Miksi Lead Validointi on tärkeää markkinoijille?

touko 19, 2022
6

Lisääntyvä automaatio ja se, että yhä useammat kuluttajat valitsevat verkkokaupan, tarkoittaa sitä, että myyntiliidejä ei ole koskaan ollut niin helppo luoda kuin nyt.

miksi liidien validointi on tärkeää markkinoijille

Nykypäivän yrityksillä ei pitäisi olla ongelmia löytää riittävästi liidiä pitääkseen myyntiosastonsa kiireisenä. Näiden liidien validoinnin laiminlyönti voi kuitenkin aiheuttaa yritykselle monenlaisia ongelmia. Liidien validointi on tärkeä vaihe liidien tuottamisprosessissa, ja se voi auttaa yritystäsi parantamaan konversioastetta, lisäämään tehokkuutta ja tuottamaan enemmän myyntituloja.

Mikä on lyijyn validointijärjestelmä?

Asiantuntijoiden mukaan liidien validointi on olennainen osa yrityksesi markkinointistrategiaa. Ilman liidien validointiprosessia on vaarana, että markkinointikampanjoiden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) arvioidaan huomattavasti liian suureksi. Liidien validoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa tarkistetaan ja määritetään tuottamiesi liidien laatu.

Yrityksellesi voi olla valtava riski olettaa, että jokainen lomakkeen täyttäminen verkkosivustollasi tai soitto yrityksellesi merkitsee vahvaa johtolankaa. Itse asiassa tutkimuksissa on havaittu, että edes puolet saamistasi markkinointitiedusteluista ei todennäköisesti ole laillisia myyntiliidejä. Straight Northin tutkimuksessa havaittiin, että noin 50% verkkosivuston saamista tiedusteluista ei ole liidiä.

Yksi tärkeimmistä tutkimuksesta saaduista tuloksista oli se, että ensimmäinen vierailu verkkosivustolla on ratkaiseva, sillä 85% sivuston kävijöistä konvertoi ensimmäisen vierailun aikana. Tämä viittaa siihen, että monet kävijät etsivät parasta yritystä ja arvioivat yrityksiä verkkosivuston ja sisällön laadun perusteella. Kun he löytävät parhaan mahdollisen yrityksen, he muuttuvat myyntihenkilöksi.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että liioitellut tulokset johtavat kampanjoiden hitaaseen parantamiseen, investoimiseen kampanjoihin, jotka todellisuudessa tuottavat minimaalista tuottoa tai tappiota, vaikka niiden uskotaan edistävän ROI:ta, ja epätarkkaan määrittelyyn siitä, mitkä kampanjat tuottavat kunkin validoidun liidin.

Aiempien markkinointitiedustelujen manuaalinen lajittelu on eräänlainen liidien validoinnin muoto, mutta se on tehoton käytäntö, johon useimmilla markkinoijilla ei yksinkertaisesti ole aikaa. Tämän lisäksi tämän menetelmän käyttäminen voi jättää liikaa tilaa virheille.

Lyijyjen validointipalvelun tai -järjestelmän avulla voit käyttää automatiikkaa kaikkien uusien liidien tietojen tarkistamiseen ja nostaa lupaavimmat liidit automaattisesti myyntitiimisi listan kärkeen.

Miten Lead Validation toimii

Liidien validointiin kuuluu, että liidien keräämät yhteystiedot tarkistetaan oikeiksi. Sen jälkeen sitä verrataan olemassa oleviin tietolähteisiin, jotta tietoja voidaan tarvittaessa korjata tai mukauttaa.

Liidien verifioinnilla tarkoitetaan yhteystietojen, kuten nimien, osoitteiden, sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden ja IP-osoitteiden, ristiinvalidointia satojen luotettavien tietolähteiden kanssa. Tämän jälkeen saadaan liidille yleinen laatupisteytys sadasta ja muita tietoja, joiden avulla voit määrittää, onko lead laadukas vai ei.

Miksi Lead Validointi on tärkeää yrityksellesi

Lähes kaikki yrityksen osastot hyötyvät lyijyjen validoinnista. Joitakin tärkeimpiä tapoja, joilla lyijyn validointi voi suoraan parantaa ja vahvistaa liiketoimintakäytäntöjä, ovat muun muassa seuraavat:

Vaatimustenmukaisuus: Liidien validoinnin ja todentamisen avulla yrityksesi on helpompi varmistaa, että se noudattaa GDPR:n kaltaisia sääntelyohjeita ja lakeja.

Markkinointi: Liidien todentaminen antaa yrityksellesi paremman käsityksen tehokkaimmista ja tehottomimmista markkinointikäytännöistä sekä helpottaa kampanjoiden nopeaa muuttamista ja tehokkaamman, yksilöllisemmän markkinointiautomaation luomista.

Liiketoiminnan kehittäminen: Automaattiset lyijyjen todentamispalvelut helpottavat yritystäsi keräämään tietoja, jotka ovat puhtaita ja tarkkoja. Tämän seurauksena on helpompi tehdä ennusteita ja suunnitella liiketoiminnan kasvua.

Myynti: Myyntitiimi voi viime kädessä käyttää enemmän aikaa keskittyen korkeimman pistemäärän saaneisiin liidien käsittelyyn, saada parempaa tietoa myynnin vuorovaikutuksesta ja käyttää tehokkaampia tiputusautomaatiotekniikoita.

Mitkä ovat Lead Validation Platformin käytön edut?

Yrityksesi tuottamien liidien validoinnilla voi olla monenlaisia hyötyjä, kuten:

Lead Validation Software parantaa Lead Generation -ohjelmistoa

Se, että yrityksellä on riittävä liidintuotantoprosessi, ei tarkoita, ettei siinä olisi parantamisen varaa. Parempi liidien validointiprosessi voi valottaa erilaisia prosesseja ja ponnisteluja, joita käytetään myyntijohtojen luomiseen.

Markkinoijilla on mahdollisuus määrittää paremmin, mitkä tekniikat toimivat ja mitkä eivät ehkä toimi, jolloin parannusten toteuttaminen ja prosessin virtaviivaistaminen on helpompaa ja tehokkaampaa.

Kaiken kaikkiaan tämä mahdollistaa sen, että liidien tuottamisprosessi voi kehittyä ja kasvaa ajan myötä, mikä auttaa varmistamaan, että se tuottaa parhaita tuloksia pitkällä aikavälillä.

Tehosta myyntiä Lead Verification -palvelun avulla

Kun myyntihenkilöstö on tehotonta, se voi olla yritykselle varsin kallis rasite. Taitavimmat, kokeneimmat ja kunnianhimoisimmatkaan myynnin ammattilaiset eivät pysty tekemään kovinkaan paljon heikkojen liidien kanssa.

Liidien validointi on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että umpikujaan johtavat liidit, jotka vain aiheuttavat yritykselle turhaa ajanhukkaa ja turhaa työtä, poistetaan. Tämän lisäksi prosessi helpottaa myös sen tunnistamista, mitkä ovat lupaavimmat liidit, jotka olisi asetettava etusijalle.

Yritykset, joilla on tarvittava ymmärrys ja oivallus myyntiedustajiensa energian ohjaamiseksi paremmin, saavuttavat paljon todennäköisemmin myyntitavoitteensa ja muut taloudelliset tavoitteensa tai jopa ylittävät ne.

Käytä Lead Verification SaaS -palvelua nykyisten myynti- ja myynninedistämisstrategioiden parantamiseen.

Ajan myötä markkinointistrategiat, joiden annetaan jämähtää paikoilleen, eivät todennäköisesti pysty tarjoamaan samaa laatua ja menestystä, jota yritys on tähän mennessä odottanut.

Pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi on olemassa erilaisia strategioita, jotka voivat auttaa, kuten uusien mainos- ja myynninedistämistekniikoiden ja -resurssien käyttöönotto, strategian painopisteen tai fokuksen siirtäminen sekä sen seuraaminen, millä toimilla on suurin vaikutus.

SaaS-yrityksen nykyisten ja aiempien markkinointiponnistelujen tuottamien liidien validointi voi helpottaa huomattavasti yrityksen tehokkaimpien strategioiden kehittämistä myynnin ja myynninedistämisen edistämiseksi.

Vähennä markkinointi- ja mainoskustannuksia Lead Validation -palveluiden avulla

Markkinointi ja mainonta voi olla yritykselle kallis prosessi. Tämä pätee erityisesti, jos yritys sijoittaa rahaa mainosresursseihin ja muihin mahdollisuuksiin, jotka eivät tuota käyttökelpoisia johtolankoja.

Myyntijohtojen arviointi- ja validointiprosessi on usein olennainen, sillä se auttaa yritystä määrittämään, mitkä markkinointistrategian osatekijät ovat todella kustannustehokkaita ja mitkä niistä tuottavat parasta kokonaisarvoa, ja mitkä osatekijät voitaisiin mukauttaa tai poistaa, koska ne rasittavat markkinointibudjettia tarpeettomasti.

Kyky toteuttaa ja ylläpitää tehokasta ja kohtuuhintaista mainosstrategiaa auttaa yritystä varmistamaan, että markkinointi- ja mainontakustannukset eivät karkaa käsistä ja että jokainen käytetty penni on sen arvoinen.

Lead Verification Providers voi auttaa imagon ja brändin kanssa

Oikean imagon ja brändin ylläpitäminen on tärkeä vaihe minkä tahansa yrityksen markkinointiprosessissa. Tehoton markkinointi, mukaan lukien liidien vahvistamatta jättäminen, voi vahingoittaa yrityksen imagoa ja brändiä tavalla, jota yritys ei ehkä edes tajua.

Kuluttajat ja asiakkaat, joilla ei ole juuri nyt suurta tarvetta yrityksen tuotteille tai palveluille, muodostavat todennäköisemmin negatiivisen vaikutelman brändistä, jos he saavat jatkuvasti markkinointia, josta he eivät ole kiinnostuneita.

Käyttämällä liidien todentamiseen palveluntarjoajaa, yrityksen on paljon helpompi kohdistaa panostuksensa vain niihin potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka todennäköisesti ostavat tuotteen tai tilaisuutta palveluun. Liidien validointi antaa yrityksille mahdollisuuden toteuttaa tehokkaampia mainoskampanjoita, jotka voivat tuottaa tehokkaita tuloksia.

Viime kädessä tämä voi myös auttaa yrityksiä rakentamaan ja ylläpitämään helpommin oikeaa brändimielikuvaa.

Työskentele Lead Verification Services -palveluiden kanssa konversiolukujen nostamiseksi

Kaikkien markkinointiresurssien ja myynninedistämistekniikoiden avulla yrityksen päätavoitteena on lisätä konversiolukuja ja kasvattaa kokonaismyyntilukuja. Et kuitenkaan saa haluamiasi tuloksia, jos odotat myyntiosastoltasi parhaita tuloksia, kun heille tarjotaan vanhentuneita tai tehottomia johtolankoja.

Jotta markkinointistrategiat olisivat tehokkaita myyntilukujen ja tulojen kasvattamisessa, laadukas liidien tuottaminen, mukaan lukien liidien validointi ja todentaminen, on olennainen lähtökohta. Jos yritykset tuhlaavat aikaa, vaivaa ja rahaa hätäisesti luotuihin ja tarkistamattomiin johtolankoihin, ne menettävät todennäköisemmin myyntiä ja huonot konversioasteet, mikä voi tulla yritykselle hyvin kalliiksi.

Yrityksille leadien tuottaminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Jos et kuitenkaan tarkista tuottamiesi liidien oikeellisuutta, tämä voi aiheuttaa yrityksellesi enemmän ongelmia kuin ehkä ymmärrätkään. Liidien validointi voi hyödyttää kaikkia yrityksen osa-alueita, erityisesti myyntiä ja markkinointia.

Viiva ja pisteet