracúvania, na ktoré sa spoliehame.
Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame:

 • Uľahčenie vytvárania účtov a prihlasovania.
 • zasielať vám marketingové a propagačné oznámenia.. My a/alebo naši marketingoví partneri, ktorí sú tretími stranami, môžeme použiť osobné údaje, ktoré ste nám poslali, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek odmietnuť (pozri časť "Vaše práva na ochranu osobných údajov" nižšie).
 • zasielanie administratívnych informácií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich podmienok a zásad.
 • Plnenie a správa objednávok. Vaše údaje môžeme používať na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom Webových stránok.
 • Zverejnenie posudkov so súhlasom. Na našich stránkach uverejňujeme posudky, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred zverejnením posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a posudku. Ak si želáte aktualizovať alebo odstrániť svoj posudok, kontaktujte nás na adrese [email protected] a nezabudnite uviesť svoje meno, miesto posudku a kontaktné údaje.
 • Poskytovať vám cielenú reklamu. Vaše údaje môžeme používať na vytváranie a zobrazovanie obsahu a reklamy (a spolupracovať s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobenej vašim záujmom a/alebo polohe a na meranie jej účinnosti. Viac informácií nájdete v našom Zásady používania súborov cookie.
 • Žiadosť o spätnú väzbu. Vaše údaje môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás v súvislosti s používaním našich Webových lokalít.
 • Ochrana našich lokalít. Vaše údaje môžeme použiť v rámci nášho úsilia o bezpečnosť našich Webových lokalít (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).
 • Umožnenie komunikácie medzi používateľmi. Vaše údaje môžeme použiť na umožnenie komunikácie medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.
 • presadzovanie našich podmienok a zásad.
 • reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme súdne predvolanie alebo inú právnu požiadavku, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré máme, aby sme určili, ako reagovať.
 • Na iné obchodné účely. Vaše údaje môžeme použiť na iné obchodné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a vyhodnotenie a zlepšenie našich webových stránok, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Ako používame informácie?

V skratke: Informácie zdieľame len s vaším súhlasom, na účely dodržiavania zákonov, ochrany vašich práv alebo plnenia obchodných záväzkov.

Vaše údaje zdieľame a zverejňujeme len v nasledujúcich situáciách:

 • Dodržiavanie zákonov. Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sme k tomu právne zaviazaní, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu postupu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (vrátane reakcie verejných orgánov na splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
 • Životné záujmy a zákonné práva. Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je to potrebné na vyšetrovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa potenciálneho porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných činností alebo ako dôkaz v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.
 • Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s dodávateľmi, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán, ktorí pre nás alebo v našom mene vykonávajú služby a na túto prácu potrebujú prístup k týmto informáciám. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýzu údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, zákaznícky servis a marketingové aktivity. Vybraným tretím stranám môžeme umožniť používať na Webových stránkach technológiu sledovania, ktorá im umožní zhromažďovať údaje o tom, ako s Webovými stránkami v priebehu času komunikujete. Tieto informácie môžu byť okrem iného použité na analýzu a sledovanie údajov, určenie popularity určitého obsahu a lepšie pochopenie online aktivít.
  Zoznam predajcov, s ktorými zdieľame vaše údaje, nájdete tu.
  Pokiaľ to nie je uvedené v týchto zásadách, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme s vašimi údajmi s tretími stranami na ich propagačné účely.
 • Prevody podnikov. Vaše údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inou spoločnosťou alebo počas rokovaní o nich.
 • Inzerenti tretích strán. Na zobrazovanie reklám pri návšteve Webových stránok môžeme využívať reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie o vašich návštevách našich webových stránok a iných webových stránok, ktoré sú obsiahnuté vo webových súboroch cookie a iných technológiách sledovania, aby vám mohli poskytovať reklamy na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie ďalšie informácie.
 • Partneri. Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami a v takom prípade budeme vyžadovať, aby tieto pridružené spoločnosti dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú našu materskú spoločnosť a všetky dcérske spoločnosti, partnerov v spoločných podnikoch alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú s nami pod spoločnou kontrolou.
 • Obchodní partneri. Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S vaším súhlasom. Vaše osobné údaje môžeme s vaším súhlasom zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Používame súbory cookie a iné technológie sledovania?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové signály a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete niektoré súbory cookie odmietnuť, sú uvedené v našich Zásady používania súborov cookie.

Ďalšie technológie sledovania

Okrem súborov cookie môžeme na lokalite používať webové signály, pixelové značky a iné technológie sledovania, ktoré pomáhajú prispôsobiť lokalitu a zlepšiť vaše skúsenosti. "Webový maják" alebo "pixelová značka" je malý objekt alebo obrázok vložený do webovej stránky alebo e-mailu. Používajú sa na sledovanie počtu používateľov, ktorí navštívili konkrétne stránky a zobrazili e-maily, a na získavanie ďalších štatistických údajov. Zhromažďujú len obmedzený súbor údajov, ako je číslo súboru cookie, čas a dátum zobrazenia stránky alebo e-mailu a opis stránky alebo e-mailu, na ktorom sa nachádzajú. Webové signály a pixelové značky nemožno odmietnuť. Ich používanie však môžete obmedziť ovládaním súborov cookie, ktoré s nimi komunikujú.

Sú vaše informácie prenášané medzinárodne?

V skratke: Vaše údaje môžeme prenášať, ukladať a spracúvať v iných krajinách, ako je vaša krajina.

Naše servery sa nachádzajú vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko, EÚ. Ak pristupujete na naše Webové stránky z krajín mimo Európskej únie, upozorňujeme vás, že vaše údaje môžu byť prenášané, uchovávané a spracovávané v našich zariadeniach a tretími stranami, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje (pozri časť "Zverejnenie vašich údajov" vyššie), v Nemecku a iných krajinách.
Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, môžete si byť istí, že máme rovnako komplexné zákony o ochrane údajov alebo iné zákony ako vo vašej krajine. Okrem toho prijímame všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi.

Takéto opatrenia implementujú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie pre prenos osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny a medzi nami a našimi poskytovateľmi - tretími stranami, ktoré vyžadujú, aby všetci takíto príjemcovia chránili osobné údaje, ktoré spracúvajú z EHP, v súlade s európskymi zákonmi o ochrane údajov. Podobné primerané záruky sme zaviedli aj u našich poskytovateľov služieb a partnerov tretích strán a ďalšie podrobnosti vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

Aký je náš postoj k webovým stránkam tretích strán?

V skratke: Nezodpovedáme za bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zdieľate s poskytovateľmi tretích strán, ktorí propagujú naše webové stránky, ale nie sú s nimi prepojení.

Stránky môžu obsahovať reklamy tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené a ktoré môžu odkazovať na iné webové stránky, online služby alebo mobilné aplikácie. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie údajov, ktoré poskytnete tretím stranám. Na akékoľvek údaje zhromaždené tretími stranami sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Nezodpovedáme za obsah ani za postupy a zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti tretích strán vrátane iných webových lokalít, služieb alebo aplikácií, na ktoré môžu viesť odkazy na webové lokality alebo z nich. Mali by ste si preštudovať zásady takýchto tretích strán a kontaktovať ich priamo, aby vám odpovedali na vaše otázky.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel uvedený v týchto zásadách si nevyžaduje, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako 1 rok po ukončení vášho účtu.

Ak už nemáme žiadnu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, buď ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazať.

Ako zabezpečujeme bezpečnosť vašich informácií?

V skratke: Vaše osobné údaje sa snažíme chrániť prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Nezabúdajte však, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je 100% bezpečný. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vaše osobné údaje ochránili, prenos osobných údajov na naše stránky a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať len v bezpečnom prostredí.

Zhromažďujeme informácie od neplnoletých osôb?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame.

Vedome nevyžadujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame. Používaním stránok vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodič alebo opatrovník takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním stránok a aplikácie takouto maloletou závislou osobou. Ak zistíme, že boli zhromaždené osobné údaje používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie takýchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Aké sú vaše práva na ochranu osobných údajov?

V skratke: V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú väčší prístup k vašim osobným údajom a kontrolu nad nimi. Svoje konto môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Medzi ne môže patriť právo (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať ich kópiu, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie, (iii) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a (iv) prípadne právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať aj právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite nižšie uvedené kontaktné údaje. Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 • Informácie o účte

Informácie vo svojom konte môžete kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť, prípadne svoje konto zrušiť:

 1. Prihlásenie do nastavení konta a aktualizácia konta
 2. Kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie

Na základe vašej žiadosti o ukončenie účtu deaktivujeme alebo vymažeme váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie však môžu zostať v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše podmienky používania a/alebo dodržiavali zákonné požiadavky.

Cookies a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak si to želáte, zvyčajne si môžete nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval a odmietal ich. Ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie, môže to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našich Webových lokalít. Ak sa chcete odhlásiť z reklamy založenej na záujmoch inzerentov na našich stránkach, navštívte http://www.aboutads.info/choices/. Ďalšie informácie nájdete v našom Zásady používania súborov cookie.

Odhlásenie sa z e-mailového marketingu: Z nášho marketingového e-mailového zoznamu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v nami zasielaných e-mailoch alebo nás môžete kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov. V takom prípade budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov - my vám však budeme musieť naďalej posielať e-maily súvisiace so službami, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu. Odhlásiť sa môžete aj tak, že:

 1. Zaznamenanie vašich preferencií v čase registrácie vášho účtu na Webových stránkach.
 2. Prihlásenie do nastavení konta a aktualizácia predvolieb.
 3. Kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie

Vykonávame aktualizácie týchto zásad?

V skratke: Áno, tieto zásady budeme podľa potreby aktualizovať, aby boli v súlade s príslušnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom "Revidované" a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, môžeme vás o tom informovať buď viditeľným umiestnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo zašleme oznámenie. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Ako nás môžete kontaktovať v súvislosti so zásadami?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky týkajúce sa nás alebo našich zásad, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] alebo nás kontaktujte poštou na adrese:

Bouncer Sp. z o.o. (LTD)
ul. Cypriana Kamila Norwida 24/1
50-374 Wrocław
Poľsko

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, "správcom údajov" vašich osobných údajov je spoločnosť Bouncer Sp. z o.o. (LTD).

Winston happy face order