Het is allemaal goed en wel om een lange lijst met statistieken over uw e-mailmarketingprestaties te hebben, maar als u niets hebt om ze mee te vergelijken, hoe weet u dan hoe goed u het doet?

Dat is waar de benchmarks voor de e-mailmarketing deliverability van belang zijn. Elk jaar geeft Campaign Monitor een massa gegevens vrij, zodat elke branche kan beoordelen hoe goed ze presteren in vergelijking met anderen in hun vakgebied, en door vergelijking naar andere sectoren.

Belangrijkste aandachtspunten uit de 2019 Email Marketing Benchmarks

 

Gemiddelde e-mailbenchmarks voor alle bedrijfstakken

 

 • Gemiddeld open tarief: 17,8% (17,92% in 2018)
 • Gemiddelde doorkliksnelheid: 2,6% (2,69% in 2018)
 • Gemiddelde click-to-open rate: 14,3% (14,1% in 2018)
 • Gemiddeld uitschrijvingspercentage: 0,1% (0,17% in 2018)
 • Gemiddelde bounce rate: 0,7% (1,06% in 2018)

Waarom zijn deze cijfers zo belangrijk?

Dit zijn de cijfers die bepalen hoe goed uw e-mailmarketinginspanningen presteren in vergelijking met andere bedrijven in uw branche.

De statistieken moeten het bewustzijn vergroten op de gebieden waar je goed presteert, en ook op die gebieden die verbetering behoeven.

Sectorspecifieke benchmarks zijn van cruciaal belang omdat de werking van e-mail als marketinginstrument in alle sectoren verschilt. Zo zal bijvoorbeeld de detailhandel een geheel andere set van gegevens hebben dan de overheid of de gezondheidszorg. Het zijn immers totaal verschillende entiteiten.

Het vergelijken van uw e-mail reacties op de bedrijven in directe concurrentie met u zal veel meer inzicht bieden dan het vergelijken van uzelf met een algemeen gemiddelde.

Het gezicht van e-mailmarketing verandert

De presentatie van onze e-maillevering is de afgelopen jaren drastisch veranderd en zal zich blijven ontwikkelen naarmate de technologie steeds verder vooruitgaat.

Wat we in onze inbox zien is spannender en boeiender geworden, met dynamische beelden, interactieve inhoud en diepere niveaus van personalisatie. Hoe geavanceerder de presentatie, hoe groter de kans dat we met onze abonnees in contact komen en hoe langer.

Wat zijn de essentiële e-mailbenchmarks om te controleren?

Er zijn 5 belangrijke benchmarks die marketeers in overweging nemen alvorens dieper in de cijfers te graven. Deze worden gebruikt om de betrokkenheid en de toepassing te bepalen.

Er zijn tal van andere informatieve benchmarks wanneer men zich verdiept in de verwachte en werkelijke resultaten van een e-mailcampagne, en wanneer men deze meet aan de hand van eerdere inspanningen.

Elke benchmark is een belangrijke maatstaf voor het werk dat u hebt verricht. Zonder benchmarks toe te passen binnen uw eigen testen, en deze af te zetten tegen de cijfers in uw branche, dat kant zien waar je beter zou kunnen, of moeten, presteren, en hoe je de nodige veranderingen kunt doorvoeren.

Openstaande tarieven per e-mail

Open Rate - Elke keer dat een e-mail werd geopend, gedeeld door het totale aantal verzonden e-mails.

Gemiddeld over alle industrieën - 17,8%

Hoogste openstaande tarieven per industrie

 1. De overheid: 30,5% (een verhoging van 10,71% vanaf 19,79% in 2018)
 2. Non-profit: 25,2% (een stijging van 4,81% vanaf 20,23% in 2018)
 3. Onderwijs: 23,4% (een stijging van 4,5% vanaf 18,9% in 2018)

Laagste open tarieven per industrie

 1. Automotive en Aerospace: 12,6% (17% in 2018)
 2. Voedsel en Drank: 13.0% (15.48% in 2018)
 3. Detailhandel: 13,9% (14.98% in 2018)

De open rate benchmark is de meest elementaire, en toch een van de belangrijkste, van onze metriek - dit is het percentage van de abonnees die open uw e-mail.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de openstaande tarieven zijn:

 • Kwaliteit van de onderwerpregel van een e-mail - inclusief tekst, toon en lengte
 • Voorvertoningen geoptimaliseerd voor het opnemen van voorlooptekst
 • Afzendernaam en e-mailadres
 • Tijdstip en dag van levering
 • Frequentie van de campagnes

Doorkliksnelheden per e-mail (CTR)

Click-through Rate - Het aantal abonnees dat op een link in de e-mail heeft geklikt, gedeeld door het totale aantal verzonden e-mails.

Gemiddeld over alle industrieën - 2,6%

Hoogste doorkliksnelheden per industrie

 1. De overheid: 4.1% (een stijging van 1.06% vanaf 3.04% in 2018)
 2. Onroerend goed, ontwerp- en bouwactiviteiten: 3,6% (een stijging van 0,54% ten opzichte van 3,06% in 2018)
 3. Landbouw, bosbouw, visserij en jacht: 3,5% (een stijging van 0,16% ten opzichte van 3,66% in 2018)

Laagste doorklikcijfers per industrie

 1. Automotive en Aerospace: 1.2% (2.17% in 2018)
 2. Voedsel en Drank: 1.2% (1.69% in 2018)
 3. Verpakte consumptiegoederen: 1.6% (1.86% in 2018)
 4. Reizen, gastvrijheid en vrije tijd: 1,6% (2,14% in 2018)

Deze click-rate benchmark geeft marketeers een idee van de kwaliteit van de e-mailinhoud en hoe overtuigend de calls-to-action zijn. Het is een maatstaf voor het aantal abonnees dat uw website bezoekt en uiteindelijk conversies maakt.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de doorklikcijfers zijn:

 • Behoud van uw merkstem
 • Sterke segmenten met de meest relevante inhoud
 • Gedefinieerde oproepen tot actie met behulp van een schoon en duidelijk ontwerp en kopiëren
 • Call-to-action plaatsing
 • Geïncentiveerde oproepen tot actie
 • Inhoud die de onderwerpregel ondersteunt

E-mail click-to-open tarieven (CTOR)

Click-to-Open Ratio - Het aantal abonnees dat op een link in de e-mail heeft geklikt, gedeeld door het aantal geopende e-mails.

Gemiddeld over alle industrieën - 14,3%

Hoogste click-to-open tarieven per industrie

 1. Onroerend goed, ontwerp- en bouwactiviteiten: 17,7% (een stijging van 1,23% ten opzichte van 16,47% in 2018)
 2. Landbouw, Bosbouw, Visserij & Jacht: 17,1% (een daling van 0,93% vanaf 18,03% in 2018)
 3. Media, Amusement en Uitgeverij: 16,9% (een daling van 0,25% vanaf 17,15% in 2018)

Laagste click-to-open tarieven per industrie

 1. Voedsel en Drank: 8,9% (10,69% in 2018)
 2. Automotive en Aerospace: 9,8% (12,29% in 2018)
 3. Professionele diensten: 9.9% (12.92% in 2018)

Deze benchmark meet vaak het gepercipieerde succes van een e-mailcampagne, rekening houdend met de onmiddellijke respons van de ontvanger bij het aangaan van de inhoud ervan.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de click-to-open rates zijn:

 • Verzameling en gebruik van de juiste gegevens voor abonnees
 • Gemakkelijk toegankelijk, moeilijk te weerstaan aan oproepen tot actie
 • Gesegmenteerde en gepersonaliseerde gegevens
 • Correcte weergave over alle apparaten
 • Geoptimaliseerd ontwerp en kopiëren

Uitschrijfkosten per e-mail

Uitschrijvingspercentage - Totaal aantal mensen dat zich heeft afgemeld gedeeld door het totale aantal verzonden e-mails.

Gemiddeld over alle industrieën - 0,1%

Hoogste afmeldingspercentages per industrie

2 industriesectoren deelden een uitschrijvingspercentage van 0,3%

 1. Constructie, contractering en productie: 0,3% (0,19% in 2018)
 2. Logistiek en Groothandel: 0,3% (0,2% in 2018)

Laagste uitschrijvingspercentages per industrie

5 industriesectoren deelden een uitschrijvingspercentage van 0,1%

 1. Verpakte consumptiegoederen: 0,1% (0,12% in 2018)
 2. Voedsel en Drank: 0,1% (0,16% in 2018)
 3. Media, Amusement en Uitgeverij: 0,1% (0,1% in 2018)
 4. Detailhandel: 0,1% (0,12% in 2018)
 5. Reizen, gastvrijheid en vrije tijd: 0,1% (0,16% in 2018)

Deze belangrijke benchmark kan marketeers waarschuwen voor de onderwerpen, onderwerpen, e-mailontwerpen of sjablonen die ertoe kunnen leiden dat een ontvanger zich afmeldt. Dit is een belangrijke indicator voor een belangeloze of ontevreden abonnee.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de uitschrijvingspercentages zijn:

 • Slechte segmentatie van het publiek, het afleveren van niet-relevante e-mails
 • Het niet opbouwen van langdurige betrokkenheid
 • Slechte lijst hygiëne
 • Groei en onderhoud van gezonde e-maillijsten

Bounce rate per e-mail

Bounce Rate - Totaal aantal harde of zachte stuiters gedeeld door het totaal aantal verzonden e-mails.

Gemiddeld over alle industrieën - 0,7%

Hoogste stuiterpercentages per industrie

 1. Bouw, contractering en productie: 2.2% (1.51% in 2018)
 2. Onroerend goed, ontwerp- en bouwactiviteiten: 1.4% (1.08% in 2018)
 3. De overheid: 1.3% (1.08% in 2018)

Laagste stuitersnelheden per industrie

 1. Eten en drinken: 0,3% (0,64% in 2018)
 2. Verpakte consumptiegoederen: 0,4% (0,67% in 2018)
 3. Detailhandel: 0,4% (0,69% in 2018)

A gekaatste e-mail is een die niet kon worden geleverd. Harde stuiters zijn permanent en onmiddellijk onbestelbaar. Zachte stuiters zijn tijdelijke stuiters die bij volgende pogingen kunnen leveren.

Bounce rates moeten zo laag mogelijk gehouden worden en zijn eenvoudig te beheren door gebruik te maken van e-mailverificatietool zoals Bouncer.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op e-mail bounce rates zijn:

 • Oude e-mail lijsten
 • Slechte gegevens van ingekochte lijsten
 • Het niet reinigen van ongeldige adressen
 • Het ontbreken van bevestigde/dubbele opt-in systemen
 • Inhoud die op spam lijkt
 • Gezondheid van de e-maillijst

Tarieven voor klachten per e-mail

Klachtenpercentage - Totaal aantal spamklachten gedeeld door het totale aantal verzonden e-mails.

Niet altijd toegevoegd aan of opgenomen in de belangrijkste benchmark-opties, maar een belangrijke indicator die niet de nul is.

Het klachtenpercentage van uw e-mailcampagne is het aantal e-mails dat ontvangers als spam melden. Het hogere aantal ontvangen klachten verhoogt de kans dat uw e-mailadres als spam wordt gemarkeerd door de grote e-maildienstverleners.

E-mailadressen die als spam worden bepaald, zullen het bijna onmogelijk vinden om hun abonnees te bereiken.

In 2018 waren bijna alle e-mailklachttarieven in de gegevens van de Campagne Monitor gedaald tot onder 0,01%. Het aanvaardbare percentage wordt geacht 0,1% te zijn, dus alle sectoren van de industrie zijn actief onder het punt van zorg.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het aantal klachten zijn:

 • E-mails die het uiterlijk van spam hebben
 • Slecht ontwerp
 • Irrelevant en slecht opgebouwde inhoud

Bezorgbaarheid per e-mail

Bezorgbaarheid per e-mail is de mogelijkheid om e-mails af te leveren aan de inboxen van de abonnees.

Dit is een optie die veel marketeers gebruiken om de waarschijnlijkheid van het afleveren van e-mails te meten aan de hand van de werkelijke gegevens van hun campagnes. Het is een vorm van e-mail delivery rate.

De metriek is complex omdat deze afhankelijk is van zoveel verschillende elementen. Het maakt het ook moeilijk om een gemiddelde e-mail deliverability rate te vinden.

Als we de bezorgbaarheidsgraad van e-mails die in de inbox aankomen moeten afwegen tegen die welke niet aankomen, dan is het ideaal 100%. Echter, met bounce rates, spam bescherming en andere invloeden, wordt 95% beschouwd als een aanvaardbare score.

Zeker is dat uw e-mail deliverability direct gekoppeld is aan bijna al uw benchmarkdata.

 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de bezorgbaarheid van e-mail zijn:

 • Authenticatie van de e-mail van de afzender
 • Dubbele/bevestigde opt-ins
 • Verzending van gratis domeinadressen
 • Beeld zware berichten
 • Gebruik van URL-kortingen
 • Geen gemakkelijke afmeldingsoptie bieden
LEREN MEER
Verbeter uw e-mailmarketing met e-maillijsthygiëne

Cookies die mogelijk niet bijzonder noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingebedde inhoud, worden als niet-noodzakelijke cookies beschouwd. Het is verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat deze cookies op uw website worden gebruikt.