Hvorfor er leadvalidering viktig for markedsførere?

19. mai 2022
6

En kombinasjon av økende automatisering og at stadig flere forbrukere velger å gjøre forretninger på nettet, betyr at det aldri har vært så enkelt å generere leads som nå.

hvorfor er lead-validering viktig for markedsførere

Dagens bedrifter burde ikke ha problemer med å finne nok potensielle kunder til å holde salgsavdelingene opptatt. Men hvis man ikke validerer disse leadsene, kan det føre til en rekke problemer for virksomheten. Leadvalidering er et avgjørende trinn i leadgenereringsprosessen som kan hjelpe bedriften med å forbedre konverteringsraten, øke effektiviteten og generere større salgsinntekter.

Hva er et system for blyvalidering?

Eksperter sier at validering av leads er en avgjørende del av bedriftens markedsføringsstrategi. Hvis du ikke validerer leads, risikerer du å overestimere avkastningen på investeringen (ROI) i markedsføringskampanjene dine. Leadvalidering er prosessen med å verifisere og bestemme kvaliteten på alle leads du genererer.

Det kan være en stor risiko for bedriften din å anta at hver eneste utfylling av et skjema på nettstedet ditt eller hver eneste henvendelse til bedriften din er en god kundeemne. Faktisk har forskning funnet at ikke engang halvparten av markedsføringshenvendelsene du mottar, sannsynligvis vil være legitime salgsleads. Dataene, fra Straight North, fant at rundt 50% av henvendelsene som et nettsted mottar, ikke er potensielle kunder.

En av de viktigste konklusjonene fra undersøkelsen var at det første besøket på nettstedet er avgjørende, siden 85% av de besøkende konverterte ved første besøk. Dette tyder på at mange besøkende søker etter det beste selskapet og vurderer selskaper basert på kvaliteten på nettstedet og innholdet. Når de har funnet den beste matchingen, konverterer de til et salgsemne.

Studien viste også at overvurderte resultater fører til treg kampanjeforbedring, investering i kampanjer som faktisk genererer minimal avkastning eller tap til tross for at de antas å bidra til ROI, og en unøyaktig fastsettelse av hvilke kampanjer som genererer hver validerte kundeemne.

Manuell sortering av tidligere markedsføringshenvendelser er en form for leadvalidering, men det er en ineffektiv praksis som de fleste markedsførere rett og slett ikke har tid til. I tillegg kan denne metoden gi for stort rom for feil.

Med en tjeneste eller et system for leadvalidering kan du bruke automatisering til å kryssjekke all ny informasjon du mottar om leads, og automatisk løfte de mest lovende leadsene til toppen av listen for salgsteamet ditt.

Hvordan Lead Validation fungerer

Validering av potensielle kunder innebærer at kontaktopplysningene du samler inn fra potensielle kunder, blir verifisert som reelle. Deretter sammenlignes de med eksisterende datakilder for å korrigere eller justere informasjonen når det er nødvendig.

Leadverifisering innebærer kryssvalidering av kontaktdata, inkludert navn, adresser, e-postadresser, telefonnumre og IP-adresser, mot hundrevis av anerkjente datakilder. Dette gir en samlet kvalitetspoengsum av hundre for leadet, og annen informasjon som du kan bruke til å avgjøre om et lead er av høy kvalitet eller ikke.

Hvorfor er leadvalidering viktig for virksomheten din?

Nesten alle avdelinger i virksomheten vil ha nytte av leadvalidering. Noen av de viktigste måtene leadvalidering kan forbedre og styrke forretningspraksisen på, er blant annet

Overholdelse: Validering og verifisering av kundeemner vil gjøre det enklere for virksomheten din å sikre at den overholder regulatoriske retningslinjer og lover som GDPR.

Markedsføring: Leadverifisering gjør det mulig for bedriften å få en bedre forståelse av hvilke markedsføringspraksiser som er mest og minst effektive, samtidig som det blir enklere å raskt dreie kampanjer og skape kraftigere, mer personlig tilpasset automatiserte markedsføringskampanjer.

Forretningsutvikling: Automatiserte tjenester for verifisering av leads gjør det enklere for bedriften å samle inn data som er rene og nøyaktige. Dermed blir det enklere å lage prognoser og planlegge vekst.

Salg: Salgsteamet kan bruke mer tid på å fokusere på leads som scorer høyest, få bedre innsikt i salgsinteraksjonene og bruke mer effektive teknikker for automatisering av salgsdrypp.

Hva er fordelene med å bruke Lead Validation Platform?

Validering av potensielle kunder som virksomheten din genererer, kan ha en rekke fordeler, blant annet

Programvare for leadvalidering forbedrer leadgenerering

Selv om en bedrift har en god nok leadgenereringsprosess, betyr ikke det at det ikke finnes rom for forbedringer. En bedre leadvalideringsprosess kan kaste lys over de ulike prosessene og tiltakene som brukes for å skape leads.

Det gir markedsførere muligheten til å finne ut hvilke teknikker som fungerer og hvilke som ikke fungerer optimalt, noe som gjør det enklere å implementere forbedringer og effektivisere prosessen.

Alt i alt gjør dette at leadgenereringsprosessen bedre kan utvikle seg og vokse over tid, noe som bidrar til å sikre at den gir de beste resultatene på lang sikt.

Øk effektiviteten til salgsstyrken med en tjeneste for verifisering av leads

Når en salgsstyrke er ineffektiv, kan det være en kostbar belastning for en bedrift. Selv de dyktigste, mest erfarne og ambisiøse selgerne vil ikke kunne utrette særlig mye med svake leads.

Leadvalidering er helt avgjørende for å sikre at man eliminerer blindspor som bare vil føre til at virksomheten kaster bort unødvendig tid og krefter. I tillegg vil prosessen også gjøre det enklere å identifisere de mest lovende leadsene som bør gis høyeste prioritet.

Bedrifter som har den forståelsen og innsikten som er nødvendig for å styre salgsagentenes energi på en bedre måte, har mye større sannsynlighet for å nå eller til og med overgå sine salgsmål og andre økonomiske mål.

Bruk SaaS for leadverifisering til å forbedre eksisterende salgs- og markedsføringsstrategier

Markedsføringsstrategier som får stagnere, vil over tid ha mindre sannsynlighet for å kunne levere den samme kvaliteten og suksessen som virksomheten hittil har forventet.

Når det gjelder å sikre langsiktig suksess, finnes det ulike strategier som kan være til hjelp, blant annet å innlemme nye reklame- og kampanjeteknikker og -ressurser, endre strategiens vektlegging eller fokus, samt å spore hvilke tiltak som har størst effekt.

Validering av leads som genereres av både nåværende og tidligere markedsføringstiltak for et SaaS-selskap, kan gjøre det mye enklere for virksomheten å finne frem til de mest effektive strategiene for å drive salg og kampanjer.

Reduser markedsførings- og reklamekostnadene med Lead Validation Services

Markedsføring og reklame kan være en kostbar prosess for en bedrift. Dette gjelder spesielt hvis bedriften investerer penger i salgsfremmende ressurser og andre muligheter som ikke gir levedyktige leads.

Prosessen med å vurdere og validere salgsleads er ofte viktig for å hjelpe virksomheten med å finne ut hvilke deler av markedsføringsstrategien som faktisk er kostnadseffektive, hvilke som gir best samlet verdi, og hvilke som kan justeres eller elimineres fordi de belaster markedsføringsbudsjettet unødvendig mye.

Evnen til å implementere og vedlikeholde en effektiv og rimelig annonseringsstrategi vil hjelpe virksomheten med å sikre at markedsførings- og reklamekostnadene ikke løper løpsk, og at hver eneste krone som brukes, er verdt det.

Leverandører av leadverifisering kan hjelpe med image og merkevarebygging

Å opprettholde riktig image og merkevare er et viktig steg i markedsføringsprosessen for enhver bedrift. Ineffektiv markedsføring, inkludert manglende validering av leads, kan skade bedriftens image og merkevare på en måte som de kanskje ikke engang er klar over.

Forbrukere og kunder som ikke har et stort behov for en virksomhets produkter eller tjenester akkurat nå, vil sannsynligvis danne seg et negativt inntrykk av merkevaren hvis de fortsetter å motta pågående markedsføringstiltak som de ikke er interessert i.

Ved å bruke en leverandør av leadverifisering til å validere leads blir det mye enklere for bedriften å kun rette innsatsen mot de potensielle kundene som sannsynligvis vil kjøpe et produkt eller registrere seg for en tjeneste. Leadvalidering gir bedrifter muligheten til å iverksette mer effektive reklamekampanjer som kan gi gode resultater.

Til syvende og sist kan dette også gjøre det lettere for bedrifter å bygge opp og opprettholde det rette merkevareimaget.

Jobb med Lead Verification Services for å øke konverteringsraten

Med alle markedsføringsressurser og kampanjeteknikker er hovedmålet for virksomheten å øke konverteringsraten og øke de samlede salgstallene. Du vil imidlertid ikke få de resultatene du ønsker hvis du forventer at salgsavdelingen skal levere de beste resultatene når de får utdaterte eller ineffektive leads.

For at markedsføringsstrategiene skal være effektive når det gjelder å øke salgstallene og inntektene, er det viktig å ta utgangspunkt i leadgenerering av høy kvalitet, inkludert validering og verifisering av leads. For bedrifter som kaster bort tid, krefter og penger på leads som er generert i all hast og ikke verifisert, er det mer sannsynlig at det resulterer i tapte salg og dårlige konverteringsrater, noe som kan bli svært kostbart for virksomheten.

Det har aldri vært enklere å generere leads enn i dag. Men hvis du ikke validerer leadsene du genererer, kan det skape større problemer for virksomheten din enn du kanskje er klar over. Leadvalidering kan være til nytte for alle deler av virksomheten, spesielt salg og markedsføring.

Linje og prikker